PODSUMOWANIE ROKU 2010 I NOWA STRATEGIA SPÓŁKI

Spółka podsumowała wyniki sprzedaży za rok 2010 i ogłosiła nową strategię rozwoju. W roku ubiegłym Spółka osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie ponad 15 mln PLN. Z tego sprzedaż eksportowa, dominująca, miała wartość 3,5 mln EUR, a krajowa 1,3 mln PLN. W roku bieżącym firma spodziewa się znacznego przekroczenia tych wyników. Wiadomo już, że sam pierwszy kwartał br. przyniesie zamówienia o wartości przekraczającej 1 mln EUR. Strategia firmy na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według Spółki należą: energetyka odnawialna, branża gazowo-naftowa oraz okrętowa. Już teraz Expom S.A. produkuje kotły na biomasę oraz elementy turbin dla elektrowni wodnych. W dziedzinie energii odnawialnej firma ma pewne doświadczenia i długie tradycje. Ponad 25 lat temu Spółka produkowała  innowacyjne, jak na tamte czasy, elektrownie wiatrowe. Obecnie, widząc zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, ma zamiar powrócić do tego obszaru działalności koncentrując się na niszy rynkowej, do jakiej należą elektrownie niewielkich rozmiarów. Expom S.A. jako jedyna na świecie produkuje żurawie okrętowe o konstrukcji kompaktowej – takiej, gdzie wszelkie elementy sterujące i okablowanie ukryte są wewnątrz metalowej konstrukcji.  Zarząd spółki widzi przyszłość także w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł gazu: łupkowego i zaciśniętego, którymi interesują się światowe koncerny. Dlatego też firma zamierza rozpocząć produkcję stalowych konstrukcji, narzędzi i sprzętu do poszukiwania i wydobycia tego typu gazu niekonwencjonalnego. 

PDFwydrukujwyślij do...