EXPOM S.A. REALIZUJE KOLEJNE ZAMÓWIENIA DLA BRANŻY WYDOBYCIA I POSZUKIWANIA GAZU ŁUPKOWEGO


W czerwcu 2011 r. Expom S.A. otrzymała pierwsze zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA.  Dzięki temu kontraktowi Expom S.A., zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, wprowadziła  do swojego zakresu działalności nową branżę gazowo-naftową. W roku 2011 firma osiągnęła wartość sprzedaży dla Weatherford na poziomie 35 tys. EUR, natomiast po 11 miesiącach roku 2012 przychód z kooperacji z tą firmą wyniósł 230 tys. EUR.  

„Cieszymy się, że udało nam się wejść w branżę poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego i utrzymać się w niej osiągając jednocześnie satysfakcjonujący przychód z tej bardzo wymagającej produkcji.” – komentuje Rafał Domżalski, Członek Zarządu Expom S.A.   – „Liczymy, że w przyszłości pozyskamy więcej klientów z tego sektora, ponieważ przygotowujemy się do certyfikacji American Petroleum Institute (API). Taki certyfikat posiada tylko kilka firm w Polsce. Jego uzyskanie przez Expom S.A. będzie formalnym potwierdzeniem posiadanych kompetencji w oczach amerykańskich koncernów poszukujących w Polsce gazu łupkowego.” – podsumowuje Domżalski. 

Dzięki uzyskaniu certyfikatu API Expom S.A. zostanie odnotowana w amerykańskich bazach danych i brana pod uwagę przez firmy z USA jako potencjalny dostawca narzędzi i oprzyrządowania dla branży gazowo-naftowej.Strategia Expom S.A. na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według spółki należą: energetyka odnawialna, energetyka atomowa, branża gazowo-naftowa oraz okrętowa. Już teraz Expom S.A. produkuje ciężkie kotły na biomasę oraz elementy turbin dla elektrowni wodnych. W dziedzinie energii odnawialnej firma ma pewne doświadczenia i długie tradycje. W latach 1982-85 produkowała seryjnie małe elektrownie wiatrowe o mocy 10kW będąc pionierem w Polsce w tej dziedzinie. Obecnie, widząc zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, ma zamiar powrócić do tego obszaru działalności koncentrując się na niszy rynkowej, do jakiej należą elektrownie niewielkich rozmiarów. W ramach tej strategii Expom S.A planuje wprowadzenie na rynek własnego produktu. Zarząd spółki widzi przyszłość także w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł gazu: łupkowego i zaciśniętego, którymi interesują się światowe koncerny. Dlatego też firma rozpoczęła produkcję stalowych konstrukcji, narzędzi i sprzętu do poszukiwania i wydobycia tego typu gazu niekonwencjonalnego. Wejście w branżę energetyki atomowej jest nawiązaniem do wcześniejszych doświadczeń firmy w tej dziedzinie, kiedy to produkowała ona komponenty do powstającej w Żarnowcu elektrowni. Celem Expom S.A. jest uruchomienie produkcji komponentów do elektrowni jądrowych dla jednego ze światowych gigantów tej branży, np. francuskiego koncernu Areva, z którym przedstawiciele Expom S.A. spotkali się już w trakcie zeszłorocznych targów MIDEST w Paryżu.

PDFwydrukujwyślij do...

WYNIKI EXPOM S.A. PO III KWARTALE LEPSZE NIŻ W ROKU UBIEGŁYM

Expom S.A., firma z branży metalowej, po trzecim kwartale odnotowała przychód wynoszący 27 mln zł, co oznacza wzrost o 42% w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2011 oraz zysk netto na poziomie 0,9 mln zł., czyli o 4% przewyższający kwotę z roku ubiegłego. Według prognoz zysk netto na koniec roku ma wynieść ponad  2 mln zł a przychód 35 mln zł.
Expom S.A. jest obecnie największym w Europie producentem żurawików szalupowych, które produkowane są dla kontrahenta Spółki z Norwegii. Spółka kontynuuje również produkcję narzędzi i oprzyrządowania do wiertnic dla branży gazu łupkowego. Obecnie Expom S.A. jest w trakcie procesu certyfikacji według American Petroleum Institute, której uzyskanie zakwalifikuje firmę do grona sprawdzonych, potencjalnych wykonawców usług dla amerykańskich podmiotów z branży gazowo-naftowej. W bieżącym roku w Expom S.A. została zrealizowana ważna inwestycja polegająca na wybudowaniu nowej kotłowni na biomasę. Nowy system opiera się na odnawialnych źródłach energii (OZE), zrezygnowano całkowicie zarówno z gazu, oleju opałowego, oraz węgla i koksu. Łączny koszt inwestycji to ponad 380 tys. złotych. Oszczędności związane z ogrzewaniem Expom S.A. po modernizacji to około 100 000 PLN rocznie, a zwrot z inwestycji jest szacowany po trzech sezonach grzewczych, czyli za trzy lata. 
Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach dla Spółki: budowie statków, platformach wiertniczych, maszynowej, gazowo-naftowej oraz energii odnawialnej.  
„Strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi też spełniać wymóg innowacyjności.” – tłumaczy Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A.  – „Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Banach.

