Vellykket 2014 på Expom

2014 var utrolig vellykket for Expom. I tillegg til investeringer i maskinparken, gjennomføring av nye bestillinger, deltakelse i messe, var året rikt på hyggelige hendelser og utmerkelser som gjør at det kan anses som en veldig frodig periode.

Nye investeringer

Expom er et selskap med en stor utviklingsdynamikk, der 98% av produksjonen blir eksportert. Av den grunn investeres det regelmessig i maskinparken og modernisering av fabrikken. Fjorårets forandringer i selskapet er en fortsettelse av selskapets moderniseringsplan fra 2013 der drøy 1,5 million EUR skal pumpes inn. To traverskraner med løftekapasitet på 20 tonn som hittil har vært den største enheten for nærtransport i selskapets historie. Innkjøp av et moderne maskineringssenter HAAS EC-1600. Har bidratt til produksjonsøkningen i en betydelig grad.  I den sentrale delen av Europa er den modellen veldig unik, noe som gjør at Expom, et selskap fra Kurzetnik med 63-års, tradisjon kan komme ut til sine kunder med et profesjonelt tilbud.  

Tilfredse kunder

2014 ga også en god del positive tilbakemeldinger fra våre kunder som var fornøyd med produktene. I fjor gjennomførte mannskapet ved Expom en rekke spektakulære prosjekter, f.eks. en storslagen sjøkran  HSC 700 på  50 tonn, maksimal løftekapasitet på nærmest 20 tonn og omfang på 34 meter. Hele konstruksjonen ble framstilt på Expom fabrikk. I de første to månedene av 2014 ble det utført to, hittil største og tyngste sveisekonstruksjoner i selskapets historie. Begge konstruksjonene var på cirka 50 tonn og dimensjoner på ca.  6,7 x 6,1 x 3,5 m. Konstruksjonene ble utført for en kunde fra Tyskland. Det er også viktig å påpeke en stor knuckleboom offshorekran med løftekapasitet på  10 tonn, bom på 13 m og en karakteristisk konstruksjon, som ble prodsusert for kunder fra Skandinavia. I 2014 fikk Expom seks nye kunder, noe som tilsammen gir 20 handelspartnere Selskapets mangfoldige og stadig større bestillingsportefølje er det beste beviset på at firmaet blir mer og mer anerkjent på bransjens internasjonale marked.

Expom satser på et høyt bearbeidet sluttprodukt, utvikling av kundeportefølje og en konsekvent investering i mannskapet og infrastruktur ved Expom S.A.

Næringsministeren besøker Expom

En hendelse som man ikke bare kan gå forbi, var et besøk av Janusz Piechocinski, næringsministeren, på firmaets hovedkontor i Kurzetnik. Formålet med besøket var å diskutere videre samarbeid med sjøbransjen og framtiden for energimarkedet i Polen. Ministeren fikk se vår moderne maskinpark og en teleksopkran  HSCT 350 på 32 tonn som nettopp ble produsert.

- I dag er Expom et av de mest moderne firmaer i regionen. Selskapet anvender nye teknologier, noe som gjør at nærmest 100% av produksjonen blir eksportert. Jeg gleder meg for at firmaet har en såpass stor andel i den store handelsdynamikken på så krevende vestlige markeder – sa visestatsministeren Janusz Piechocinski og understrekte firmaets betydning for utforming av Polens bilde som et innovativ land med et verdifullt eksportkapital.

Bedriftens samfunnsansvar

I fjor glemte Expom ikke å støtte det lokale samfunnet og dets spennende initiativer. Allerede i begynnelsen av 2014 signerte selskapet sponsoravtalen med en lokal idrettsklubb Zamek Kurzetnik. På denne måten kan sportsbegavete unger fortsette med å utvikle sine interesser. En hendelse hvis formål var å integrere alle innbyggere i Kurzetnik var Kurzetnik kommunedager og Expom dager der konsert til Sylwia Grzeszczak, en kjent polsk synger, var et høydepunkt. Det var totalt cirka 8000 mennesker som deltok i  intergreringsfesten. Expom arrangerte en begivenhet til, nemlig "Kunnskapspiknik under stjerner", hvor man kunne se et modell av solsystemet.

Utmerkelser og priser

Expom S.A. er et av regionens største firmaer så vår virksomhet forblir ikke ubemerket. Vi er glade for at innsatsen av alle våre ansatte er sett og belønnet med priser.

Under den festlige siste sesjonen av Kurzetnik kommuneråd som fant sted den 7. november ble selskapet tildelt Bronse fortjenestekors. Det var Rafal Domzalski, styrelederen i Expom som ble utmerket med den  hederlige statlige utmerkelsen. Det var en stor ære for alle ansatte ved selskapet.

Expom S.A. ble også utmerket i rangering i regi av Gazel Biznesu, som er en oversikt over små og middels store bedrifter med den største utviklingsdynamikken. Utmerkelsen anser vi som et bevis på anerkjennelse og tillit til selskapet.  

PDFskriv utsend til......