EXPOM S.A. - RESULTATER ETTER 3. KVARTAL BEDRE ENN I FJOR

Etter 3. kvartal noterte Expom S.A. inntekt på 27 mln PLN, noe som betyr økning på  42% i sammenlikning med den analogiske perioden i 2011 og netto inntekt på 0.9 mln PLN, altså 4% høyere enn i forrige år. Ifølge prognosene skal netto inntekt på slutten av året ligge på over 2 mln PLN, mens inntekt  35 mln PLN.  

PDFskriv utsend til......