EXPOM S.A. INWESTUJE W SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

Expom S.A., firma z branży metalowej z siedzibą w Kurzętniku w roku 2013 zorganizowała szereg szkoleń dla pracowników zarówno biurowych, jak i produkcyjnych. Szkolenia dotyczyły zagadnienie związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem, ale także umiejętności i kompetencji miękkich.
W tym roku odbyły się szkolenia zawodowe dla operatorów suwnic, malarzy i piaskarzy, a także szkolenie dotyczące zmian w podatkach skierowane do pracowników działu księgowości. Po 20 osób wzięło udział w szkoleniach z kompetencji miękkich o tematach: „Sztuka negocjacji” (szkolenie współfinansowane przez ZSZ Iława, prowadzone przed Ernst&Young), „Gotowość do zmian” (szkolenie skierowane do mistrzów i brygadzistów) oraz „Współpraca w zespole” (szkolenie wyjazdowe), W październiku br. Odbędzie się jeszcze szkolenie o temacie „Delegowanie zadań i zarządzanie małą grupą” skierowane do mistrzów i brygadzistów oraz osób kierujących projektami. Będzie ono miało miejsce w Hotelu Kalchem w Brzoziu. W tym roku planowane jest również szkolenie ze skutecznej negocjacji dla różnych grup zawodowych i działów. Wszystkie szkolenia za wyjątkiem „ Sztuka negocjacji” były w 100% dofinansowane przez ZSZ Iława. Oferowany przez firmę program szkoleń pokazuje, że oprócz oczekiwań wobec pracowników, Expom S.A. daje również możliwości dynamicznego rozwoju osobom zajmującym różne stanowiska, również tym z najniższego szczebla. Jest to przykład dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi nieczęsto spotykany w firmach o podobnym profilu. Jedynym warunkiem, jaki stawia przed kadrą zarząd firmy jest zaangażowanie. „Udział w szkoleniach to inwestycja i jednocześnie wyraz uznania dla starań i wysiłków naszych pracowników, którzy są największym kapitałem firmy.” – opowiada Rafał Domżalski, dyrektor generalny, techniczny i członek zarządu Expom S.A. – „Wiąże się to także z doskonałym wynikiem finansowym, jakim osiągnęliśmy w pierwszym półroczu. Nasza firma dynamicznie się rozwija i dzięki temu może przeznaczać coraz większe środki na inwestycje, w tym te najważniejsze – w kapitał ludzki.”  – dodaje Domżalski.

PDFwydrukujwyślij do...

NOWE TYPY ŻURAWI SZALUPOWYCH I DŹWIGÓW WYPRODUKOWANYCH PRZEZ EXPOM S.A.

