OPPSUMMERING AV 2010 OG SELSKAPETS NYE STRATEGI

Selskapet har oppsummert sine salgsresultater for 2010 og har presentert sin nye utviklingsstrategi. I fjor lå salgsverdien på over 15 mln PLN, hvorav eksportsalg, som var dominerende lå på 3,5 mln EUR, mens salg i Polen – 1,3 mln PLN. I dette året forventer firmaet at resultatene blir overskredet i betydelig grad. Allerede nå er det klart at det første kvartalet ga bestillinger på over 1 mln EUR. Selskapets strategi for de kommende årene fokuserer på mer perspektivrike bransjer. Blant disse nevner Expom fornybar energi, gass- og oljebransjen og skipverftindustri. Allerede i dag produserer  Expom S.A. varmekjeler forsynt med biomasse og elementer av turbiner for vannkraftverk. Selskapet har en viss erfaring og lang tradisjon innen fornybar energi. For over 25 år siden produserte selskapet nemlig innovative, i hvert fall på denne tiden, vindkraftverk. Aktuelt ser selskapet at etterspørsel for slike løsninger er stor, og av den grunn planlegges det å komme tilbake til dette virksomhetsområdet. Nå skal det satset på bransjenisjen som små kraftverk hører til.  Expom S.A. er det eneste firma i verden som produserer skipskraner med kompaktkonstruksjon, dvs. konstruksjon der alle styringelementer og kabler ligger inne i metallkonstruksjonen. Selskapets styre ser også potensial i ukonvensjonelle gasskilder: skifergass og tett gass som store verdens konserner er svært opptatt av. Firmaet planlegger å sette i gang med produksjon av stålkonstruksjoner, verktøy og utstyr til søking og utvinning av den type ukonvensjonell gass.

PDFskriv utsend til......