INGENIØRTJENESTER, FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSABRBEIDER PÅ EXPOM S.A. TAKKET VÆRE CREO ELEMENTS/PR PROGRAMVARE

I andre halv del av mai utvidet Expom S.A. sitt tilbud med utføring av ingeniørtjenester, forsknings- og utviklingsarbeider. Dette var mulig takket være innkjøp og implementering av en arbeidsstasjon DELL med programvare brukt til styrkeberegninger ved hjelp av elementmetoden i  Creo Elements/Pro-systemet  (tidligere  Pro/ENGINEER, Pro/Mechanica). Implementeringsprosjektet for Creo Elements/Pro gjennomføres med støtte fra  3D PRO Sp. z o.o. fra Lodz.

PDFskriv utsend til......