STRATEGIA ZARZĄDZANIA BHP W EXPOM S.A. PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK

22 marca, w czasie seminarium zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie i olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, odbywającego się w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków i Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Prewencja Wypadkowa”, przedstawiciel Expom S.A., firmy z branży metalowej z Kurzętnika (woj. warmińsko-mazurskie), zaprezentował przyjętą w tym przedsiębiorstwie strategię zarządzania bezpieczeństwem.
Wystąpienie Krzysztofa Wrzoska, Głównego Specjalisty ds. BHP w Expom S.A., odbyło się w ramach prezentacji dobrych praktyk w tej dziedzinie. W seminarium wzięło udział ponad 130 osób. Na zaproszenie Spółki przyjechał przedstawiciel kooperanta, firmy Prymet z Lubawy. W ramach prezentacji dobrych praktyk BHP oprócz Expom S.A. zaprezentowały się firmy: Michelin Polska S.A., Dekorglass Działdowo S.A. oraz Bastek Coffee&Tee Sp.j. Wystąpienie Krzysztofa Wrzoska z Expom S.A. spotkało się z dużym zainteresowaniem i uzyskało pozytywne opinie Marka Wójciaka, Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie oraz dr Andrzeja Dąbrowskiego, pracownika Wydziału Techniki Bezpieczeństwa z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w Warszawie. 
„Jesteśmy dumni z faktu, iż poziom bezpieczeństwa pracy w naszej firmie został tak wysoko oceniony, że poproszono nas o zaprezentowanie naszej strategii BHP na tak ważnym seminarium.” – komentuje Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. –„Obecność wśród takich liderów rynku, jak np. Michelin Polska S.A. stawia nas w czołówce polskich firm pod względem BHP .” – dodaje Banach.  
Expom S.A. to firma z długimi tradycjami. Jej korzenie sięgają roku 1952, kiedy to powstał Państwowy Ośrodek Maszynowy. Spółka natomiast powstała w roku 1991 w wyniku jego przekształcenia. Od tego czasu firma przeszła szybki rozwój, także w dziedzinie BHP. W roku 2008, w celu poprawy organizacji pracy, wdrożono system organizacji miejsca pracy „Program 5S”, dzięki czemu poprawiło się również bezpieczeństwo i ergonomia na stanowiskach pracy. Obecnie firma w swojej działalności wspiera się Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ) zbudowanym w oparciu o normę zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009, zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN 18001:2004, OHSAS 18001:2007. 
Doskonalenie ZSZ prowadzone jest zgodnie z cyklem (kołem) Deminga. Ważnym elementem systemu zarządzania BHP jest zgłaszanie i analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz podejmowanie stosownych działań zapobiegawczych. W ramach zespołowej pracy nad ciągłą poprawą bezpieczeństwa odbywają się co miesięczne „Spotkania BHP” z kadrą kierownicza wyższego szczebla, a także z brygadzistami.  W ich trakcie omawiane są bieżące problemy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Ich celem jest również kształtowanie  bezpiecznych nawyków pracy wśród pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Działaniami systemowymi objęte zostały także osoby nie będące pracownikami firmy, tj. goście oraz pracownicy firm kooperacyjnych. Gościom przekazywana jest ulotka informująca o zagrożeniach oraz obowiązujących zasadach bezpieczeństwa; wyposażani są oni również w zatyczki chroniące słuch. Z kolei przed rozpoczęciem współpracy z kooperantem, którego pracownicy wykonują pracę na terenie Expom S.A., zawierane jest pomiędzy firmami porozumienie w zakresie BHP,  w którym wyznacza się również koordynatora ds. bezpieczeństwa. Pracownicy firm kooperacyjnych przed rozpoczęciem pracy w EXPOM przechodzą instruktaż stanowiskowy oraz zapoznawani są z ryzykiem zawodowym. 
W ramach prewencji w Expom S.A. realizowanych jest szereg działań. Jedno z nich to popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy za pomocą plakatów CIOP. Plakaty tematyczne zostały rozmieszczone na stanowiskach pracy stosownie do występujących zagrożeń. Na tablicach informacyjnych umieszczane są np. instrukcje zakładania półmasek przeciwpyłowych czy informacje na temat szkodliwego wpływu hałasu na organizm. Z kolei w kwartalniku firmowym wydawanym w Expom S.A. umieszczane są artykuły z zakresu BHP i PPOŻ. 

Ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo pracy w firmie jest odpowiedni dobór odzieży roboczej. Pracownicy wyposażani są w obuwie posiadające podnoski ochronne. Osoby zajmujące się obróbką skrawaniem i mające kontakt z wiórami wykorzystują obuwie z wkładkami antyprzebiciowymi. Pracownicy wykonujący prace spawalnicze otrzymują trzewiki spawalnicze z podeszwą odporną na wysokie temperatury (do 300°C), w których specjalna konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia. W roku 2011 w Expom S.A. wdrożony został system rentalu odzieży roboczej dla pracowników, której rodzaj został dostosowany do wykonywanej pracy. Odzież robocza dla spawaczy, dzięki swej konstrukcji – obszyciu w przedniej części skórą, spełnia również wymogi odzieży ochronnej. 

W firmie występują stanowiska pracy, na których pracownicy mają kontakt z elementami wirującymi, gdzie używanie rękawic ochronnych mogłoby prowadzić do wypadków. Aby chronić dłonie pracowników wdrożony został „Trzypunktowy program ochrony skóry rąk”, na który składa się – zapobieganie, mycie oraz pielęgnacja. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego kremu ochronnego dłonie pracownika są zabezpieczone, a jednocześnie unika się ryzyka pochwycenia ręki przez elementy wirujące.  W transporcie wewnętrznym działanie prewencyjne polega na zastosowaniu przy wózkach jezdniowych sygnalizatora świetlnego, który informuje osoby znajdujące się w pobliżu o ruchu wstecznym wózka. Aby zapobiec upadkom z wysokości podczas produkcji obecnie wykonywanych konstrukcji posiadających znaczne gabaryty, stanowiska pracy zostały wyposażone w stosowne drabiny oraz podesty. 

W ramach działań prewencyjnych wdrażany jest w Expom S.A. outsourcing środków ochrony indywidualnej (ŚOI), w tym między innymi wyposażenie pracowników w ochrony dróg oddechowych wspomagane nawiewem. Outsourcing ŚOI jest kolejnym elementem przyjętej strategii zarządzania firmą. Natomiast decyzja o wprowadzeniu ochron dróg oddechowych wspomaganych nawiewem została podjęta po pomyślnym przeprowadzeniu testów zestawów przystosowanych do prac ślusarskich lub spawalniczych. Dzięki zestawom, w które zostaną wyposażeni pracownicy zwiększy się ich bezpieczeństwo a zarazem poprawi komfort pracy. 

PDFwydrukujwyślij do...

ŻURAWIE SZALUPOWE JAK KLOCKI LEGO - ASIA PACIFIC MARITIME CONFERENCE & EXHIBITION W SINGAPURZE


Przedstawiciele EXPOM S.A., firmy z branży metalowej specjalizującej się w produkcji wysoko przetworzonego wyrobu finalnego i realizującej zlecenia m.in. dla branży okrętowej,  wzięli udział w Asia Pacific Maritime Conference & Exhibition, która odbywała się w dniach 14-16 marca w Singapurze. EXPOM S.A. od kilku lat produkuje najnowocześniejsze na świecie żurawie szalupowe o konstrukcji kompaktowej dla norweskiej firmy NOREQ, która jest właścicielem patentu dla tego typu konstrukcji. Planowany jest dalszy rozwój w branży okrętowej, w której głównymi graczami posiadającymi prawie 92% udziału w światowej produkcji statków są Chiny, Korea Południowa i Japonia. Wizyta na konferencji i wystawie w Singapurze, gdzie pojawiło się około 1300 przedsiębiorstw z ponad 50 krajów, miała służyć nawiązaniu nowych relacji, które w przyszłości zaowocują zamówieniami dla EXPOM.

