Økonomisk misjon i Elblag

21. april ble det arrangert den tredje utgave av en mobil økonomisk misjon der gjester fra nordiske land besøkte Ermlandsmasuriske voivodskap. Expom var en av deltakerne. Det var en utmerket anledning til å bli kjent med nye kunder og presentere selskapets nye produksjonsmuligheter.

Økonomisk misjon fra Nordiske land var ledsaget av konferansen «Åpne mot Skandinavia» i regi av lokalstyre for Ermlandsmasuriske voivodskap der Rafal Domzalski, styrelederen i Expom hadde sitt innlegg om god samarbeidserfaring med kunder fra Finland, Sverige og Norge. Takket være innlegget ble gjestene kjent med Expom sine muligheter. Selve arrangementet ble møtt med en stor interesse både blant skandinaviske og polske firmaer.

Individuelle B2B forretningsmøter resulterte i samtaler med to potensielle kunder og et matching firma som opererer innen offhoreindustrien og stålkonstruksjoner. Vi skal opplyse om hvordan samarbeidet utvikler seg.

PDFskriv utsend til......

Vellykket Hannover Messe

Neste utgave av den tyske Hannover Messe som satser på industriteknologier fant sted 13-17. april 2015.

Hannover Messe var en enestående anledning til å bli kjent med inspirerende teknologiske nyvinninger fra hele verden, og presentere Expom sitt tilbud. I år ble det slått rekord på antall besøkende – det kom cirka 70 tusen, og et totalt antall på alle besøkende lå på 220 tusen. Under messen etablerte vi kontakt med cirka 30 potensielle kunder, som vi foreløpig diskuterer eventuelle samarbeidsmuligheter med.

I år bydde Hannover Messe på ni bransjeutstillinger: Industrial Automation, Motion - Drive & Automation, Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnologym og Research & Technology. Det var over 6,5 tusen firmaer som deltok i messe, samt 87 firmaer fra Polen.

PDFskriv utsend til......

Expom investerer i ny en malehalle

Expom øker sin produksjonskapasitet innen håndteringsteknologi og anti-korrosjonsbeskyttelse . Det er en av flere store investeringer på selskapet som spesialiserer seg i produksjon av store stålkonstruksjoner for bl.a. sjø-, offshore og energibransjen.

Hovedformålet med investeringen var å øke selskapets produksjonskapasitet. Firmaet kjøpte en moderne traverskran, noe som økte håndteringsteknologien fra 10 til 30 tonn. I malehallen ble det skapt en ny seksjon for stråle- og slipebehandling, dvs. et nytt slipekammer. Selskapet implementerte også et nytt system av membranpumper med stor ytelse.

- Økt kapasitet på anti-korrosjonstrekningen er en nøkkelinvestering i Expoms infrastruktur. Krav til anti-korrosive egenskaper er veldig strenge i bransjer som vi opererer for – forklarer Rafal Domzalski, styrelederen ved Expom.

For to år siden drøftet Expom en koherent investeringsplan. Strategien gikk først og fremst ut på å øke arealet på produksjonshaller minst 50%, mens håndteringsteknologi og maskinparken skulle bli tre ganger så stor. I tillegg ble det planlagt å forandre teknologi for påføring av malingslag til mer effektive, etablering av neste slipekammer og opplære de ansatte innen betjening av Frosio og Norsok prosjekter. Samtlige faser realiseres på en konsekvent måte i henhold til tidsplanen. Den siste fasen i det langvarige utviklingsprogrammet består i bygging av et automatisert høy temperatur lakkammer på 500 kubikkmeter. Den innovative enheten blir ferdigstilt allerede i august 2015 og blir prikken over i'en av hele investeringen.

Den totale kostnaden er estimert til over 1 mln PLN. Det er det største foretaket på Expom innen utvikling av maleseksjonen på en rekke år.

Parameter på malehallen:

 • Metoder for påføring av malingslag ved hjelp av AIR COAT og AIRLESS metoder;
 • Dimensjoner på hallene:
  - halle 1 - 50 x 20 x 10 m
  - halle 2 - 30 x 15 X 6 m
  - halle 3 - 20 x 15 x 6 m;
 • Løftekapasitet: 30 tonn;
 • To slipekamre;
 • Moderne systemer for måling av miljøparameter med digital registrering av historisk data;
 • Utbygget målingsystem ved hjelp av kvalitetsmetode (under maling og like etter maling), saltholdighetstester;
 • Bemanning:
  - 25 opplærte malere/lakkerere
  - 4 personer fra tilsyn og inspektørkompetanser.
PDFskriv utsend til......

Hannover Messe

EXPOM is participating in HANNOVER MESSE from 13 to 17 Apr. 2015 in Hannover, Germany.
Visit us at Stand 006 K38

PDFskriv utsend til......

