EXPOM S.A. STIFTER LOVENDE FORHOLD UNDER RENEWABLE ENERGY FINANCE FORUM I NEW YORK

I dagene 21-22. juni deltok representanter for  Expom S.A. på 8. internasjonal konferanse Renewable Energy Finance Forum (REFF) som fant sted i New York (USA). Det er en av bransjens viktigste begivenheter. Hvert år samles det ca. 700 deltakere fra over 23 land – representanter for bransjen innen fornybar energi, finansinstitusjoner og rådgivningsfirmaer. Takket være deltakelsen i konferansen klarte representantene for Expom S.A. etablere lovende kontakter med representanter for amerikanske og europeiske firmaer, som kan resultere i nye prosjekter innen fornybar energi som selskapet ønsker å gjennomføre i Polen.

PDFskriv utsend til......