EXPOM S.A. GJENNOMFØRER FLERE BESTILLINGER FOR UTVINNING OG SØK AV SKIFERGASS

I juni 2011 fikk Expom S.A. første bestilling for produksjon av utstyrkomponenter til boring og søk for skifergass. Bestillingen ble sendt inn av en av verdens ledere innen gass- og oljeindustrien,   Weatherford fra USA.  Takket være denne kontrakten som er på linje med Expom S.A. sin utviklingsstrategi, innførte firmaet den nye gass- og oljebransjen til sitt tilbud. I 2011 oppnådde firma salgsverdi for Weatherford på 35 tusen EUR, mens etter måneder i 2012 ble inntekten fra dette samarbeidet 230 tusen EUR.

PDFskriv utsend til......