W czasie konferencji, na której obecnych było około 1300 przedsiębiorstw z ponad 50  krajów świata funkcjonowało kilkanaście oficjalnych pawilonów narodowych, m.in.: australijski, chiński, koreański, holenderski i  brytyjski. Zaprezentowanych zostało ponad 100 nowych produktów. Odbyło się także wiele wystąpień i dyskusji panelowych dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji branży okrętowej.

Produkcję żurawi szalupowych dla NOREQ w EXPOM S.A. rozpoczęto na początku roku 2009 i do tej pory wykonano kilkaset sztuk tych urządzeń. EXPOM S.A. jest największym w Europie producentem tego typu konstrukcji. Budowa żurawi jest kompaktowa: to znaczy, że urządzenie zbudowane jest jak zabawka z klocków LEGO. Poszczególne elementy funkcjonalne są do siebie dopasowane i mogą być szybko wymieniane. Bardzo ułatwia to montaż i serwisowanie.  Wszystkie urządzenia mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne są umieszczone wewnątrz stalowej konstrukcji typu skrzynkowego. Jest to najbardziej nowoczesna tego typu konstrukcja na świecie, bardzo estetyczna i funkcjonalna. W ubiegłym roku firma wykonała ponad 80 sztuk żurawików dla NOREQ na kwotę ponad 2,0 mln EUR, a na dzień dzisiejszy są już zamówienia na bieżący rok na kwotę ponad 2,8 mln EUR.

Żurawiki szalupowe są dostarczane do stoczni budujących statki i platformy wiertnicze na całym świecie, m.in.: Norwegii, Singapuru, Chin, USA, Rosji, Brazylii, Australii, Kamerunu. Obecnie EXPOM S.A. jest w trakcie realizacji pierwszej części największego, jednorazowego zamówienia na produkcję 42 sztuk żurawi szalupowych dla NOREQ opiewającego na kwotę około 1,5 mln EUR. Żurawie te trafią finalnie do Samsung Heavy Industries z Korei Południowej. „To właśnie Korea, Chiny i Japonia mają największy udział w globalnej produkcji okrętowej. Wizyta na konferencji w Singapurze dała nam możliwość nawiązania bezpośrednich relacji z przedstawicielami firm pochodzących z tych krajów. To umożliwi pozyskanie nowych zamówień i dalszy rozwój w tym sektorze.” – komentuje Jacek Banach, Prezes Zarządu EXPOM S.A. „Trond Paulsen, Dyrektor Sprzedaży firmy NOREQ w rozmowie ze mną potwierdził, że rynek azjatycki jest dla nich kluczowy” – dodaje Banach.

Żurawiki szalupowe są to urządzenia ratunkowe montowane na statkach i na platformach wiertniczych i służą do opuszczania na wodę łodzi ratunkowych podczas katastrof morskich, kiedy ludzie muszą opuścić statek lub platformę. Urządzenia te pełnią bardzo ważną funkcję i muszą działać nawet wtedy, kiedy tonący statek nie ma już zasilania elektrycznego. Żurawiki szalupowe są różnej wielkości: najmniejszy przeznaczony jest dla łodzi ratunkowych zabierających 6 osób, a największy, jaki był wykonywany do tej pory w EXPOM S.A. był przeznaczony dla łodzi zabierającej 130 pasażerów. W zależności od wielkości, żurawie są jedno- lub dwuramienne. Oznacza to, że łódź ratunkowa jest zawieszona na jednej linie wychodzącej z jednego ramienia, lub na dwóch linach wychodzących z dwóch ramion.

