Nowe drogi, nowe możliwości dla Expom S.A.

Region z rozbudowaną infrastrukturą to również region przyjazny biznesowi. O tym, jak nowe drogi mogą przyczynić się do otwierania nowych możliwości na Warmii i Mazurach dyskutowano 22 kwietnia w Expo Mazury w Ostródzie. W debacie podczas wydarzenia wziął także udział Rafał Domżalski, prezes Expom S.A.

Organizatorami konferencji ,,Warmia i Mazury: nowe drogi – nowe możliwości” były samorząd województwa oraz miasto Ostróda. Wydarzenie odbyło się w miejscu nieprzypadkowym – Expo Mazury to jeden z najnowocześniejszych obiektów targowo-konferencyjnych w kraju.

Spotkanie było więc świetną okazją nie tylko do wyeksponowania zmian zachodzących lokalnie, lecz także merytorycznej dyskusji na temat rozwoju komunikacyjnego całego regionu. Rozbudowana, nowoczesna infrastruktura może bowiem w znaczący sposób przyczynić się zarówno do rozwoju przedsiębiorstw działających już na Warmii i Mazurach, jak i być pomocna w pozyskiwaniu nowych inwestorów.

W dyskusji o nowych możliwościach, oprócz m.in. przedstawicieli samorządów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz ekspertów, głos zabrali także sami przedsiębiorcy.
Z perspektywy działalności naszej firmy kwestie logistyczne są kluczowe – podkreślał obecny na konferencji prezes Expom S.A., który wziął udział w panelu dyskusyjnym „Warmia i Mazury na trasie inwestorów. Czynniki decydujące o inwestycjach w regionie”. – W Expom produkujemy wielkogabarytowe konstrukcje stalowe. Bliskość dróg szybkiego ruchu czy dróg ekspresowych, dobre skomunikowanie z nimi oraz rozwinięta sieć kolejowa to dla nas niezwykle istotne aspekty współpracy z klientami zagranicznymi. Logistyka transportu jest często czynnikiem decydującym o realizacji zlecenia dla naszego klienta – zaznaczał Rafał Domżalski.

Piątkową konferencję zamknęła debata z udziałem zaproszonych gości.

PDFwydrukujwyślij do...

W poszukiwaniu dobrych przykładów

Reprezentacja pracowników Expom S.A. 15 kwietnia 2016 r. miała przyjemność uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej po firmie Libro. Pracownicy obserwowali funkcjonowanie systemów i standardów działania, które są obecnie wdrażane w Expom.

W Expom S.A. za sprawą dr Zofii Migus-Bębnowicz jest wprowadzany system optymalizacji pracy. Aby przekonać się, jak ten system działa w praktyce, grupa pracowników Expom 15 kwietnia odwiedziła firmę Libro w miejscowości Rodzone. Wyjazd miał charakter edukacyjny, ale także motywacyjny – przedstawiciele Expom mieli okazję porównać efektywność i płynność zarządzania w firmie, która optymalizację pracy wprowadziła już jakiś czas temu. Razem z dr Zofią nad wdrożeniem zmian w systemie zarządzania czuwa Zespół Liderów. W jego skład wchodzą: Dawid Kasprowicz (Specjalista ds. Zakupów i Logistyki), Sebastian Jutrzenka-Trzebiatowski (Technolog-Konstruktor, Kierownik Projektu), Katarzyna Długosz, Anna Górzyńska (Samodzielna Księgowa, Specjalista ds. Kadr i Płac), Jarosław Górzyński oraz Krzysztof Wrzosek (Główny Specjalista ds. BHP / Inspektor ochrony PPOŻ). Głównym obszarem ich działania jest aktualizacja procedur produkcji, opracowanie celów i wskaźników skuteczności procesu produkcji oraz metodyki raportowania.

PDFwydrukujwyślij do...

Konkurs plastyczny „Eko pomocnicy Expom”!

