Stålkjempen fra Expom

Teknologisk avanserte kraner fra Polen selges til Norden 

Expom S.A. fra Nord-Polen har nettopp fullført en bestilling på sju aller mest moderne kraner i selskapets historie. Blant disse finnes det en krav av Knuckleboom type med konstruksjonsvekt på 50 tonn og avanserte teknologiske løsninger. 

Det er den største kranen, testbelastning tatt i betraktning, som er blitt framstilt av Expom noensinne. Kran av Knuckleboom type har en karakteristisk 2-dels og sammenleggbar bomkonstruksjon. I tillegg er kranen utstyrt med en hydraulisk servomotor. Takket være konstruksjonen har Knucklekranen større manøvreringsmuligheter, noe som effektiviserer   transport av varer. 
Maskinen er utstyrt med spesielle moduler, slik at den kan fjernstyres via Internett. Etter at man tilkobler   Internett til kranens driver, kan  enheten styres  i ulike servicesammenhenger, selv fra den andre siden av verden. Kranen skal brukes til betjening av vindmøllefarmer ute på havet, så denne fjernstyringmuligheten virker spesielt nyttig. Framstilling av en maskin som Knuckleboom har skapt en rekke utfordringer, først og fremst av hensyn til størrelse og diameter på de brukte materialene. Omfanget av vekten som løftes kan være så stort som 24 meter, mens kranens merkelast ligger på 24 tonn ved maksimal nedbøyning, noe som gjør at det er den største kranen produsert i Expoms over 60-årige historie.  
Selve konstruksjonen på den ferdigutstyrte kranen ligger på 50 tonn, og det var 80 tonn stål  brutto som ble brukt i produksjonsprosessen. Man brukte 300 liter av høykvalitets kjemisk struktur til å male hele maskinen. Kranen er utstyrt med et bekvemt førerhus som forbedrer kranførerens arbeidsforhold, siden enheten er egnet til kontinuerlig arbeid. I tillegg er maskinen utstyrt med en lampe og kamera på bomenden  og en annen kamera som overvåker vinsjtrommelen. Dette forenkler kranførerens arbeid og gir bedre sikkerhet under arbeidet. Kranen er utstyrt med overbelastningsensorer med vekt av løftet last som beskytter konstruksjonen mot overbelastning og eventuelle skader.  

Konstruksjonen ble testet for overbelastning under en dynamisk undersøkelse, der den klarte å løfte 30 tonn med et maksimalt overheng. I motsetning til byggekraner, er offshorekraner ikke utstyrt med motvekt, noe som skaper en stor utfordring for teststasjoner. Vekt på ca. 30 tonn der kranens festepunkt ligger 24 meter unna innebærer krefter som kan rive ut hele stasjonkonstruksjonen sammen med betongfundamentet. Før man gjennomførte testene var det derfor nødvendig å forsterke Expoms teststasjon ved å forankre den. Samtlige kraner framstilt ved Expom har fått tilsyn av en inspektør ved klassifikasjonsselskap   DNV-GL – et norsk selskap som passer på at maskinproduksjon foregår i tråd med verdens standarder for offshorekonstruksjoner. 
Siden Expoms fabrikk ligger et godt stykke unna kysten, krevde transporten god logistikk.  Kranen ble demontert og fraktet med veitransport som en stor last til Gdansk havn, og deretter med ferge til Skandinavia der den skal betjene vindmøllefarmer ute på havet.  

PDFskriv utsend til......