STRATEGI FOR HMS-FORVALTNING PÅ EXPOM S.A.– EKSEMPEL PÅ GODE RUTINER

Den 22. mars, under et seminar arrangert av Distriktarbeidstilsynet i Olsztyn og Polsk forening av ansatte i HMS-tjenester, avdeling Olsztyn, presenterte en representant for Expom S.A., firmaet innen metallbransjen fra Kurzetnik (Det ermelandskmasuriske voivodskap) selskapets strategi for sikkerhetsforvaltning. Seminaret ble holdt innen ermelandskmasurisk strategi for reduksjon av ulykker og Polsk sosial kampanje ”Forebygging av ulykker” .

Innlegg av Krzysztof Wrzosek, hovedspesialist for HMS ved Expom S.A. var et eksempel på gode rutiner i dette området. Det var over 130 personer som deltok i seminaret. Selskapet hadde invitert en representant for en av sine samarbeidspartnere, firma Prymet fra Lubawa. Presentasjon av gode HMS-rutiner ble holdt både av  Expom S.A., Michelin Polska S.A., Dekorglass Dzialdowo S.A. og Bastek Coffee&Tee. Innlegget til  Krzysztof Wrzosek fra Expom S.A. ble møtt med stor interesse og gikk en positiv tilbakemelding fra Marek Wojciak, Distriktarbeidsinspektør i Olsztyn og dr Andrzej Dabrowski, ansatt ved Avdeling for sikkerhetsteknikk ved Sentralt institutt for arbeidsvern i Warszawa.

PDFskriv utsend til......