Over 60 årErfaring

Expom er et firma med over 60-års erfaring og flere hundre ansatte, samt 20 ingeniører. Firmaet har eget teknologisk og konstruksjonskontor og fem produksjonshaller på totalt 6500 m² sammen med maskinpark. 

Virksomhetsområder

Branża morska i offshore

Sjøbransje - offshore

  • Skipsutstyr – livbåtdaviter og kraner
  • Heisekraner, havnekraner og sjøkraner
Produkty dla przemysłu energetycznego

Produkter for energiindustri

  • Ildsteder og elementer til storovner
  • Sveiset motor- og strømaggregatstatorer, også for vindkraftverk
Inne

Andre

  • Gigantkonstruksjoner med vekt på dusinvis tonn 
  • Stålkonstruksjoner utstyrt med elektriske og hydrauliske systemer
  • Gigantmaskinelementer
  • Elementer av kranutstyr 
  • Montering av konstruksjoner hos kunder

Pålitelig partner

Firmaet har tillatelser, sertifikater og andre dokumenter som sikrer produksjons kvalitet, miljøvern og HMS på linje med ISO-standardene. Sertifikater for sveiseprosedyrer og sveisere ansatt ved Expom er godkjent av et av de mest krevende klassifiseringsselskapene – DNV.

ISO9001DNVcreditreform

Ansvar

I styring av Expom S.A. spiller ideen om en balansert utvikling en vesentlig rolle. I den sammenheng gjelder ideen balansen i firmaets virksomhet. Den realiseres gjennom balansering av økonomiske, økologiske og sosiale formål i styringsprosessen. Dette innebærer reduksjon av material- og energiforbruk og ikke minst innskrenkning av utslipp ved å samtidig nå økonomiske og sosiale mål.  

GLOBALT OMFANG

Nesten hele produksjonen realiseres med utgangspunkt i bestillinger fra utenlandske kunder. Produkter fra Expom S.A. Når firmaer i Europa, Asia og USA.