Rafal Domzalski (Expom S.A.): Iranske forretningsmenn er som veddeløphester som venter på at startskudd blir avfyrt

Den 28. september 2015 avsluttet den polske regjeringen sin handelsmisjon i Iran, der Janusz Piechocinski, næringsministeren, hadde invitert polske forretningsmenn. Expom representerte offshore- og maskinindustrien.

Det var hovedsakelig representanter for den polske mat-, energi- og landsbrukbransjen som deltok i misjonen. Expom med sin spesialisering i produksjon av livbåtdaviter, sjøkraner og store stålkonstruksjoner var den eneste representanten for sjø- og maskinsektoren.

- I dag likner Iran på Polen i 80-90-årsskifte. Dette er synlig både i næringslivet, infrastrukturen og industrien. Forretningsmenn venter utålmodig på oppheving av de eksisterende sanksjonene og er klar for samarbeid på et internasjonalt nivå. Denne perioden virker utrolig gunstig for at vi blir kjent med Irans behov, og for at vi kartlegger muligheter, vansker, og ikke minst for at vi stifter bekjentskap med potensielle kunder. På denne måten får vi delta i landets utvikling – oppsummerer Rafal Domzalski, styrelederen ved Expom S.A. handelsmisjonen.

Formålet med handelsmisjonen var å stifte konstruktive handels- og næringskontakter med Iran. Janusz Piechocinski, næringsministeren fikk anledning til å snakke blant annet med den iranske industri-, gruvedrift- og handelsministeren, nærings- og finansministeren. Med utgangspunkt i disse samtalene ble det signert en avtale om økonomisk samarbeid mellom Polen og Iran.

- Den signerte avtalen om økonomisk samarbeid gir mulighet for direkte handlinger ikke bare på regjeringsnivået, men kommer først og fremst til å bidra til utvikling av handelssamarbeid mellom våre land – sa viseministeren Janusz Piechocinski under et møte med nærings- og finansministeren i Iran, Ali Tayebnia

Under møtet med iranske politikere og forretningsmenn tok viseministeren og de polske representantene opp emner som er av stor relevans for en rekke næringsgrener i Polen.

- Besøket ga positive resultater. Og B2B-møter ble profilert med tanke på våre behov. Selv møtte jeg et par iranske firmaer som viste interesse for Expom og kom til oss med konkrete henvendelser. Vi ser en sjanse for å begynne samarbeid innen spesialiserte enheter og store stålkonstruksjoner for utvinningsbransjen, kranindustri og teknisk infrastruktur. De fleste av våre produkter sendes til utenlandske kunder, til og med til De forente arabiske emirater og Singapore, nå er det på tide å eksportere til Iran – fastslår Rafal Domzalski.

- Vel å merke er det iranske markedet veldig underfinansiert, men det har et enormt potensial. Sosiale likheter mellom våre land lover godt – næringsutviklingen bremses sentralt, akkurat som i Polen på 80-tallet. Selv om sensuren begrenser tilgang til informasjon og kultur, har mennesker lært å unnvike hindringene på en effektiv måte. Tross sanksjoner og en rekke barrierer finnes det allerede firmaer som opererer på kommersielle vilkår og som driver med utenrikshandel. Om et par måneder kommer det likevel helt nye muligheter som Polen bør benytte seg av – tilføyer styrelederen ved Expom S.A.  

PDFskriv utsend til......

Etter messen i Aberdeen

Offshore-industrien er under stadig utvikling og preges av et enormt potensial. Dette bekreftes av en usedvanlig stor interesse for Offshore Europe messe i Aberdeen i Storbritannia. Representanter for Expom kunne neppe gå glipp av begivenheten, og derfor deltok de i messen som besøkende.

Messen i Aberdeen som fant sted mellom 8. og 11. september 2015 tiltrakk representanter for selskaper fra 44 land, noe som er et bevis på messens enorme omfang. Totalt var det over 55 000 delegater fra 104 land, samt representanter for Expom.

Våre ledere som har ansvar for nøkkelkunder besøkte messen med tanke på å etablere forretningsforbindelser og opprettholde gode forhold med potensielle kunder. Arrangementet var også en utmerket anledning til å holde seg oppdatert på det som Expoms konkurrentselskaper tilbyr sine kunder.

Messearrangørene konkluderte med å si at denne hendelsen bekreftet den lyse framtiden for utvikling av globalindustrien.   

PDFskriv utsend til......

Økt produksjonskapasitet på Expom

På linje med kundenes forventninger ble Expoms maskinpark utviklet takket være innkjøp av en storstilt CNC borer. Den nye maskinen skal anvendes til bearbeiding av konstruksjoner av middels størrelse.

I årets tredje kvartal fullførte Expom innkjøp og installasjon av den store TOS WHN 13.8 CNC borer som skal bidra til å øke produksjonskapasiteten. Denne maskinen skal benyttes for maskinering av middels større konstruksjoner med maskineringsdimensjoner på 3500 x 2500 x 1250 og detaljvekt på opp til 12 000 kg. CNC boreren utgjør en del av en plan for kontinuerlig modernisering av maskinparken og muliggjør utvikling av bestillingsportefølje. Dette er en av flere investeringer som bidrar til utvikling av Expom. 

PDFskriv utsend til......
Neste side