Zamówienia z branży recyklingu – sposób Expom na kryzys w offshore

Branża offshore notuje ostatnio spore problemy, co odczuwają nawet najwięksi producenci. Jednak firma Expom S.A. znalazła sposób na zachowanie ciągłości produkcji – decydując się na dywersyfikację portfela klientów i przyjmując zlecenia m.in. z branży recyklingu.

W roku 2015 światowa branża offshore zmagała się z kryzysem, który był wynikiem niskiej ceny ropy na rynku. Obecny koszt baryłki ropy w porównaniu z początkiem 2015 roku spadł o 33,78 $. Zestawiając obecną cenę ropy z notowaniami z okresu wakacyjnego 2014 roku, jest to spadek o ponad 60%1. Rzutowało to na ograniczoną ilość zamówień w stoczniach, a także w spółkach nieco oddalonych od morza, jak np. Expom S.A. z Kurzętnika w województwie warmińsko-mazurskim. Jak pokazują badania rynku, światowi producenci z branży energetycznej i offshore zmuszeni byli do ograniczenia zatrudnienia o około 200 tys. osób. W 2016 roku nadal przewidywane są cięcia kosztów inwestycyjnych o 30%2. Jednak dla Expom obserwacja sytuacji na rynkach zagranicznych jeszcze w 2014/2015 r. i poszerzanie portfela klientów z zupełnie nowych branż pozwoliło na bezpieczne przetrwanie gorszych dla branży czasów.

Wciąż znaczną część naszych zamówień stanowią projekty dla branży morskiej. Jednak pierwsze zamówienia dla branży recyklingu realizowaliśmy już w czwartym kwartale 2015 roku – opowiada Rafał Domżalski, prezes spółki Expom – Teraz trwa produkcja maszyn i elementów dla branży recyklingu stalowego, które trafią do Belgii. Jesteśmy również w trakcie realizacji urządzenia i podzespołu do przetwarzania biomasy na zamówienie z Austrii – dodaje Domżalski.

Expom znany jest z realizacji projektów prototypowych, oryginalnych. Pierwsze gotowe wielkogabarytowe konstrukcje stalowe dla branży recyklingu już opuściły spółkę, kolejne są w trakcie produkcji. Expom realizuje także pierwsze zamówienia dla branży rolniczej i spożywczej.

Trwałość i odporność Expom na zmieniające się warunki rynkowe to efekt skrupulatnie zaplanowanej strategii działań firmy. Ważnym czynnikiem jest też gotowość podejmowania nietypowych zleceń, jak i elastyczność spółki, która nie zamyka się w branży energetycznej i offshore, ale także realizuje produkty w ramach m.in. OZE.

1) Źródło: http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2016-oil-and-gas-trends

2) Źródło: http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2016-oil-and-gas-trends

PDFwydrukujwyślij do...

Expom S.A. ponownie Gazelą Biznesu!

Już po raz kolejny Expom S.A. został wyróżniony w rankingu Gazel Biznesu, czyli zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. 20 stycznia 2016 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie wyróżnienie w imieniu firmy odebrał Prezes Expom, Rafał Domżalski.

Główną ideą przyznawania nagród jest promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Konkurs ma wyłonić szybko rozwijające się firmy, które notują stałą i niezależną od warunków gospodarczych poprawę warunków finansowych.

Nagroda Gazel Biznesu w ramach rankingu „Pulsu Biznesu” przyznawana jest już od 15 lat. Według organizatorów konkursu gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W edycji rankingu Gazele Biznesu 2015 badane są wyniki firm osiągnięte w latach 2012, 2013 i 2014. W zestawieniu ogólnopolskim spółka Expom zajęła 2141 lokatę, a w wśród firm z województwa warmińsko-mazurskiego 72 miejsce.

Ranking publikowany jest na łamach „Pulsu Biznesu”, a także na stronie gazele.pl, gdzie znajduje się pełna baza Gazel Biznesu, czyli wszystkich firm, które znalazły się na rankingowych listach, począwszy od roku 2000.

PDFwydrukujwyślij do...

Wizja i Misja Expom S.A.

Rok 2015 spółka Expom kończy z opracowaną w zgodzie ze strategią rozwoju - Wizją i Misją. Odnosi się ona bezpośrednio do naszego produktu, jakim jest kompleksowe zarządzanie projektami na zlecenia naszych Klientów. To, jak realizujemy nasz cel strategiczny oraz jak rygorystyczne normy musi on spełniać i spełnia, jest naszym źródłem rozwoju i stabilnego wzrostu. Treść wizji i misji wyznacza główny kierunek działania naszej firmy, a zespołowi ułatwia identyfikację ważnych czynników sukcesu, tworzących przewagę konkurencyjną na rynku w dłuższej perspektywie.

PDFwydrukujwyślij do...

Słodki projekt Expom

Choć zlecenie poważne, to projekt niezwykle słodki – specjaliści Expom mieli okazję realizować zamówienie dla cukrowni w Kruszwicy.

W październiku 2015 r. Expom obsługiwał pierwszy w historii spółki projekt przeznaczony dla branży cukrowniczej. Zlecenie od polskiego kontrahenta było związane z wyprodukowaniem i wyposażeniem w układy mechaniczne głowicy pieca wapiennego pracującego w cukrowni Kruszwica.

