PLANLAGTE INVESTERINGER

I år planlegger  Expom S.A. å gjennomføre et par investeringer som skal bidra til økning av selskapets konkurranseevne. Den totale kostnaden vurderes til ca. 1 mln PLN. Allerede i januar begynte firmaet å bedre og modernisere forvaltningssystemet for å lage et koherent og integrert system og for å få et nytt sertifikat. I første kvartal planlegges det å kjøpe og implementere arbeidsstasjon HP og spesialistirsk programvare til styrkeberegninger av konstruksjoner ved bruk av elementmetoden og en målingsarm   FaroArm til konstruksjonmåling. Man har også planlagt modernisering av varmeverket og varmesystemet på firmaet som skal være basert på fornybar energi. I tillegg har man tenkt om å   utvide produksjonspersonale, forandre organisasjonsstrukturen og implementere ERP-systemet.

PDFskriv utsend til......