Selskaps styre


Rafał Domżalski

President ved Expom

Rafał Domżalski, tilknyttet Expom siden 2014, har spilt en nøkkelrolle i selskapets globale ekspansjon etter omstrukturering. I mars 2014 fikk han stilling som president. Ingeniør Domżalski har fullført mastergradsstudier innen elektromekanikk, mens lederkompetanser tilegnet han seg bl.a. under praktiske kurs i regi av anerkjente konsulentfirmaer og i USA. Han er en aktiv medlem av Polsk forening for byggeingeniører (Polska Izba Inżynierów Budownictwa), og innsatsen han gjør er blitt belønnet med Bronse fortjenestemedalje tildelt av Republikken Polens president.


Andrzej Moszczyński

Styreleder ved Expom

Andrzej Moszczyński, medlem av styre ved Expom, er både en erfaren investor og konsulent. Han har utviklet sin yrkeskarriere på ledende reklamebyråer, og på egne forretningsforetak i en rekke bransjer. En ivrig fremmer av et balansert forhold mellom yrkes- og privatliv. Blant sine mangfoldige interesser, satser han høyest på selvutvikling og mestring av det indre jeg. Aktivt engasjert i frivillig arbeid, som han gjerne ofrer sin fritid for.


Włodzimierz Chrobak

Styremedlem ved Expom

Włodzimierz Chrobak, styremedlem ved Expom S.A. siden 1991. Han har fullført studier ved Teknisk og landbrukshøyskole i Bydgoszcz (Akademia Techniczno-Rolnicza) og ved AGH vitenskaplige og teknologiske universitet i Kraków. Sin erfaring og brede kompetanser har Chrobak høstet både i industri- og forretningsbransjen, og ikke minst under opplæring i regi av ledende konsulentfirmaer. Han står bak en rekke innovative konstruksjonsløsninger i form av rasjonalisering, bruksmønstre og patenter.


Piotr Chrobak

The Member of the Supervisory Board of Expom

Piotr Chrobak, styremedlem ved Expom siden 2010. I mange år har han vært knyttet med industri- og bilindustribransjen. Han har fullført studier innen utenlandshandel ved Universitetet i Gdańsk. Ved Expom driver han hovedsakelig med salgsmodeller. Privat har ham en stor lidenskap for biler, og i årene 2001-2004 deltok han i Polens rallymesterskap.


Tomasz Malicki

Styremedlem ved Expom

Tomasz Malicki, styremedlem ved Expom har vært tilknyttet selskapet siden 2011. Han har fullført studier innen lederskap ved Koźminski University i Warszawa og er spesialist på strategisk planlegging. Malicki har en mange års erfaring fra investerings- og eiendomsutviklingsbransje. Hans lange praksis innen utvikling av innovative forretningsløsninger, merkebygging og implementering av effektive salgsstrukturer gir ham stort rom for ambisiøse prosjekter ved Expom.