Wizja i Misja Expom S.A.

Rok 2015 spółka Expom kończy z opracowaną w zgodzie ze strategią rozwoju - Wizją i Misją. Odnosi się ona bezpośrednio do naszego produktu, jakim jest kompleksowe zarządzanie projektami na zlecenia naszych Klientów. To, jak realizujemy nasz cel strategiczny oraz jak rygorystyczne normy musi on spełniać i spełnia, jest naszym źródłem rozwoju i stabilnego wzrostu. Treść wizji i misji wyznacza główny kierunek działania naszej firmy, a zespołowi ułatwia identyfikację ważnych czynników sukcesu, tworzących przewagę konkurencyjną na rynku w dłuższej perspektywie.

PDFwydrukujwyślij do...

Słodki projekt Expom

Choć zlecenie poważne, to projekt niezwykle słodki – specjaliści Expom mieli okazję realizować zamówienie dla cukrowni w Kruszwicy.

W październiku 2015 r. Expom obsługiwał pierwszy w historii spółki projekt przeznaczony dla branży cukrowniczej. Zlecenie od polskiego kontrahenta było związane z wyprodukowaniem i wyposażeniem w układy mechaniczne głowicy pieca wapiennego pracującego w cukrowni Kruszwica.

Ciekawostkę stanowi wysokość robocza, na której pracuje nowa konstrukcja, a jest to 40 m od podstawy pieca. Pojemność robocza pieca to 300 m3, średnica robocza paleniska – 9 m. Piec wapienny jest jednym z głównych urządzeń służących do zbudowania temperatury w procesie produkcji cukru. Żywotność pieca przewidziana jest na kilkadziesiąt lat. W rozruchu kampanii brał udział prezes zarządu Expom wraz z głównym projektantem, załogą cukrowni oraz władzami woj. kujawsko-pomorskiego.

Rozruch przebiegł pomyślnie. Konstrukcja produkowana w Expom doskonale zadała swój egzamin.

PDFwydrukujwyślij do...

Wyniki konkursu plastycznego EKOLOGICZNA FABRYKA MIKOŁAJA

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie. W zabawie mogły wziąć udział dzieci wszystkich pracowników Expom. Wpłynęło wiele pięknych prac, więc decyzja jury była bardzo trudna. Ostatecznie nagrodzono:

I miejsce: Paweł i Piotr Laskowscy
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku + zestaw plastyczny

II miejsce: Justyna Goryszewska
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku

III miejsce: Marysia i Jaś Górzyńscy
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku

Wyróżnienia:
Patrycja Goryszewska,
Maja Bartkowska

Nagroda: zestawy plastyczne

GRATULUJEMY!

Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania opłatkowego spółki Expom. Zachęcamy dzieci do udziału w spotkaniu. Jeśli jednak ich obecność nie będzie możliwa, nagrody zostaną przekazane bezpośrednio rodzicom, pracownikom spółki. 

PDFwydrukujwyślij do...

Expom prelegentem na Kongresie Asia Trade

W dniach 19-21 listopada 2015 odbył się Kongres Asia Trade „know how” w Ostródzie, podczas którego jednym z prelegentów był prezes spółki Expom, Rafał Domżalski, który zaprezentował dorobek firmy na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy kongresu podczas spotkań z przedstawicielami ambasad oraz w trakcie paneli dyskusyjnych mogli zdobyć konkretne informacje na temat rynków poszczególnych krajów azjatyckich, ich stref ekonomicznych oraz sprawdzonych form nawiązywania współpracy biznesowej. Wśród wystąpień zawierających case study znalazła się prezentacja prezesa Expom S.A., Rafała Domżalskiego, zatytułowana „Dobre praktyki w eksporcie globalnym”. Specjalnymi gośćmi kongresu byli przedstawiciele ambasad m.in. Indii, Wietnamu, Malezji, Afganistanu, Iranu czy też Filipin.

Kongres Asia Trade „know how” w Ostródzie to spotkanie innowacyjne w skali kraju ze względu na szerokie podjęcie tematu relacji biznesowych na linii Polska-Azja. Wydarzenie to miało charakter biznesowy, a jego celem było wskazanie nowych możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw oraz zebranie kompleksowej wiedzy na temat relacji handlowych z krajami azjatyckimi.

PDFwydrukujwyślij do...

Konkurs plastyczny Ekologiczna fabryka Mikołaja!

Regulamin konkursu plastycznego 2015

„Ekologiczna fabryka Mikołaja”

 1. Organizatorem konkursu jest firma Expom S.A. z Kurzętnika.
 2. Konkurs rozpczyna się 17 listopada 2015 r. i trwać będzie do 4 grudnia 2015 r.
 3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 7 grudnia 2015 r. za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się w firmie oraza za pośrednictwem strony www spółki.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci pracowników spółki Expom. Jako pracowników spółki Expom rozumie się osoby zatrudnione na podstawie każdej umowy; także pracowników z kooperacji.
 5. Tematem pracy konkursowej jest ekologiczna fabryka Mikołaja. Treść pracy powinna nawiązywać do nazwy konkursu i pozostawać w duchu Świąt Bożego Narodzenia.
 6. Metoda wykonania prac jest dowolna (np. na kartkach papieru formatu A4 lub A3, figury z plasteliny, kolaż, makieta, wycinanka itd.).
 7. Prace należy podpisać – imię i nazwisko dziecka oraz pracownika Expom, wiek dziecka – oraz zostawiać w sekretariacie lub w dziale kadr.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 10. Każde z dzieci pracowników może przekazać tylko jedną pracę.
 11. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 12. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 13. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 14. Nagrodzone zostaną 3 miejsca na podium. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia specjalnych wyróżnień.
 15. Nagrody: I miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku + zestaw plastyczny; II miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku; III miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku; Wyróżnienia - zestawy plastyczne
 16. Wręczenie nagród nastąpi podczas wigilii pracowniczej Expom
 17. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 19. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i braku możliwości zrealizowania karnetu na Kurzej Górze organizator konkursu zapewni nagrody rzeczowe o równorzędnej wartości.
 20. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wigilii pracowniczej Expom oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Expom i w Gazetce Firmowej.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.expom.pl i do wglądu w sekretariacie spółki Expom.
PDFwydrukujwyślij do...

