NY INVESETRING PÅ 240 000

I begynnelsen av mars kjøpte  Expom S.A. fra metallbransjen, som holder til i Kurzetnik, den mest teknologisk avanserte armen til måling av konstruksjonkoordinater -  – FaroArm® Quantum fra den amerikanske  FARO. Investeringens verdi var  240 000 PLN. Utstyr av den type anvendes på en rekke områder. I luftfarts industrien brukes det til å innstille elementer, kalibrere verktøy, former og til frekvenskontroll. I bilindustrien anvendes det til bygging og sertifisering av verktøy. Ved produksjon av former, verktøy og stempler brukes de til kontroll skanning og prototyping. På  Expom S.A. derimot skal den innkjøpte armen brukes til utføring av koordinatmålinger av metallkonstruksjoner som produseres på av firmaet. Personer som skal utnytte det nye utstyret har fått en grundig opplæring og sertifikater fra   FARO University.

PDFskriv utsend til......