Ciekawostkę stanowi wysokość robocza, na której pracuje nowa konstrukcja, a jest to 40 m od podstawy pieca. Pojemność robocza pieca to 300 m3, średnica robocza paleniska – 9 m. Piec wapienny jest jednym z głównych urządzeń służących do zbudowania temperatury w procesie produkcji cukru. Żywotność pieca przewidziana jest na kilkadziesiąt lat. W rozruchu kampanii brał udział prezes zarządu Expom wraz z głównym projektantem, załogą cukrowni oraz władzami woj. kujawsko-pomorskiego.

Rozruch przebiegł pomyślnie. Konstrukcja produkowana w Expom doskonale zadała swój egzamin.

PDFwydrukujwyślij do...

Wyniki konkursu plastycznego EKOLOGICZNA FABRYKA MIKOŁAJA

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie. W zabawie mogły wziąć udział dzieci wszystkich pracowników Expom. Wpłynęło wiele pięknych prac, więc decyzja jury była bardzo trudna. Ostatecznie nagrodzono:

I miejsce: Paweł i Piotr Laskowscy
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku + zestaw plastyczny

II miejsce: Justyna Goryszewska
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku

III miejsce: Marysia i Jaś Górzyńscy
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku

Wyróżnienia:
Patrycja Goryszewska,
Maja Bartkowska

Nagroda: zestawy plastyczne

GRATULUJEMY!

Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania opłatkowego spółki Expom. Zachęcamy dzieci do udziału w spotkaniu. Jeśli jednak ich obecność nie będzie możliwa, nagrody zostaną przekazane bezpośrednio rodzicom, pracownikom spółki. 

PDFwydrukujwyślij do...

Expom prelegentem na Kongresie Asia Trade

W dniach 19-21 listopada 2015 odbył się Kongres Asia Trade „know how” w Ostródzie, podczas którego jednym z prelegentów był prezes spółki Expom, Rafał Domżalski, który zaprezentował dorobek firmy na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy kongresu podczas spotkań z przedstawicielami ambasad oraz w trakcie paneli dyskusyjnych mogli zdobyć konkretne informacje na temat rynków poszczególnych krajów azjatyckich, ich stref ekonomicznych oraz sprawdzonych form nawiązywania współpracy biznesowej. Wśród wystąpień zawierających case study znalazła się prezentacja prezesa Expom S.A., Rafała Domżalskiego, zatytułowana „Dobre praktyki w eksporcie globalnym”. Specjalnymi gośćmi kongresu byli przedstawiciele ambasad m.in. Indii, Wietnamu, Malezji, Afganistanu, Iranu czy też Filipin.

Kongres Asia Trade „know how” w Ostródzie to spotkanie innowacyjne w skali kraju ze względu na szerokie podjęcie tematu relacji biznesowych na linii Polska-Azja. Wydarzenie to miało charakter biznesowy, a jego celem było wskazanie nowych możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw oraz zebranie kompleksowej wiedzy na temat relacji handlowych z krajami azjatyckimi.

PDFwydrukujwyślij do...

Konkurs plastyczny Ekologiczna fabryka Mikołaja!

Regulamin konkursu plastycznego 2015

„Ekologiczna fabryka Mikołaja”

 1. Organizatorem konkursu jest firma Expom S.A. z Kurzętnika.
 2. Konkurs rozpczyna się 17 listopada 2015 r. i trwać będzie do 4 grudnia 2015 r.
 3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 7 grudnia 2015 r. za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się w firmie oraza za pośrednictwem strony www spółki.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci pracowników spółki Expom. Jako pracowników spółki Expom rozumie się osoby zatrudnione na podstawie każdej umowy; także pracowników z kooperacji.
 5. Tematem pracy konkursowej jest ekologiczna fabryka Mikołaja. Treść pracy powinna nawiązywać do nazwy konkursu i pozostawać w duchu Świąt Bożego Narodzenia.
 6. Metoda wykonania prac jest dowolna (np. na kartkach papieru formatu A4 lub A3, figury z plasteliny, kolaż, makieta, wycinanka itd.).
 7. Prace należy podpisać – imię i nazwisko dziecka oraz pracownika Expom, wiek dziecka – oraz zostawiać w sekretariacie lub w dziale kadr.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 10. Każde z dzieci pracowników może przekazać tylko jedną pracę.
 11. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 12. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 13. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 14. Nagrodzone zostaną 3 miejsca na podium. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia specjalnych wyróżnień.
 15. Nagrody: I miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku + zestaw plastyczny; II miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku; III miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku; Wyróżnienia - zestawy plastyczne
 16. Wręczenie nagród nastąpi podczas wigilii pracowniczej Expom
 17. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 19. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i braku możliwości zrealizowania karnetu na Kurzej Górze organizator konkursu zapewni nagrody rzeczowe o równorzędnej wartości.
 20. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wigilii pracowniczej Expom oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Expom i w Gazetce Firmowej.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.expom.pl i do wglądu w sekretariacie spółki Expom.
PDFwydrukujwyślij do...
Następna strona