Słodki projekt Expom

Choć zlecenie poważne, to projekt niezwykle słodki – specjaliści Expom mieli okazję realizować zamówienie dla cukrowni w Kruszwicy.

W październiku 2015 r. Expom obsługiwał pierwszy w historii spółki projekt przeznaczony dla branży cukrowniczej. Zlecenie od polskiego kontrahenta było związane z wyprodukowaniem i wyposażeniem w układy mechaniczne głowicy pieca wapiennego pracującego w cukrowni Kruszwica.

Ciekawostkę stanowi wysokość robocza, na której pracuje nowa konstrukcja, a jest to 40 m od podstawy pieca. Pojemność robocza pieca to 300 m3, średnica robocza paleniska – 9 m. Piec wapienny jest jednym z głównych urządzeń służących do zbudowania temperatury w procesie produkcji cukru. Żywotność pieca przewidziana jest na kilkadziesiąt lat. W rozruchu kampanii brał udział prezes zarządu Expom wraz z głównym projektantem, załogą cukrowni oraz władzami woj. kujawsko-pomorskiego.

Rozruch przebiegł pomyślnie. Konstrukcja produkowana w Expom doskonale zadała swój egzamin.

PDFwydrukujwyślij do...

Wyniki konkursu plastycznego EKOLOGICZNA FABRYKA MIKOŁAJA

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie. W zabawie mogły wziąć udział dzieci wszystkich pracowników Expom. Wpłynęło wiele pięknych prac, więc decyzja jury była bardzo trudna. Ostatecznie nagrodzono:

I miejsce: Paweł i Piotr Laskowscy
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku + zestaw plastyczny

II miejsce: Justyna Goryszewska
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku

III miejsce: Marysia i Jaś Górzyńscy
Nagroda: karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku

Wyróżnienia:
Patrycja Goryszewska,
Maja Bartkowska

Nagroda: zestawy plastyczne

GRATULUJEMY!

Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania opłatkowego spółki Expom. Zachęcamy dzieci do udziału w spotkaniu. Jeśli jednak ich obecność nie będzie możliwa, nagrody zostaną przekazane bezpośrednio rodzicom, pracownikom spółki. 

PDFwydrukujwyślij do...

Expom prelegentem na Kongresie Asia Trade

W dniach 19-21 listopada 2015 odbył się Kongres Asia Trade „know how” w Ostródzie, podczas którego jednym z prelegentów był prezes spółki Expom, Rafał Domżalski, który zaprezentował dorobek firmy na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy kongresu podczas spotkań z przedstawicielami ambasad oraz w trakcie paneli dyskusyjnych mogli zdobyć konkretne informacje na temat rynków poszczególnych krajów azjatyckich, ich stref ekonomicznych oraz sprawdzonych form nawiązywania współpracy biznesowej. Wśród wystąpień zawierających case study znalazła się prezentacja prezesa Expom S.A., Rafała Domżalskiego, zatytułowana „Dobre praktyki w eksporcie globalnym”. Specjalnymi gośćmi kongresu byli przedstawiciele ambasad m.in. Indii, Wietnamu, Malezji, Afganistanu, Iranu czy też Filipin.

Kongres Asia Trade „know how” w Ostródzie to spotkanie innowacyjne w skali kraju ze względu na szerokie podjęcie tematu relacji biznesowych na linii Polska-Azja. Wydarzenie to miało charakter biznesowy, a jego celem było wskazanie nowych możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw oraz zebranie kompleksowej wiedzy na temat relacji handlowych z krajami azjatyckimi.

PDFwydrukujwyślij do...

Konkurs plastyczny Ekologiczna fabryka Mikołaja!

Regulamin konkursu plastycznego 2015

„Ekologiczna fabryka Mikołaja”

 1. Organizatorem konkursu jest firma Expom S.A. z Kurzętnika.
 2. Konkurs rozpczyna się 17 listopada 2015 r. i trwać będzie do 4 grudnia 2015 r.
 3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 7 grudnia 2015 r. za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się w firmie oraza za pośrednictwem strony www spółki.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci pracowników spółki Expom. Jako pracowników spółki Expom rozumie się osoby zatrudnione na podstawie każdej umowy; także pracowników z kooperacji.
 5. Tematem pracy konkursowej jest ekologiczna fabryka Mikołaja. Treść pracy powinna nawiązywać do nazwy konkursu i pozostawać w duchu Świąt Bożego Narodzenia.
 6. Metoda wykonania prac jest dowolna (np. na kartkach papieru formatu A4 lub A3, figury z plasteliny, kolaż, makieta, wycinanka itd.).
 7. Prace należy podpisać – imię i nazwisko dziecka oraz pracownika Expom, wiek dziecka – oraz zostawiać w sekretariacie lub w dziale kadr.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 10. Każde z dzieci pracowników może przekazać tylko jedną pracę.
 11. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 12. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 13. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 14. Nagrodzone zostaną 3 miejsca na podium. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia specjalnych wyróżnień.
 15. Nagrody: I miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku + zestaw plastyczny; II miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku; III miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku; Wyróżnienia - zestawy plastyczne
 16. Wręczenie nagród nastąpi podczas wigilii pracowniczej Expom
 17. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 19. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i braku możliwości zrealizowania karnetu na Kurzej Górze organizator konkursu zapewni nagrody rzeczowe o równorzędnej wartości.
 20. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wigilii pracowniczej Expom oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Expom i w Gazetce Firmowej.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.expom.pl i do wglądu w sekretariacie spółki Expom.
PDFwydrukujwyślij do...