PDFwydrukujwyślij do...

NOWA KOTŁOWNIA W EXPOM S.A. ZBUDOWANA W DUCHU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)

W październiku br. w Expom S.A. zakończono jedną z największych w ostatnich latach inwestycji w infrastrukturę. Po ponad roku prac zakończono trzeci, ostatni etap inwestycji związanej z budową nowej kotłowni na biomasę i wymianą starego systemu grzewczego na nowy zrealizowany w duchu energii odnawialnej. Całkowicie został odcięty gaz propan, olej opałowy, węgiel oraz koks, które zostały zastąpione biomasą. Z racji wielkości inwestycji oraz jej skomplikowania Zarząd Spółki podzielił modernizację na trzy etapy, które konsekwentnie krok po kroku zostały zrealizowane. Taki podział okazał się nieunikniony bowiem już w trakcie analizy wykonania inwestycji stwierdzono, iż rozmach przedsięwzięcia jest na tyle duży, że mógłby sparaliżować funkcjonowanie produkcji w Spółce. Łączny koszt inwestycji to ponad 380 tys. złotych. Inwestycję w 100 % pokryto z środków własnych Spółki. Oszczędności związane z ogrzewaniem Expom S.A. po modernizacji to około 100 000 PLN rocznie (35%), a zwrot z inwestycji, biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży zdemontowanego złomu, mniejsze koszty za emisję gazów, dzierżawę zbiorników z paliwem ciekłym czy serwisem promienników gazowych, to trzy lata.
„Pieniądze zainwestowane w tak pragmatyczną inwestycję już przynoszą nam oszczędności. Ostatnie lata przed modernizacją pokazały bowiem, jak wielkie środki przeznaczamy na ogrzanie Spółki. Coraz droższe media typu gaz propan, olej opałowy, energia elektryczna czy koks powodowały wydatki rzędu 240 – 280 tyś zł. na sezon grzewczy, do tego dochodziły opłaty za emisję zanieczyszczeń. Głęboka analiza potwierdziła, iż system musi zostać całkowicie zmieniony. Biorąc pod uwagę najnowsze trendy w energetyce, koncepcję nowej kotłowni ukierunkowano na wysokowydajne kotły energetyczne opalane szerokim wachlarzem opału w tym głównie biomasą.” – komentuje Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. 
Pierwszy etap prac modernizacyjnych obejmował wymianę instalacji w halach pierwszej i drugiej oraz demontaż jednego ze starych kotłów grzewczych. W to miejsce zaprojektowano i zainstalowano nowy kocioł produkcji ,,Intermet’’ o mocy 350 kW. Do spalania w tej nowoczesnej jednostce grzewczej można wykorzystywać szeroki wachlarz tak zwanej biomasy, a więc pellety, brykiety, zrębki, trociny czy też zwykłe drewno. Zastosowana technologia ceramicznej komory spalania poprawia jakość tego procesu, a wbudowane palenisko retortowe wraz z dyszami kierunkowymi powietrza zmniejsza jego bezwładność. Te i inne innowacyjne rozwiązania usprawniają wydajność kotła i dają możliwość pracy w systemie ciągłym, która polega na tym, że automatyczny system płynnego podawania paliwa oparty na regulatorze PID powoduje stabilną pracę kotła, co ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności energetycznej oraz ekonomii grzewczej.
Drugi etap prac obejmował demontaż starego systemu grzewczego w dwóch najbardziej niedogrzewanych poprzednio halach, trzeciej oraz czwartej, a także pomieszczeniach socjalnych. W miejsce starych, nieefektywnych grzejników zamontowano 23 nowoczesne nagrzewnice firmy Volcano typ VR2 o mocy 30 kW każda. Wymieniono też instalację doprowadzającą czynnik grzewczy do nagrzewnic.
Ostatni zaś etap obejmował wpięcie w nowoczesny centralny system grzewczy budynku biurowca wraz z montażem drugiego kotła produkcji ,,Grobelny’’ o mocy 500 kW. To typ kotła tłokowo-miałowego, który jest przystosowany do spalania w procesie ciągłym.  Paliwo podawane jest w wyniku pracy sterownika w zależności od zapotrzebowania na energię. Sprawność energetyczna jest bardzo wysoka i przekracza 80 %. 
Dwie jednostki grzewcze o łącznej mocy 850 kW okazały się wyzwaniem dla systemu odprowadzania spalin. W celu zwiększenia przepustowości ciągów kominowych przebudowano także ten element kotłowni poprzez montaż dodatkowej wentylacji oraz zastąpienie ciągu poziomego wpięciem bezpośrednio w komin główny. Jako dodatkowe elementy podnoszące jakość pracy systemu zainstalowano odmulacz, zawory redukcyjne, filtry cząstek stałych, naczynie zbiorcze oraz system ogrzewania wody do celów sanitarnych. Jest to niezbędne dopełnienie dobrze funkcjonującej kotłowni. 
„Poprzednie wyposażenie kotłowni oraz system grzewczy większości z hal miały ponad 40 lat. Nic dziwnego więc, że  jego wydajność była zaledwie 30 %. Niewydolne kotły groziły awarią w każdej chwili, a mało wydajny system grzejników Fawiera powodował bardzo dużą bezwładność systemu co w dobie  oszczędności produkcyjnych jest nie do zaakceptowania. Ten mało wydajny system zastąpiły wydajne nagrzewnice Volcano o mocy 30 kW montowane w miejscach gniazd produkcyjnej z emisją strumienia ciepła bezpośrednio w obszar pracy, tak by nie ogrzewać górnych części hal produkcyjnych a obszar, w który przebywają pracownicy.” – tłumaczy Rafał Domżalski, Dyrektor Techniczny, Członek  Zarządu Expom S.A.
Podczas realizacji inwestycji wykonano także szereg prac dodatkowych nie związanych z samym systemem grzewczym jednakże zrobionych przy tej okazji: uzupełnienie braków w izolacji, przegląd instalacji wody pitnej oraz montaż urządzeń elektrycznych w kanałach i tunelach technicznych.

