BARDZO DOBRE WYNIKI PO TRZECIM KWARTALE 2011

Expom S.A., firma z branży metalowej, po trzecim kwartale odnotowała zysk netto na poziomie 0,9 mln PLN. Już teraz widomo, że wynik roczny przekroczy prognozę;  obecnie brakuje jedynie 100 tys. PLN do kwoty zaplanowanej w budżecie na rok 2011. Najprawdopodobniej finalnie zysk netto przekroczy tę prognozę o około 20%. Przychody ze sprzedaży wyniosły do tej pory 15,5 mln PLN, w rocznym planie założono kwotę 20 mln PLN, która również zapewne zostanie przekroczona. Kolejny rok zapowiada się jeszcze lepiej. Już teraz firma buduje portfel sprzedaży na rok 2012. Znalazło się w nim m.in. pierwsze zamówienie z całego pakietu o wartości ponad 1,5 mln EUR na wykonanie 42 żurawików szalupowych. Skuteczna realizacja przyjętej strategii rozwoju oraz coraz lepsze wyniki firmy są dobrą wiadomością w  kontekście zaplanowanego na lata 2012-2016 debiutu na NewConnect.

PDFwydrukujwyślij do...