GAZ ŁUPKOWY, ENERGIA ODNAWIALNA I ŻURAWIE SZALUPOWE - IDEALNE POŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNE ZA WYNIKI

Expom S.A., podsumowała wyniki sprzedaży za rok 2011 i ogłosiła nową, krótkofalową strategię rozwoju. W roku ubiegłym Spółka osiągnęła przychód na poziomie ponad 22  mln PLN. Zysk ze sprzedaży wyniósł 0,9 mln PLN, a zysk netto 1,2 mln zł. Na rok 2012 zaplanowano przychody na poziomie 25 mln PLN i zysk netto wynoszący 1,7 mln PLN. Już teraz wiadomo, że pierwszy kwartał roku 2012 przyniesie zamówienia o wartości przekraczającej 1,3 mln EUR. Strategia firmy koncentruje się na najbardziej perspektywicznych branżach: energii odnawialnej, poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego, pojazdach napędzanych elektrycznie i energetyce atomowej.

"Expom stawia na wiatraki" WNP.pl

PDFwydrukujwyślij do...