Expom S.A., firma z branży metalowej, wyprodukował kilka nowych typów żurawi szalupowych na zamówienia klienta z Norwegii. Spółka wytwarza także nowe typy dźwigów offshorowych przeznaczonych na wyposażenie platform wiertniczych i morskich farm wiatrowych.  Tym samym firma stała się specjalistą w dziedzinie produkcji morskich i offshorowych urządzeń dźwigowych i największym producentem żurawi szalupowych w Europie.
Jednym z nowych produktów są żurawie typu NRD 23000H niewychylne przeznaczone na morskie platformy wiertnicze. Konstrukcja ta wynika z tego, że szalupy ratunkowe są na tych żurawiach przez cały czas zawieszone nad wodą, a w przypadku potrzeby ich użycia  po zapełnieniu ludźmi są one opuszczane do wody. Jest to największy typ żurawi szalupowych produkowanych obecnie przez Expom S.A. Ich obciążenie bezpiecznej pracy wynosi 23 000 kg, a szalupa może maksymalnie zabrać 150 osób. 
„Wykonanie tak dużej konstrukcji to wyzwanie - podczas testów statycznych i dynamicznych muszą zostać użyte bardzo duże siły w celu symulacji rzeczywistego obciążenia.” – komentuje Rafał Domżalski, dyrektor techniczny i członek zarządu Expom S.A. – „Problemy te jednak skutecznie rozwiązują inżynierowie i pracownicy naszej firmy, a inspektorzy towarzystwa klasyfikacyjnego Det Norske Veritas potwierdzają prawidłowość przeprowadzonych testów.” – dodaje Domżalski. 
Kolejny nowym wyrobem jest wychylny żuraw typu NPDL 14800H . Zawieszona na nim szalupa może zabrać do 71 pasażerów. Żuraw typu NPD 11300H został natomiast wyprodukowany według nowej dokumentacji. Jego obciążenie bezpiecznej pracy wynosi 11 300 kg, a zawieszona na nim szalupa może zabrać do 80 osób. Żuraw NPD 7700H był testowany jako prototyp w sierpniu. Jest to średnia, dwuramienna konstrukcja o obciążeniu bezpiecznej pracy do 7700kg. Szalupa zawieszona na nim może zabrać do 48 osób. Nowszym typem jest NPDL 7700H, również produkowany obecnie w Expom. Innym nowym typem produkowanym w firmie jest żuraw NPD 18200H-mający obciążenie bezpiecznej pracy wynoszące 18200kg. Szalupa na nim zawieszona może zabrać maksymalnie do 130 osób. Także wytwarzany przez Expom od czterech lat żuraw jednoramienny typu NPDS 3500H został zmodernizowany i produkowana jest jego nowa wersja.
„Jak widać wdrożyliśmy do produkcji wiele nowych wyrobów, a zwłaszcza prototypów bardzo dużych żurawików, co zapewni firmie wysoki poziom produkcji na następne lata.” – komentuje Domżalski. 
Inną rozwijającą się gałęzią produkcji  Expom S.A. są dźwigi offshorowe przeznaczone na wyposażenie platform wiertniczych i morskich farm wiatrowych. Klient z Norwegii zamawia w Spółce coraz więcej i to co coraz większych modeli. Największy z nich będzie miał wysięgnik o długości 32 m i udźwig 10 ton.
„Staliśmy się więc specjalistą w produkcji morskich i offshorowych urządzeń dźwigowych i jesteśmy obecnie największym europejskim producentem żurawi szalupowych.” – opowiada Domżalski – „Wykonujemy je z pełnym montażem mechanicznym, hydraulicznym i elektrycznym oraz z próbami odbiorowymi wykonywanymi przez towarzystwa klasyfikacyjne takie jak DNV czy ABS i dostarczamy jako wyroby gotowe do klientów na całym świecie.” – podsumowuje Domżalski.

PDFwydrukujwyślij do...

PIERWSZE PÓŁROCZE EXPOM S.A. LEPSZE NIŻ CAŁY POPRZEDNI ROK

Expom S.A., firma z branży metalowej, zamknęła pierwsze półrocze roku 2013 zyskiem netto na bardzo wysokim poziomie. Porównując ten wynik do całościowego zysku netto z roku 2012, widać, iż wprowadzone w styczniu radykalne zmiany w sposobie gospodarowania i zarządzania spółką okazały się słuszne. Wskaźniki płynności i rentowności uległy zdecydowanej poprawie. Warto dodać, że takie wyniki zostały osiągnięte przy równoległej obsłudze dużych inwestycji w spółkę opiewających na ponad 2,5 mln PLN.
Tak duży wzrost zysku netto spowodowała m.in. znacząca dywersyfikacja portfela  zamówień. Przez ostatnie kilka miesięcy firmie udało się odzyskać istotnych klientów, którzy znacząco wpłynęli na bezpieczeństwo finansowe spółki. Expom S.A. pozyskał także nowe zamówienia, m.in. od światowego giganta, firmy ABB, czy kilku innych światowych koncernów. W porównaniu do ubiegłego roku baza klientów spółki została podwojona. Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach: budowie statków, energetycznej, maszynowej, gazowo-naftowej, platform wiertniczych oraz energii odnawialnej.  

„Strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi spełniać najwyższe światowe standardy” – komentuje Rafał Domżalski, Dyrektor Naczelny, Członek Zarządu Jednoosobowego Expom S.A – „Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Domżalski.
Jak wspomniano wyżej, rok 2013 przyniósł kilka rekordowych inwestycji.  Od stycznia do tej pory spółka zainwestowała z  własnych środków ponad 300 tyś. PLN w infrastrukturę i modernizację. W planach jest znaczny rozwój możliwości produkcyjnych, obróbki skrawaniem na wielkogabarytowych obrabiarkach numerycznych oraz  badań jakościowych. W sumie w 2013 r. inwestycje w Expom S.A. sięgną ponad 2,5 mln. PLN.  Kolejny pakiet inwestycji to szkolenia załogi w zakresie kompetencji miękkich, których pierwszy etap spółka ma już za sobą. Kolejne cykle szkoleń przyczynią się do wzrostu pozycji firmy na rynku oraz zwiększą profesjonalizm pracowników.  
Rynek, na którym działa spółka jest bardzo wymagający. Wyroby Expom to w 98% export do krajów zachodniej i północnej Europy.  Produkowane przez firmę komponenty wysyłane są także do USA, Singapuru czy Brazylii. To wielkie wyzwanie dla lokalnej firmy, z którym jednak firma radzi sobie bardzo dobrze. 
Spółka pozyskała także dofinansowanie na reprezentację na dwóch największych imprezach targowych w Europie. Jej przedstawiciele odwiedzili dzięki temu kwietniowe targi w Hanowerze (HANNOVER MESSE 2013, największe na świecie targi morskie Noir Shipping, a jesienią pojawią się na targach kooperacji MIDEST w Paryżu. 

PDFwydrukujwyślij do...

ZAKUP WIELKOGABARYTOWYCH MASZYN W EXPOM S.A. INWESTYCJA ZA 2,5 MLN ZŁ.

Expom S.A. zakupiła dwie maszyny, które pozwolą firmie na obróbkę skrawaniem produkowanych konstrukcji wykonywanej do tej pory poprzez kooperantów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 2,5 mln zł. Wytaczarka Wotan Rapid 5 R/36 i tokarka karuzelowa FRORIEP 16 KZ 300 zostaną zainstalowane w halach produkcyjnych Expom S.A. na początku lipca. To kolejna inwestycja przeprowadzona przez Spółkę, od początku roku na zakupy i modernizację Expom S.A. wydała już pond 700 tys. EUR. 
„Ponieważ pracujemy na zlecenie światowych koncernów  i około 99% produkcji kierujemy na eksport, szczególnie dbamy o to, by nasze wyroby spełniały najwyższe standardy. Dzięki temu jesteśmy konkurencyjni i pozyskujemy coraz bardziej złożone i skomplikowane zamówienia.” – komentuje Rafał Domżalski, członek zarządu i dyrektor naczelny Expom S.A.

PDFwydrukujwyślij do...

EXPOM S.A. NA TARGACH NOR-SHIPPING NAWIĄZUJE KONTAKTY HANDLOWE

Przedstawiciele Expom S.A, firmy z branży metalowej z siedzibą w Kurzętniku, byli obecni na największych w Europie targach branżowych, odbywających się dniach 04 - 07 czerwca w stolicy Norwegii. Delegacja firmy w ciągu 2 dni misji handlowej nawiązała ponad 40 kontaktów handlowych z firmami z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Brazylii i kilku innych krajów. Obecnie jest prowadzona korespondencja mająca na celu przedstawienie możliwości produkcyjnych ExpomS.A. tym firmom, które były zainteresowane współpracą. Polscy wystawcy, a były to stocznie z Gdańska, Gdyni i Świnoujścia, również wykazali zainteresowanie współpracą kooperacyjną z Expom S.A., co może być najszybszym efektem wyjazdu przedstawicieli Spółki na te targi.
„Oferta kooperacyjna Expom S.A. spotkała się z dużym zainteresowaniem wystawców na NOR-SHIPPING. Zwłaszcza norweski przemysł okrętowy i offshorowy jest silnie zorientowany na współpracę z przemysłem polskim i bardzo często ma już zakłady produkcyjne lub biura konstrukcyjne w Polsce.” – komentuje Rafał Domżalski, dyrektor techniczny i członek zarządu Expom S.A. 
Nor-Shipping to targi o tematyce morskiej i offshore, są to branże, w których Expom S.A. ma doświadczanie i z którymi wiąże swoje plany rozwojowe. Firma od kilku lat produkuje żurawie szalupowe i ciężkie dźwigi na platformy wiertnicze oraz żurawiki obrotowe na farmy morskie. 
„Naszym celem jest pozyskanie kontaktów, dzięki którym będziemy mogli realizować więcej zleceń na konstrukcje stalowe dla branży morskiej i offshore oraz budowę układów hydraulicznych i elektrycznych.” – komentuje Rafał Domżalski. – „Naszym atutem jest kilkuletni doświadczenie w produkcji tego typu konstrukcji, posiadanie możliwości przeprowadzania testów statycznych i dynamicznych oraz projektowania i modelowania 3D do dokumentacji technicznych.” – dodaje Domżalski. 
Wyjazd, w którym wziął udział Expom S.A. jest  dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach pomocy de minimis. Targi Nor-Shipping powstały ponad 50 lat temu i są jedną z najlepszych okazji do zawierania umów pomiędzy przedstawicielami czołowych firm przemysłu morskiego z całego świata. Reprezentanci branży spotykają się na nich, aby wymienić się poglądami, przedyskutować rozmaite zagadnienia oraz zawrzeć odpowiednie znajomości. W tym roku na powierzchni 22.500m2 wystawiało 1037 firm z całego świata. Liczba zwiedzających sięgnęła 15.000 osób, głównie fachowców i menagerów z branży morskiej.