Regulamin konkursu plastycznego z okazji Dnia Ziemi 2016

„Eko pomocnicy Expom”

 • Organizatorem konkursu jest firma Expom S.A. z Kurzętnika.
 • Konkurs rozpoczyna się 14 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 22 kwietnia 2016 r.
 • Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 27 kwietnia 2016 r. za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się w firmie.
 • W konkursie mogą brać udział tylko dzieci pracowników spółki Expom. Jako pracowników spółki Expom rozumie się osoby zatrudnione na podstawie każdej umowy o pracę; także pracowników z kooperacji.
 • Tematem prac konkursowych jest hasło: Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz! Treść pracy powinna nawiązywać do nazwy konkursu i przedstawiać różne sposoby segregacji śmieci w szkole, domu, miejscach pracy, czy też sprzątania świata. Konkurs ma zachęcić dzieci do rozmowy z rodzicami na temat sposobów segregacji śmieci w ich miejscach pracy.
 • Metoda wykonania prac: tylko na kartkach papieru formatu A4 lub A3. Prace mogą być wykonane za pomocą farb, kredek, mazaków, wycinanek itd.
 • Podpisane (imię i nazwisko dziecka oraz pracownika Expom, wiek dziecka) prace należy zostawiać w sekretariacie lub w dziale kadr.
 • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 • Każde z dzieci pracowników może przekazać tylko jedną pracę.
 • Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 • Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Nagrodzone zostaną 3 miejsca na podium. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia specjalnych wyróżnień.
 • Nagrody:

I miejsce – zestaw plastyczny, zestaw sportowych gadżetów
II miejsce – zestaw plastyczny, zestaw sportowych gadżetów
III miejsce – zestaw plastyczny,zestaw sportowych gadżetów

Wyróżnienia – zestawy plastyczne

 • Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom za pośrednictwem ich rodziców. Pracownicy są proszeni o zgłaszanie się po nagrody do sekretariatu.
 • Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 • Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 • Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Postanowienia końcowe

 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Expom i w Gazecie Firmowej.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 • Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.expom.pl i do wglądu w sekretariacie spółki Expom.
PDFwydrukujwyślij do...

Lekcja historii pod Marianowem

W pierwszą kwietniową niedzielę została zorganizowana inscenizacji potyczki pod Marianowem z 21 marca 1946 r., w której oddział Stanisława Balli walczył z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Współorganizatorem wydarzenia był Expom S.A.

Profesjonalnej rekonstrukcji, w której udział wzięło kilkanaście osób, dokonała grupa Mirosława Sochackiego. Wydarzenie to spotkało z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy tłumnie przybyli, aby obserwować historyczną inscenizację.

To jednak nie wszystko. W Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się także druga część konferencji historycznej pt. Żołnierze Wyklęci na Ziemi Lubawskiej. W programie uwzględniono m.in. rozwiązanie konkursu plastycznego, którego laureatom nagrody wręczał Prezes Zarządu Expom S.A., Rafał Domżalski, wystąpienia samorządowców, prezesa Expom S.A. oraz wykład dr Katarzyny Maniewskiej z Instytutu Pamięci Narodowej czy Ewy Rzeszutko, autorki książki „Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy”. Nie zabrakło też panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli lokalnej władzy i osób interesujących się historią potyczki pod Marianowem.

Oprócz naszej spółki w organizację wydarzenia włączyły się również władze gminy Kurzętnik, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubawskiej oraz Stowarzyszenie Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej, którego prezes Domżalski jest członkiem i wiceprezesem.

Włączanie się w tego typu wydarzenia to świetny przykład realizowanej przez Expom polityki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dbałości o podtrzymanie świadomości historycznej i lokalnego patriotyzmu mieszkańców regionu.

PDFwydrukujwyślij do...

Ucz się zawodu w Expom!

W spółce Expom od 25 lat z powodzeniem działa Warsztat Szkolny, dzięki któremu zawód zdobyło ponad 200 uczniów. Szkolnictwo zawodowe w Expom to nie tylko nauka zawodu, ale także gwarancja zatrudnienia!

