HMS-FORVALTNINGSSYSTEM SOM PRIKKEN OVER I'EN PÅ DET INTEGRERTE FORVALTNINGSSYSTEMET PÅ EXPOM S.A.

På slutten av november avsluttet  Expom S.A. implementering av HMS-forvaltningssystem etter den polske standarden  PN-N-18001:2004 og internasjonal  OHSAS 18001:2007. Prosjektet hadde vært gjennomført i løpet av de siste 5 måneder og ble avsluttet med revisjon gjennomført av  Det polske senter for testing og sertifisering (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.). Den totale kostnaden implementeringen er 68 000 PLN. Det nye systemet supplerte kvalitets- og miljøsystemet som allerede eksisterte på firmaet. På denne måten fikk selskapet et integrert forvaltningssystem.

PDFskriv utsend til......