Zmiany w Expom S.A. – nowa kabino-suszarka lakiernicza

Najnowszy zakup spółki Expom – komora lakierniczo-suszarnicza – to szczelne pomieszczenie wydzielone izolowanymi ścianami z materiałów o odporności ogniowej. Dzięki tej inwestycji zwiększą się możliwości produkcyjne malarni, która do tej pory była najmniej wydajnym elementem w procesie produkcji.

Zakup kabiny firmy SCITEEX z serii DIANA model PB-DB 1855 stawia Expom na poziomie technologicznym równym światowym potentatom. Komora doposażona jest m.in. w silną wentylację nawiewową, własny system grzewczy i sterowanie podzespołami wentylacji i systemu grzewczego pozwalające na wykonywanie cyklu lakierowania i późniejszego suszenia.

Podstawowe parametry techniczne w/w kabiny to:

 • wymiary wewnętrzne: 18,0 x 5,0 x 5,0 m,
 • wentylacja pozioma - prędkość przepływu powietrza ≈0,5 m/s,
 • agregat wentylacyjno-grzewczy nawiewowy - wydajność 40 000 m3/h, moc grzewcza/moc silnika = 270/15 kW, czynnik grzewczy - gaz płynny propan - 1 szt.,
 • agregat wyciągowy - wydajność 40 000 m3/h, moc silnika 15 kW - 1 szt.,
 • rekuperator obrotowy odzysku ciepła (sprawność >60%) wraz z podstawą rekuperatora - 1 szt.,
 • filtracja świeżego powietrza: przedfiltry + filtry sufitowe (≈26 m3)

Dwie najbardziej charakterystyczne cechy kabiny to możliwość jej podziału na dwie równolegle pracujące strefy: malowania i suszenia, oraz poziomy przepływ powietrza.

Przesuwna ściana grodziowa pozwala na suszenie gotowych elementów, podczas gdy w drugiej części odbywa się w tym samym czasie proces nanoszenia powłok malarskich. Nie wykorzystując owego podziału mamy do dyspozycji całą przestrzeń, którą dysponujemy zgodnie z bieżącymi potrzebami – jako suszarnia lub malarnia.

Poziomy przepływ powietrza umożliwia, przy przemyślanym ułożeniu elementów wewnątrz kabiny, na malowanie wyrobów różnymi rodzajami farb lub różnymi kolorami bez konieczności opróżniania przestrzeni roboczej. Wykorzystanie tak nowoczesnego urządzenia, jak kabino-suszarka lakiernicza, to bardzo duży krok naprzód, jeżeli chodzi o technologię wykonywania powłok malarskich, ale także znaczące polepszenie wydajności i warunków BHP w Expom.

Brak wpływu czynników zewnętrznych to jednocześnie brak elementów generujących typowe błędy powłok malarskich, takich jak np. wtrącenia i uszkodzenia mechaniczne czy brak odpowiedniej przyczepności wynikającej z niemożliwości zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia. Zwiększenie wydajności wynika przede wszystkim z możliwości suszenia elementów w temperaturach dochodzących do 60°C. Obecnie suszenie odbywa się przy 20-30°C, co wymusza czas schnięcia ≈ 10-12godzin. Dla 60°C są to tylko ≈ 2 godziny.

Niezwykle ważna jest także kwestia BHP. Praca w dobrze wentylowanym, oświetlonym i ogrzewanym miejscu pozwala malarzom/lakiernikom na pełne skupienie na wykonywanym zadaniu zgodnie z zaleceniami technicznymi i z zachowaniem najwyższego poziomu jakości. Dodatkowo są oni znacznie mniej narażeni na oddziaływanie bardzo szkodliwych substancji chemicznych zawartych w wyrobach malarskich.

PDFwydrukujwyślij do...

Piotr Żuchowski w Expom

20 października 2015 roku Expom odwiedził sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Żuchowski. Wiceministrowi towarzyszył Wójt Gminy Kurzętnik, Wojciech Dereszewski.

Sekretarz stanu Ministerstwa Kultury, Piotr Żuchowski, podczas wizytowania terenów województwa warmińsko-mazurskiego, spośród wielu firm zdecydował się odwiedzić spółkę Expom. Towarzyszył mu Wójt Gminy Kurzętnik, Wojciech Dereszewski. Goście mieli możliwość zwiedzenia fabryki, zapoznania się z możliwościami produkcyjnymi spółki, poznania historii Expom i planów firmy na przyszłość. Wiceminister porozmawiał nie tylko z Prezesem Zarządu, Rafałem Domżalskim, ale również z pracownikami spółki. Tego typu spotkania są wyjątkową okazją do pochwalenia się dotychczasowymi sukcesami przedsiębiorstwa, ale także dają możliwość porozmawiania o potrzebach i aspiracjach lokalnych spółek.

PDFwydrukujwyślij do...
Następna strona