Zmiany w Expom S.A. – nowa kabino-suszarka lakiernicza

Najnowszy zakup spółki Expom – komora lakierniczo-suszarnicza – to szczelne pomieszczenie wydzielone izolowanymi ścianami z materiałów o odporności ogniowej. Dzięki tej inwestycji zwiększą się możliwości produkcyjne malarni, która do tej pory była najmniej wydajnym elementem w procesie produkcji.

Zakup kabiny firmy SCITEEX z serii DIANA model PB-DB 1855 stawia Expom na poziomie technologicznym równym światowym potentatom. Komora doposażona jest m.in. w silną wentylację nawiewową, własny system grzewczy i sterowanie podzespołami wentylacji i systemu grzewczego pozwalające na wykonywanie cyklu lakierowania i późniejszego suszenia.

Podstawowe parametry techniczne w/w kabiny to:

 • wymiary wewnętrzne: 18,0 x 5,0 x 5,0 m,
 • wentylacja pozioma - prędkość przepływu powietrza ≈0,5 m/s,
 • agregat wentylacyjno-grzewczy nawiewowy - wydajność 40 000 m3/h, moc grzewcza/moc silnika = 270/15 kW, czynnik grzewczy - gaz płynny propan - 1 szt.,
 • agregat wyciągowy - wydajność 40 000 m3/h, moc silnika 15 kW - 1 szt.,
 • rekuperator obrotowy odzysku ciepła (sprawność >60%) wraz z podstawą rekuperatora - 1 szt.,
 • filtracja świeżego powietrza: przedfiltry + filtry sufitowe (≈26 m3)

Dwie najbardziej charakterystyczne cechy kabiny to możliwość jej podziału na dwie równolegle pracujące strefy: malowania i suszenia, oraz poziomy przepływ powietrza.

Przesuwna ściana grodziowa pozwala na suszenie gotowych elementów, podczas gdy w drugiej części odbywa się w tym samym czasie proces nanoszenia powłok malarskich. Nie wykorzystując owego podziału mamy do dyspozycji całą przestrzeń, którą dysponujemy zgodnie z bieżącymi potrzebami – jako suszarnia lub malarnia.

Poziomy przepływ powietrza umożliwia, przy przemyślanym ułożeniu elementów wewnątrz kabiny, na malowanie wyrobów różnymi rodzajami farb lub różnymi kolorami bez konieczności opróżniania przestrzeni roboczej. Wykorzystanie tak nowoczesnego urządzenia, jak kabino-suszarka lakiernicza, to bardzo duży krok naprzód, jeżeli chodzi o technologię wykonywania powłok malarskich, ale także znaczące polepszenie wydajności i warunków BHP w Expom.

Brak wpływu czynników zewnętrznych to jednocześnie brak elementów generujących typowe błędy powłok malarskich, takich jak np. wtrącenia i uszkodzenia mechaniczne czy brak odpowiedniej przyczepności wynikającej z niemożliwości zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia. Zwiększenie wydajności wynika przede wszystkim z możliwości suszenia elementów w temperaturach dochodzących do 60°C. Obecnie suszenie odbywa się przy 20-30°C, co wymusza czas schnięcia ≈ 10-12godzin. Dla 60°C są to tylko ≈ 2 godziny.

Niezwykle ważna jest także kwestia BHP. Praca w dobrze wentylowanym, oświetlonym i ogrzewanym miejscu pozwala malarzom/lakiernikom na pełne skupienie na wykonywanym zadaniu zgodnie z zaleceniami technicznymi i z zachowaniem najwyższego poziomu jakości. Dodatkowo są oni znacznie mniej narażeni na oddziaływanie bardzo szkodliwych substancji chemicznych zawartych w wyrobach malarskich.

PDFwydrukujwyślij do...

Piotr Żuchowski w Expom

20 października 2015 roku Expom odwiedził sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Żuchowski. Wiceministrowi towarzyszył Wójt Gminy Kurzętnik, Wojciech Dereszewski.

Sekretarz stanu Ministerstwa Kultury, Piotr Żuchowski, podczas wizytowania terenów województwa warmińsko-mazurskiego, spośród wielu firm zdecydował się odwiedzić spółkę Expom. Towarzyszył mu Wójt Gminy Kurzętnik, Wojciech Dereszewski. Goście mieli możliwość zwiedzenia fabryki, zapoznania się z możliwościami produkcyjnymi spółki, poznania historii Expom i planów firmy na przyszłość. Wiceminister porozmawiał nie tylko z Prezesem Zarządu, Rafałem Domżalskim, ale również z pracownikami spółki. Tego typu spotkania są wyjątkową okazją do pochwalenia się dotychczasowymi sukcesami przedsiębiorstwa, ale także dają możliwość porozmawiania o potrzebach i aspiracjach lokalnych spółek.

