EXPOM SØRGER FOR BARNAS SIKKERHET

I en rekke år har EXPOM sørget for elever ved Johannes Paul II grunnskole nr 1 i Nowe Miasto Lubawskie. Firmaet har støttet skolen i gjennomføring av dens oppdragelsesformål. Noen elever havner sikkert på firmaet selv en dag – enten som lærlinger eller ansatte, så Expom setter den gamle visdommen at det man lærer mens man er ung, bærer frukt seinere i livet, i praksis.  Det er også elevenes sikkerhet som settes i fokus – innen samarbeidet har man foretatt en rekke aksjoner som fremmer sikkerhet, en del av dem skal også settes i gang i neste skoleår. Det er Krzysztof Wrzosek, EXPOMs hoved HMS-spesialist som står i spissen for initiativet. I mange går har han fremmet sikkerhetskulturen blant barn og ungdommer  i regionen. 

I det forrige skoleåret fikk skolen en plakatserie om sikkerhet blant elever. Plakatene ble utarbeidet av Sentralt institutt for arbeidsvern – Statlig forskningsinstitutt og gjaldt emner som ”skole”, ”datamaskin”, ”sikker start”, ”løft mindre”. En av plakatene hadde tittel ”Det som lille-Jon ikke vet, kommer ikke store-Jon til å vite heller. Lær innbilningskraft”. Plakatene ble overreket under et spesielt møte der 4-klassingene hentet sine første sykkelkort. Elevene fikk også refleksvester slik at de skulle være synlig under gå- og sykkelturer med sine lærere. Skolerektoren fikk også lærefilmer utgitt av Det polske arbeidstilsynet og ZUS (tilsvarer norsk Trygdeetaten) – filmene handler om sikkerhet blant bygdebarn. Her kan man nevne filmer for de yngste ”Familien Porazki” og ”Barnesikkerhet på landet” - formålet med filmene er å hjelpe lærere å gjøre barna kjent med potensielle farer og risikomomenter ved arbeid på gårdsbruk.

Skoleelevene ble også oppfordret til å delta i en plastisk konkurranse ”En trygg arbeidsplass” i regi av Det regionale arbeidstilsynet i Olsztyn og Statlig HMS-forening i Olsztyn,  som Krzysztof Wrzosek er medlem av.

For skoleåret 2014/15 har man planlagt en rekke arrangementer som skal femme trygg oppførsel blant elevene.

PDFskriv utsend til......