Vellykket 2014 på Expom

2014 var utrolig vellykket for Expom. I tillegg til investeringer i maskinparken, gjennomføring av nye bestillinger, deltakelse i messe, var året rikt på hyggelige hendelser og utmerkelser som gjør at det kan anses som en veldig frodig periode.

Nye investeringer

Expom er et selskap med en stor utviklingsdynamikk, der 98% av produksjonen blir eksportert. Av den grunn investeres det regelmessig i maskinparken og modernisering av fabrikken. Fjorårets forandringer i selskapet er en fortsettelse av selskapets moderniseringsplan fra 2013 der drøy 1,5 million EUR skal pumpes inn. To traverskraner med løftekapasitet på 20 tonn som hittil har vært den største enheten for nærtransport i selskapets historie. Innkjøp av et moderne maskineringssenter HAAS EC-1600. Har bidratt til produksjonsøkningen i en betydelig grad.  I den sentrale delen av Europa er den modellen veldig unik, noe som gjør at Expom, et selskap fra Kurzetnik med 63-års, tradisjon kan komme ut til sine kunder med et profesjonelt tilbud.  

Tilfredse kunder

2014 ga også en god del positive tilbakemeldinger fra våre kunder som var fornøyd med produktene. I fjor gjennomførte mannskapet ved Expom en rekke spektakulære prosjekter, f.eks. en storslagen sjøkran  HSC 700 på  50 tonn, maksimal løftekapasitet på nærmest 20 tonn og omfang på 34 meter. Hele konstruksjonen ble framstilt på Expom fabrikk. I de første to månedene av 2014 ble det utført to, hittil største og tyngste sveisekonstruksjoner i selskapets historie. Begge konstruksjonene var på cirka 50 tonn og dimensjoner på ca.  6,7 x 6,1 x 3,5 m. Konstruksjonene ble utført for en kunde fra Tyskland. Det er også viktig å påpeke en stor knuckleboom offshorekran med løftekapasitet på  10 tonn, bom på 13 m og en karakteristisk konstruksjon, som ble prodsusert for kunder fra Skandinavia. I 2014 fikk Expom seks nye kunder, noe som tilsammen gir 20 handelspartnere Selskapets mangfoldige og stadig større bestillingsportefølje er det beste beviset på at firmaet blir mer og mer anerkjent på bransjens internasjonale marked.

Expom satser på et høyt bearbeidet sluttprodukt, utvikling av kundeportefølje og en konsekvent investering i mannskapet og infrastruktur ved Expom S.A.

Næringsministeren besøker Expom

En hendelse som man ikke bare kan gå forbi, var et besøk av Janusz Piechocinski, næringsministeren, på firmaets hovedkontor i Kurzetnik. Formålet med besøket var å diskutere videre samarbeid med sjøbransjen og framtiden for energimarkedet i Polen. Ministeren fikk se vår moderne maskinpark og en teleksopkran  HSCT 350 på 32 tonn som nettopp ble produsert.

- I dag er Expom et av de mest moderne firmaer i regionen. Selskapet anvender nye teknologier, noe som gjør at nærmest 100% av produksjonen blir eksportert. Jeg gleder meg for at firmaet har en såpass stor andel i den store handelsdynamikken på så krevende vestlige markeder – sa visestatsministeren Janusz Piechocinski og understrekte firmaets betydning for utforming av Polens bilde som et innovativ land med et verdifullt eksportkapital.

Bedriftens samfunnsansvar

I fjor glemte Expom ikke å støtte det lokale samfunnet og dets spennende initiativer. Allerede i begynnelsen av 2014 signerte selskapet sponsoravtalen med en lokal idrettsklubb Zamek Kurzetnik. På denne måten kan sportsbegavete unger fortsette med å utvikle sine interesser. En hendelse hvis formål var å integrere alle innbyggere i Kurzetnik var Kurzetnik kommunedager og Expom dager der konsert til Sylwia Grzeszczak, en kjent polsk synger, var et høydepunkt. Det var totalt cirka 8000 mennesker som deltok i  intergreringsfesten. Expom arrangerte en begivenhet til, nemlig "Kunnskapspiknik under stjerner", hvor man kunne se et modell av solsystemet.

Utmerkelser og priser

Expom S.A. er et av regionens største firmaer så vår virksomhet forblir ikke ubemerket. Vi er glade for at innsatsen av alle våre ansatte er sett og belønnet med priser.

Under den festlige siste sesjonen av Kurzetnik kommuneråd som fant sted den 7. november ble selskapet tildelt Bronse fortjenestekors. Det var Rafal Domzalski, styrelederen i Expom som ble utmerket med den  hederlige statlige utmerkelsen. Det var en stor ære for alle ansatte ved selskapet.

Expom S.A. ble også utmerket i rangering i regi av Gazel Biznesu, som er en oversikt over små og middels store bedrifter med den største utviklingsdynamikken. Utmerkelsen anser vi som et bevis på anerkjennelse og tillit til selskapet.  

PDFskriv utsend til......
Neste side