I FORUM FOR SMÅ VINDKRAFTVERK

Konferansen fant sted 23 mars i Warszawa. Det ble presentert erfaring fra en rekke land der det satses på fornybare energikilder og der fokuset er større enn i Polen, altså USA og Storbritannia. Vi ble kjent med den aktuelle situasjonen på små vannkraftverkmarkedet i Polen, perspektiver, de viktigste utfordringer og ikke minst dets utviklingsbarrierer.  Man drøftet også tekniske og økonomiske forhold for bygging av små vannkraftverk. Vi besøkte konferansen av hensyn til vår nye utviklingsstrategi der vi ønsker å begynne produksjon av elementer for små vannkraftverk.  

PDFskriv utsend til......