PDFwydrukujwyślij do...

EXPOM S.A. NA PIKNIKU EDUKACYJNYM PREWENCJA WYPADKOWA - KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

7 września 2012r. na terenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbył się piknik edukacyjny „Prewencja wypadkowa – kultura bezpieczeństwa”, w którym wzięła udział firma Expom S.A. z Kurzętnika.

PDFwydrukujwyślij do...

KOLEJNE SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ EXPOM S.A. W RAMACH KAMPANII "PREWENCJA WYPADKOWA"

W czerwcu br. Expom S.A., spółka z branży metalowej z siedzibą w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie) zorganizowała kolejne dwa seminaria dotyczące tematyki BHP, tym razem skierowane do podwykonawców współpracujących z firmą.Seminaria nosiły tytuł „Podstawowe zasady BHP dla podwykonawców” a ich zadaniem było zapoznanie uczestników z celami informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”.

PDFwydrukujwyślij do...

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W EXPOM S.A.

Expom S.A., firma z branży metalowej wywodząca się z Kurzętnika (woj. warmińsko-mazurskie) od wielu lat angażuje się w działalność prospołeczną. Jak większość firm zarządzanych w sposób świadomy i odpowiedzialny, Expom S.A. interesuje się życiem lokalnej społeczności i działa na jej rzecz. Zarząd Spółki ma świadomość, że idea społecznej odpowiedzial­ności biznesu nie jest niczym nowym. Już przecież św. Paweł w Pierw­szym Liście do Tymoteusza przekonywał, że bogaci powinni czynić do­bro, być hojnymi i uspołecznionymi. Wpisując się w ten postulat, Spółka już od ponad 10 lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 imienia Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim.