Absolwenci Warsztatu Szkolnego stanowią około 40% obecnie zatrudnionych i ponad 60% działu produkcji. Część z nich sprawuje także ważne stanowiska kierownicze.

Uczniowie umiejętności zawodowe zdobywają obsługując wysokiej klasy maszyny i urządzenia, tj. obrabiarki konwencjonalne oraz sterowane numerycznie CNC.

Firma Expom S.A. kształci uczniów szkoły zawodowej w zawodach:

 • ślusarz
 • operator obrabiarek skrawających (tokarz, frezer, wytaczarz)
 • lakiernik – NOWOŚĆ!

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonym warsztacie szkolnym oraz halach produkcyjnych.

Po ukończeniu nauki oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Uczniowie w spółce Expom mają zagwarantowane:

 • podręczniki do przedmiotów zawodowych
 • premie motywacyjne i świąteczne
 • premie za najlepsze wyniki w nauce
 • kompleksowy serwis odzieży roboczej
 • zwrot kosztów dojazdu na kursy zawodowe
 • wycieczki edukacyjne
 • zatrudnienie po ukończeniu nauki

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • CV, list motywacyjny / podanie, życiorys (z podanym numerem PESEL, nr telefonu)
 • opinia ze szkoły (od wychowawcy)
 • odpis ocen za I semestr wraz z zachowaniem i godzinami nieusprawiedliwionymi

Zadbaj o swoją przyszłość, dołącz do zespołu Expom S.A.!

Obecnie firma Expom S.A. prowadzi nabór kandydatów na uczniów na rok szkolny 2016 / 2017.

PDFwydrukujwyślij do...

Certyfikat wiarygodności dla Expom S.A.

W styczniu 2016 roku Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej Expom, w wyniku którego spółka otrzymała 235 punktów, co oznacza bardzo dobrą zdolność płatniczą. Jest to niezależny dowód na dobrą kondycję finansową firmy.

Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform oceniła całościowo kondycję finansową firmy Expom, w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, jako bardzo dobrą i spółka zdobyła prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Płatniczej.

Autentyczność certyfikatu można sprawdzić klikając w poniższy link:
http://www.crefo.pl/raport/expom-sa/krs-80483/kurzetnik/9410102372?certId=20365#tabs-3

Dla Expom jest to ważne wyróżnienie, które tylko potwierdza opinię o spółce jako rzetelnym partnerze.

Wywiadownia gospodarcza Creditreform powstała w 1879 roku w Niemczech i jest obecnie jedną z trzech największych na świecie organizacji zajmujących się oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz windykacją i zarządzaniem należnościami.

PDFwydrukujwyślij do...

AWS powiększyło grono towarzystw klasyfikujących w Expom

W ostatnim czasie do grona towarzystw klasyfikujących w Expom dołączyła American Welding Society. Towarzystwo opiniuje w spółce uprawnienia dotyczące procedur spawalniczych, jak i samych spawaczy.

Produkt końcowy Expom to najwyższej jakości sprzęt posiadający międzynarodowe certyfikaty, dlatego spółka dba o niezależne opiniowanie różnorodnych ekspertów. Zapewnienie największej wydajności i niezawodności maszyn na światowym poziomie wymaga kontroli organizacji zewnętrznych, dlatego realizując projekt w Expom S.A. każdy klient ma możliwość uzyskania opinii niezależnego towarzystwa certyfikującego Det Norske Veritas, a teraz także firmy American Welding Society. Spółka Expom podjęła współpracę z AWS jako trzecia firma w Polsce.

Misją AWS jest rozwijanie technologii spawania, lutowania i cięcia na całym świecie. Od 1919 roku wspierają specjalistów ze wszystkich krajów, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, a dla najlepszych przyznając certyfikaty.

PDFwydrukujwyślij do...
Następna strona