FLERE SEMINARER I REGI AV EXPOM S.A. INNEN KAMPANJEN ”FOREBYGGING AV ULYKKER”

I juni arrangerte vi to neste seminarer som gjaldt HMS-problematikken. Denne gangen var de rettet mot underleverandører som samarbeider med vårt firma. Titlene på seminarene var ”Grunnleggende HMS-regler for underleverandører”; formålet med seminarene var å gjøre deltakerne kjent med mål med informasjonskampanjen ”Forebygging av ulykker”. 

PDFskriv utsend til......