SKIFERGASS, FORNYBAR ENERGI OG LIVBÅTDAVITER - EN IDEELL LØSNING SOM PÅVIRKER RESULTATER

Expom S.A. har oppsummert sine salgsresultater for 2011 og presenterte sine nye utviklings resultater for nærmeste framtid. I fjor fikk selskapet inntekt på over 22 mln PLN. Inntekt fra salget var 0,9 mln PLN, mens netto inntekt 1,2 mln PLN. For 2012  er det planlagt inntekter på 25 mln PLN og netto inntekt på 1,7 mln PLN. Allerede nå er det kjent at det første kvartalet i 2012 gir bestillingsverdi på over 1,3 mln EUR. Firmaets strategi konsentrerer seg om mer perspektivrike bransjer: fornybar energi, søking og utvinning av skifergass, elektrisk drevne kjøretøy og atomenergi.

"Expom satser på vindmøller" WNP.pl

PDFskriv utsend til......