EILAT-EILOT RENEWABLE ENERGY 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION

I dagene 22-24. februar ble det holdt en av de viktigste internasjonale konferanser om fornybar energi – Eilat-Eilot Renewable Energy 4th International Conference & Exhibition i Eliat, Israel. 
Det var bare kun to polakker som deltok i konferansen, og blant dem styrelederen i  Expom S.A., Jacek Banach. Under konferansen var det mest fokus på emner knyttet til alternative energikilder og uavhengighet fra olje. En av de mest spennende begivenhetene var åpning av den første solfarmen av middels størrelse i Israel, basert på PV-ledd. Takket være deltakelsen klarte representanten for  Expom S.A etablere lovende forhold med israelske bedrifter innen fornybar energi. Selve emnet dukke opp i mange innlegg og seminarer. Expom S.A. var mest opptatt av seminarer knyttet til vindkraft, siden selskapet assosierer sin videre utvikling nettopp med denne sektoren. Under konferansen stiftet Jacek Banach bekjentskap med representanter for et israelsk firma som produserer ny generasjons turbiner brukt ved bygging av små vindkraftverk. Siden utvikling innen denne bransjen er blant Expom S.A. sine strategiske mål, har styrelederen et stor håp om å få knowhow og etablere samarbeid med erfarne partnere fra Israel.

PDFskriv utsend til......