PDFwydrukujwyślij do...

Rafał Domżalski (Expom S.A.): Przedsiębiorcy w Iranie są niczym konie zamknięte w boksie i czekające na wystrzał startera

28 września 2015 r. zakończyła się rządowa misja gospodarcza w Iranie, na którą minister gospodarki Janusz Piechociński zabrał polskich przedsiębiorców. Branżę offshore i maszynową reprezentowała spółka Expom.

W misji uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele polskiego sektora spożywczego, branży energetycznej i rolnictwa. Spółka Expom, specjalizująca się w produkcji żurawików i dźwigów morskich oraz wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, była jedynym przedstawicielem przemysłu stoczniowego, urządzeń do transportu morskiego i branży maszynowej.

- Iran dziś to taka Polska przełomu lat 80-90. Widać to w gospodarce, infrastrukturze, motoryzacji czy przemyśle. Biznes z niecierpliwością czeka na zniesienie dotychczasowych sankcji i jest gotowy do współpracy międzynarodowej. Dla nas to najlepszy moment na rozpoznanie ich potrzeb, rozeznanie możliwości i utrudnień, nawiązywanie relacji czy prowadzenie rozmów, by móc właśnie w tym nowym otwarciu uczestniczyć – podsumowuje wizytę gospodarczą Prezes Zarządu Expom S.A., Rafał Domżalski.

Celem misji gospodarczej było nawiązanie z Iranem konstruktywnych kontaktów handlowych i gospodarczych. Minister Janusz Piechociński miał okazję rozmawiać m.in. z irańskim ministrem przemysłu, górnictwa i handlu czy też z ministrem gospodarki i finansów. W wyniku tych rozmów podpisana została umowa o współpracy gospodarczej.

- Podpisana umowa o współpracy gospodarczej pozwoli na bezpośrednie działania nie tylko na szczeblu rządowym, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju współpracy handlowej pomiędzy naszymi krajami – powiedział w Teheranie wicepremier Janusz Piechociński podczas spotkania z ministrem gospodarki i finansów Iranu Alim Tayebnia.

Wspólnie z zaproszonymi z Polski przedsiębiorcami podczas rozmów z irańskimi politykami i przedstawicielami biznesu wicepremier poruszał tematy ważne dla różnorodnych gałęzi polskiej gospodarki.

- Wizyta była bardzo owocna, a spotkania B2B sprofilowano pod nasze potrzeby. Spotkałem się z kilkoma firmami irańskimi, które wyraziły zainteresowanie ofertą Expom i przyszły do nas już z konkretnymi pytaniami. Widzimy szansę rozpoczęcia współpracy w obszarze wyspecjalizowanych urządzeń oraz wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla przemysłu wydobywczego, dźwigowego oraz infrastruktury technicznej. Produkujemy głównie na eksport, wysyłaliśmy już wyprodukowane w Expom urządzenia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Singapuru, teraz czas na Iran – ocenił Rafał Domżalski.

- Należy podkreślić, że rynek w Iranie jest mocno niedoinwestowany, ale ma olbrzymi potencjał. Dobrze rokują też podobieństwa społeczne między naszymi krajami. Rozwój gospodarki jest wstrzymywany centralnie, tak samo jak w Polsce w latach 80. Cenzura ogranicza dostęp do informacji czy do kultury. Jednak ludzie dość skutecznie nauczyli się te ograniczenia omijać. Mimo sankcji i licznych barier istnieją już w Iranie firmy działające na zasadach rynkowych i prowadzące handel zagraniczny. Za kilka miesięcy pojawią się jednak zupełnie nowe możliwości i Polska powinna je wykorzystać – dodaje Prezes Expom S.A.

PDFwydrukujwyślij do...

Expom z misją gospodarczą w Iranie

Pod koniec września minister gospodarki Janusz Piechociński zabierze na misję gospodarczą do Iranu polskich przedsiębiorców – wśród nich znajdą się przedstawiciele Expom S.A., producenta żurawików, dźwigów offshore, onshore i innych skomplikowanych konstrukcji stalowych wraz z wyposażaniem.

Już 25 września odbędzie się rządowa misja gospodarcza w Iranie, której przewodniczyć będzie minister gospodarki Janusz Piechociński. Wśród grupy polskich przedsiębiorców, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w rozmowach z irańskimi inwestorami, znajdzie się firma Expom S.A. – lider produkcji żurawików szalupowych według towarzystwa kwalifikacyjnego DNV.

Wraz z wicepremierem w misji udział weźmie 50-60 polskich przedsiębiorców. W tym roku głównie promowana będzie polska gospodarka i sztuka. Jak podkreśla w rozmowie z portalem money.pl Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas misji prowadzone będą dyskusje z irańskimi organizacjami biznesowymi, które mogą zaowocować zalążkami współpracy. Według pani prezes Iran jest krajem do rozpoznania, z którym do tej pory nie prowadzono szeroko zakrojonych kontaktów gospodarczych.

PDFwydrukujwyślij do...
Następna strona