PIERWSZE PÓŁROCZE EXPOM S.A. LEPSZE NIŻ CAŁY POPRZEDNI ROK

Zamknęliśmy pierwsze półrocze roku 2013 zyskiem netto na bardzo wysokim poziomie. Porównując ten wynik do całościowego zysku netto z roku 2012, widać, iż wprowadzone w styczniu radykalne zmiany w sposobie gospodarowania i zarządzania spółką okazały się słuszne. Wskaźniki płynności i rentowności uległy zdecydowanej poprawie. Warto dodać, że takie wyniki zostały osiągnięte przy równoległej obsłudze dużych inwestycji w spółkę opiewających na ponad 2,5 mln PLN.

PDFwydrukujwyślij do...