EXPOM SIN TJENESTE NOMINERT FOR ”TERAZ POLSKA”-UTMERKELSEN

Livbåtdaviter og tunge sjøkraner fra Expom i Kurzetniki er blitt nominert til ”Teraz Polska”-utmerkelsen. I over tjue år har komiteen plukket ut en gruppe av produkter og tjenester som skiller seg ut på markedet takket være sin kvalitets-, bruks- og teknologiske verdier.

Livbåtdaviter er et av Expoms flaggprodukter. Davitene er selskapets store stolthet, hovedsakelig pga. av sitt formål – montert på skip og oljerigg brukes de til å senke livbåter når en sjøulykke inntreffer.  Livbåtdaviter fra Kurzetniki sendes til skipverft i heler verden. Man finner dert bl.a. i Middelhavet og Dubai. Tunge sjøkraner som brukes på skip, ferger og oljerigg er selskapets andre produkt som er blitt nominert for utmerkelsen. De minste av dem klarer å løfte vekt på flere hundre tonn. Hittil har Expom produsert over 140 tunge kraner og flere hundre av livbåtdaviter. Eksport utgjør 98% av firmaets omsetning.

Med tanke på produksjonsskala og kvaliteten på tjenester som ytes av Expom, er det lite overraskende at produksjon av livbåtdaviter og tunge sjøkraner plasseres blant de 16 høyest vurderte tjenester i Polen og er blitt nominert for ”Teraz Polska”-utmerkelsen. Styrelederen i Expom S.A., Rafal Domzalski, kommenterer det slik – Det er et bevis på en kjempetillit for framtidsreferanse og grunn til å være stolt. Med årenes løp er ”Teraz Polska”-utmerkelsen blitt en merke i seg selv og er den beste bekreftelsen for at våre produkter preges av høy kvalitet. 

”Teraz Polska” har plukket produkter som kjennetegnes av høyeste  produksjonskvalitet og forretningsetikk. Konkurransen har vært på banen i over tjue år og er den første konkurransen for næringslivet som ikke er kommersiell. Formålet med konkurransen er å kartlegge riktige mønstre en forretning kan organiseres etter og å plukke ut verdifulle polske produkter.

Erfaring som nøkkel til suksess

I Expom sitt hovedkontor i Kurzetnik, på  over 6500 m² fines det fem produksjonshaller og en teknologisk park. Selskapet driver med produksjon av teknologisk avansert utstyr for energetisk industri og sjøbransje. Selskapet er også en av distriktets største arbeidsgivere og ansetter ca. 200 personer  og samarbeider tett med 100 til. Kvaliteten på selskapets produkter og tjenester oppnås takket være mange års erfaring og ansattes kompetanser.  På denne måten, ved å basere på sine prestasjoner i over 60 år, opplever selskapet en kjempedynamisk utvikling og har tillit fra kunder over hele kloden.

PDFskriv utsend til......