SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W EXPOM S.A.

Expom S.A. od wielu lat angażuje się w działalność prospołeczną.Jak większość firm zarządzanych w sposób świadomy i odpowiedzialny, Expom S.A. interesuje się życiem lokalnej społeczności i działa na jej rzecz. Zarząd Spółki ma świadomość, że idea społecznej odpowiedzial­ności biznesu nie jest niczym nowym. Już przecież św. Paweł w Pierw­szym Liście do Tymoteusza przekonywał, że bogaci powinni czynić do­bro, być hojnymi i uspołecznionymi. Wpisując się w ten postulat, Spółka już od ponad 10 lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 imienia Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim. Więcej czytaj na: csr.pl/article/237/

PDFwydrukujwyślij do...