PDFwydrukujwyślij do...

EXPOM S.A. JEDZIE DO OSLO NA TARGI NOR-SHIPPING

Przedstawiciele Expom S.A, firmy z branży metalowej z siedzibą w Kurzętniku, wybierają się na te największe w Europie targi branżowe, odbywające się dniach 04 - 07 czerwca w stolicy Norwegii. W skład delegacji wejdzie Rafał Domżalski, dyrektor techniczny i członek zarządu, oraz Piotr Cichewicz, specjalista ds. marketingu i handlu.
Nor-Shipping to targi o tematyce morskiej i offshore, są to branże, w których Expom S.A. ma doświadczanie i z którymi wiąże swoje plany rozwojowe. Firma od kilku lat produkuje żurawie szalupowe i ciężkie dźwigi na platformy wiertnicze oraz żurawiki obrotowe na farmy morskie. „Naszym celem jest pozyskanie kontaktów, dzięki którym będziemy mogli realizować więcej zleceń na konstrukcje stalowe dla branży morskiej i offshore oraz budowę układów hydraulicznych i elektrycznych.” – komentuje Rafał Domżalski. – „Naszym atutem jest kilkuletni doświadczenie w produkcji tego typu konstrukcji, posiadanie możliwości przeprowadzania testów statycznych i dynamicznych oraz projektowania i modelowania 3D do dokumentacji technicznych.” – dodaje Domżalski. 
Wyjazd, w którym bierze udział Expom S.A. jest  dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach pomocy de minimis. W sumie na targi pojedzie w ramach tego projektu 8 polskich firm zainteresowanych rozwojem w branży morskiej. 
Targi Nor-Shipping powstały ponad 50 lat temu i są jedną z najlepszych okazji do zawierania umów pomiędzy przedstawicielami czołowych firm przemysłu morskiego z całego świata. Reprezentanci branży spotykają się na nich, aby wymienić się poglądami, przedyskutować rozmaite zagadnienia oraz zawrzeć odpowiednie znajomości. W tym roku targi odwiedzi kilkadziesiąt tysięcy gości z ponad 50 krajów świata. 

PDFwydrukujwyślij do...

