FØRSTE SEMINAR ARRANGERT AV EXPOM S.A. INNEN INFOMRASJONSKAMPANJEN FOREBYGGING AV ULYKKER

I april ble  Expom S.A. mottatt til partnerkretsen for informasjonskampanje ”Forebygging av ulykker”  koordinert av Sentralt institutt for arbeidsvern. Den 25. april ble det holdt det første møtet av flere planlagt av Expom S.A. innen kampanjen – et seminar ”Sikkerhet under tjenestereiser” arrangert i  anledning av ”Verdens sikkerhetsdag og helsevern i arbeidet”.

PDFskriv utsend til......