RAPPORT – PERSPEKTIVER FOR UTVIKLING AV MARKED FOR SMÅ VINDKRAFTVERK I POLEN

Som det resulterer fra rapporten bestilt av  Expom S.A. fra Kurzetnik  hos Institutt for fornybar energi, befinner seg markedet i første vekstfase, og det har en gode del utfordringer foran seg. Ikke desto mindre finnes det også store perspektiver og utviklingspotensial.  Den mest lovende mottakergruppen finner man blant bønder. Aktuelt finnes det mange firmaer som framstiller profesjonelle og utprøvde elementer for små vannkraftverk, der Expom S.A. ser sin sjanse. På linje med utviklingsstrategien ønsker Expom S.A. begynne produksjon av elementer for små vannkraftverk i samarbeid med en erfaren utenlandsk partner. Den største utviklingsbarrieren består i mangel på støttesystemet tilpasset  markedsbehov og mulighet for finansiering av slike investeringer. Det mangler også mekanismer som regulerer regler for tilkobling av små vannkraftverk til  kraftnett og takster for oppbevaring av turbinlaget energi i nettet.

PDFskriv utsend til......