EXPOM S.A. NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z ABB


Pod koniec kwietnia Expom S.A. nawiązał współpracę z międzynarodowym koncernem ABB, znanym polskim elektroenergetykom i automatykom od kilkudziesięciu lat. Po podpisaniu listu intencyjnego oraz przejściu skrupulatnego audytu, Expom otrzymał zamówienie na wykonanie pierwszych sztuk korpusów konstrukcji stalowych. Zakładając, że współpraca będzie miała charakter ciągły, Spółka może się spodziewać przejęcia przez nią seryjnej produkcji tych elementów.
Nie jest to pierwszy kontakt Expom S.A. z ABB. Próby nawiązania współpracy rozpoczęły się już 7 lat temu. W tym roku obecny Dyrektor Techniczny i członek Zarządu, Rafał Domżalski odświeżył relację z Zarządem ABB i po spotkaniu w siedzibie firmy w Helsinkach, doszło do podpisania listu intencyjnego. Kilka tygodni wcześniej przedstawiciele ABB odwiedzili polską spółkę, gdzie przez kilka dni prowadzili audyt mający na celu zweryfikowanie możliwości, jak  i profesjonalizm Expom S.A. Ponieważ próby te wykazały, że Spółka jest w stanie sprostać wysokim standardom wymaganym przez ABB, przekazano jej pierwsze zamówienie do realizacji. Produkcja tego typu konstrukcji stalowych jest bardzo wymagająca i zawiera w sobie operacje związane z wykorzystaniem wysokiej klasy technologii obróbki skrawaniem konstrukcji o wadze kilku tysięcy kilogramów, jak i nakładania specyficznego rodzaju powłoki antykorozyjnej. Wszystkie operacje technologiczne kończone są badaniami poziomu wykonania przez zewnętrznych inspektorów. 
„Cieszymy się, że tak znacząca w skali międzynarodowej firma zdecydowała się powierzyć nam realizację swoich zamówień.” – komentuje Rafał Domżalski.  –  „Ponieważ od dłuższego czasu pracujemy na zlecenie, dużych, zagranicznych koncernów, szczególnie dbamy o to, by nasze wyroby spełniały najwyższe standardy. Dzięki temu jesteśmy konkurencyjni i pozyskujemy coraz bardziej złożone i skomplikowane zamówienia.” – dodaje Domżalski. 
 

PDFwydrukujwyślij do...

WYNIKI EXPOM S.A. ZA ROK 2012 I PLANY NA ROK 2013

Expom S.A., firma z branży metalowej, zamknęła rok 2012 przychodem netto ze sprzedaży w wysokości 35 mln PLN, w stosunku do 22 mln PLN w roku ubiegłym. Zysk ze sprzedaży wyniósł 1,5 mln PLN w porównaniu do 694 tys. PLN w roku 2011. Całkowity zysk netto wyniósł 0,5 mln PLN. Rok 2013 powinien przynieść podobne wyniki, jednak zysk netto powinien wynieść około 1 mln PLN.

Przewidywany wzrost zysku netto ma spowodować m.in. znacząca dywersyfikacja portfela  zamówień. Przez ostatnie 3 miesiące firmie udał się odzyskać kilku istotnych klientów, którzy znacząco wpłyną na bezpieczeństwo finansowe spółki. Expom S.A. pozyskał także nowe zamówienia, m.in. od światowego gigant, firmy ABB. W porównaniu do ubiegłego roku baza klientów spółki została podwojona.

Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach: budowie statków, platformach wiertniczych, maszynowej, gazowo-naftowej oraz energii odnawialnej.  
„Strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi też spełniać wymóg innowacyjności.” – komentuje Rafał Domżalski, Wiceprezes Zarządu Expom S.A – „Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Domżalski.
Rok 2013 przyniesie ze sobą kilka rekordowych inwestycji. Z własnych środków spółka już zainwestowała około 150 tys.  PLN w infrastrukturę i modernizację. W planach jest rozwój możliwości badań jakościowych , na co zostanie poświęconych kilkanaście tysięcy złotych. W ciągu najbliższego miesiąca zostanie podpisany kontrakt na zakup dwóch maszyn, które pozwolą wprowadzić firmie nowe technologie obróbki  skrawaniem. 
Inwestycje mają być realizowane także z pomocą finansowania unijnego, które w głównej mierze zostanie przeznaczone na profesjonalne szkolenia załogi. 
„Wiemy, że najlepsza inwestycja to inwestycja w ludzi. To oni odpowiadają za finalną jakość naszych produktów i rozwój firmy, dlatego też rozpoczęliśmy cykl szkoleń z kompetencji miękkich dla średniej kadry managerskiej oraz wyróżniających się pracowników szeregowych.” – komentuje Rafał Domżalski – „Kolejne etapy szkoleń będą miały za zadanie podniesienie morale naszego zespołu” – dodaje Domżalski. 
Spółka pozyskała także dofinansowanie na reprezentację na dwóch największych imprezach targowych w Europie. Jej przedstawiciele odwiedzili dzięki temu kwietniowe targi w Hanowerze (HANNOVER MESSE 2013), a jesienią pojawią się na targach kooperacji w Paryżu. Expom S.A. odwiedzi także najważniejsze na świecie targi morskie w Oslo, które odbędą się na początku czerwca br.

PDFwydrukujwyślij do...
Następna strona