 
Szkoła jest związana z firmą umową, która została podpisana 3 października 2002 roku. W ramach współpracy szkoła otrzymuje pomoc finansową na organizację festynów, remonty i modernizację lub zakup niezbędnych sprzętów i urządzeń, takich jak telewizor, odtwarzacz DVD, kolorowa drukarka laserowa czy laptop. Spółka ufundowała szkole sztandar oraz przekazała urządzenia kuchenne do szkolnej stołówki, a także pomogła w odnowieniu elewacji budynku oraz przy jego modernizacji i wstawie­niu nowych okien. W roku 2011 firma sfinansowała zakup tablicy inte­raktywnej QOMO i projektora SANYO wraz z oprogramowaniem, które zostały zainstalowane w klasie przeznaczonej dla najmłodszych dzieci. W roku 2012 miała miejsce 10 rocznica rozpoczęcia współpracy pomię­dzy szkołą a Expom S.A. Z tej okazji 18 maja zorganizowano uroczyste obchody, w trakcie których Prezes Zarządu firmy, Jacek Banach, prze­kazał na ręce Dyrektor szkoły, p. Ewy Kijory, 4 komplety tabletów iPad 2 firmy Apple wraz z futerałami. Starsi uczniowie mają korzystać z kompu­terowych aplikacji edukacyjnych na tablety wspomagających uczenie się.

„Dar ten wpisuje się w realizowany przez placówkę projekt Cyfro­wa Szkoła. Inspiracją dla mnie była także moja niedawna wizyta w Singapurze, gdzie w jednej ze szkół prowadzony jest podobny pro­gram pilotażowy zmierzający do tego, by nauczyciele wykorzystywali w procesie edukacji najnowocześniejsze narzędzia informatyczne." - komentuje Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A.


Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Taki postulat znajduje się także w podstawowym dokumencie reformy edukacji, czyli Podstawie Programowej. W jej myśl nauczyciele powinni stwarzać uczniom odpowiednie warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Jednymi z urządzeń, które idealnie wpisują się w tę misję są tablety oraz tablica interaktywna. Uczniowie mogą wykorzystywać je na wszystkich etapach edukacji i w czasie zajęć z różnych przedmiotów.

„Opracowana przez nas koncepcja rozwoju szkoły, opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu TIK (Technologii Informacyjno Komunikatywnych) w procesie nauczania i uczenia się. Stawiamy też na kierowanie placówką z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania przez jakość." Komentuje Ewa Kojora, Dyrektor SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim. - „Mamy w swych dążeniach sojusznika, którym jest nasz zakład patronacki Expom S.A. z Kurzętnika. Prezes firmy, Jacek Banach, wspiera szkołę w dążeniu do cyfryzacji szkoły. Zdajemy sobie sprawę z korzyści edukacyjnych płynących z zastosowania TIK. Ich wykorzystanie w edukacji ma znaczący wpływ na rozwój metod kształcenia i samokształcenia." - dodaje  Kijora.


Expom S.A. regularnie wspiera Dom Dziecka w Pacółtowie. Z środków przekazanych przez firmę sfinansowany został m.in.  zakup samochodu dla dzieci i naprawa dachu. Spółka sponsoruje także Klub Sportowy Zamek w Kurzętniku oraz finansuje zakup książek do bibliotek w Domach Dziecka w Szymonowie i Morągu. Roczny budżet Firmy przeznaczany na realizację działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wynoszą ok. 50 000 zł.

PDFwydrukujwyślij do...

KOLEJNE DZIAŁANIE REALIZOWANE W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PREWENCJA WYPADKOWA

W drugiej połowie maja br. Expom S.A., spółka z branży metalowej z siedzibą w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie), zorganizowała pogadanki z pracownikami, których tematem były „Zdarzenia potencjalnie wypadkowe”. Jest to kolejne działanie podjęte w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB. 

PDFwydrukujwyślij do...

PIERWSZE SEMINARIUM EXPOM S.A. W RAMACH INFORMACYJNEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ PREWENCJA WYPADKOWA

W kwietniu br. Expom S.A., spółka z branży metalowej z siedzibą w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie) została przyjęta do grona partnerów informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB. W dniu 25 kwietnia odbyło się pierwsze z zaplanowanych przez Expom S.A. działań w ramach kampanii – seminarium „Bezpieczeństwo podczas podróży służbowych” zorganizowane z okazji „Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”.

PDFwydrukujwyślij do...
Następna strona