VELDIG GODE RESULTATER ETTER TREDJE KVARTAL 2011

Expom S.A., et firma innen metallbransjen har notert en inntekt på 0,9 mln PLN etter det tredje kvartalet. Allerede nå er det klart at årsresultatet kommer til å overskride prognosen; nå mangler det kun 100 mln PLN til summen som er planlagt i budsjettet for 2011.  Mest sannsynligvis blir den totale netto inntekten 20% høyere enn prognosen.  Salgsinntekter ligger hittil på 15,5 mln PLN, mens i årsplanen er det antatt 20 mln PLN, som også sikkert blir overskredet. Neste år kommer til å se enda bedre ut. Nå bygger firmaet salg portefølje for 2012. Her står det bl.a. første bestilling fra helle pakken på 1,5  mln EUR for framstilling  av 42 livbåtdaviter. En vellykket realisering av utviklingsstrategien og stadig bedre resultater er en god nyhet i sammenheng med debut på NewConnect planlagt for 2012-2016.

PDFskriv utsend til......