LIVBÅTDAVITER SOM LEGOKLOSSER - ASIA PACIFIC MARITIME CONFERENCE & EXHIBITION I SINGAPUR

Representanter for EXPOM S.A. deltok i Asia Pacific Maritime Conference & Exhibition som fant sted  fra 14-16 mars i  Singapore. I et par år har EXPOM S.A.  produsert verdens mest moderne livbåtdaviter  med kompaktkonstruksjon for et norsk firma  NOREQ, som er patenteier for den type konstruksjoner. Det er planlagt videre utvikling innen  verftsindustrien, der Kina, Sør Korea og Japan er hovedaktører med nesten 92% av verdensproduksjonen. Deltakelse i konferansen og på utstillingen i Singapore der det var ca. 1300 firmaer fra over 50 land skulle skape muligheter for å etablere nye forhold som kan resultere i framtids bestillinger fra  EXPOM.

PDFskriv utsend til......