50 – tonns kran HSC 700 framstilt på Expom S.A.

I januar 2014 avsluttet Expom intense undersøkelser på en stor sjøkran  HSC 700 framstilt som et ferdig produkt nettopp på Expom i Kurzetniki kommune. Velykkede tester kroner utfordringer knyttet til konstruksjon og produksjon som varte i over tre måneder. Kranen er en enhet på 55 tonn, mens den totale høyden på konstruksjonen som ble testet er nesten 40 m. For å muliggjøre en sikker framstilling og gjennomføre dynamiske tester av en så stor sjøkran, engasjerte man et prosjektbyrå som undersøkte tekniske muligheter av den eksisterende stasjonen for statiske og dynamiske tester. Undersøkelsen har bekreftet at mannskap som gjennomfører tester blir trygt. Stasjonen ble også litt modifisert, for å øke dens muligheter for framtids referanse.

Neste utfordring bestod i sveisearbeider knyttet til spesielle ståltyper, noe som krevde  kostbare ekstrasertifikater.

Under testene simulerte man forhold på en oljerigg i Dubai der ”KOLLOSEN fra Kurzetnik” blir installert. Vekten som ble løftet under testene var 18,75 tonn ved dynamiske bevegelser, noe som skaper store konstruksjonspenninger på armen som er over 30 m lang.

PDFskriv utsend til......