INNKJØP AV STORE MASKINER PÅ EXPOM S.A. INVESTERING TIL 2,5 MLN PLN.

Expom S.A. har kjøpt to maskiner som muliggjør maskinering av konstruksjoner, noe som hittil har blitt  utført av samarbeidspartnere. Investeringens totale kostnad er ca. 2,5 MLN PLN: dreiemaskin  Wotan Rapid 5 R/36 og karusellgjengemaskin   FRORIEP 16 KZ 300 blir installert  på Expom S.A. sine produksjonshaller på slutten av juli. Det er enda en investering i selskapet som allerede har brukt over 700 tusen EUR på innkjøp og modernisering. Alt i dette året.

PDFskriv utsend til......