EXPOM S.A. wykonuje testy statyczne konstrukcji stalowej żurawi szalupowych pod nadzorem najbardziej rygorystycznych towarzystw klasyfikacyjnych takich jak: DNV, LRS, RMRS, i inne. Testy te są bardzo ważne, ponieważ w ich trakcie każdy żurawik obciążany jest ponad dwukrotnie większym obciążeniem niż jego obciążenie robocze. Sprawdzana jest wytrzymałość konstrukcji i jakość wykonanych prac spawalniczych. Raporty z testów są najważniejszymi dokumentami odbiorowymi i bez nich żaden żuraw nie może być zamontowany na statku u finalnego odbiorcy. Firma wykonuje również testy dynamiczne żurawi, które muszą wykazać sprawność działania całego urządzenia. Są to ostateczne testy odbiorowe, wykonywane pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego przed wysyłką produktu do odbiorcy. Testy statyczne i dynamiczne EXPOM S.A. wykonuje na uruchomionym u siebie stanowisku badawczym, które jest najnowocześniejszą stacją tego typu w Polsce.

PDFwydrukujwyślij do...

EXPOM S.A. NA INTERNATIONAL GREEN VEHICLES CONGRESS W HONG KONGU


Jacek Banach, prezes zarządu Expom S.A., firmy z branży metalowej specjalizującej się w produkcji wysoko przetworzonego wyrobu finalnego, uczestniczył w jednym z najważniejszych na świecie wydarzeń branży motoryzacyjnej pojazdów napędzanych elektrycznie – International Green Vehicles Congress w Hong Kongu. Spółka w ramach przyjętej strategii ma zamiar rozpocząć produkcję komponentów dla tego sektora. Udział w konferencji, w ramach której omawiano tematy dotyczące m.in: uprzemysłowienia i komercjalizacji rynku pojazdów napędzanych elektrycznie, ujednolicenia standardów, rozwoju infrastruktury do ich obsługi oraz innych zagadnień dotyczących tego rynku, był dla Expom S.A. ważnym krokiem przybliżającym ją do realizacji tego zamierzenia.

„Wizyta na International Green Vehicles Congress w Hong Kongu, to dla nas wielka szansa na zdobycie know-how i nawiązanie relacji z firmami zaangażowanymi w ten sektor. Naszą rolę widzimy m.in. przy produkcji komponentów wykorzystywanych do produkcji pojazdów napędzanych elektrycznie.” – komentuje Jacek Banach Prezes Zarządu Expom S.A. 
Jednym z najciekawszych dla Banacha elementów konferencji był wyjazd do Shenzen w siedzibie chińskiej firmy BYD produkującej między innymi samochody osobowe i autobusy napędzane elektrycznie. Jest ona notowana na giełdzie w Hong Kongu a jednym z jej udziałowców jest legendarny amerykański inwestor, Warren Buffett. „Miałem okazję zobaczyć produkowane przez BYD samochody elektryczne a w trakcie trasy objazdowej po Shenzen –punkty oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych i autobusów.” – opowiada Banach.

Sektor pojazdów napędzanych energią elektryczną jest postrzegany przez Expom S.A. jako jeden z najbardziej perspektywicznych. Firma od dłuższego czasu prowadzi prace zmierzające do nawiązania współpracy w ramach jednego z najbardziej spektakularnych na świecie projektów o nazwie Better Place, który na skalę globalną w kilku już krajach (np. Izrael, Dania, Japonia, Australia) realizuje firma z USA. Jego trzon stanowi wdrażanie koncepcji transportu publicznego w oparciu o pojazdy napędzane elektrycznie. Przedstawiciel Better Place obecny na konferencji w Hong Kongu,  Jianglong Zhou, poinformował, że w Izraelu uruchomiono już komercyjną sprzedaż samochodów napędzanych elektrycznie w ramach realizowanego przez nich projektu.  W roku 2010 Better Place uruchomiło pierwsze centrum demonstracyjne, a w styczniu tego roku dostarczyło pierwszą setkę samochodów napędzanych elektrycznie. 

Chiny stają się światowym liderem w dziedzinie pojazdów wykorzystujących alternatywne technologie. W latach 2011-2020 w tym kraju planowane są inwestycje na ich rozwój opiewające na ponad 100 bilionów juanów (14,7 bilionów $). Celem jest osiągnięcie produkcji pojazdów hybrydowych i EVs na poziomie 500 000 sztuk rocznie. Hong Kong jest międzynarodowym centrum finansowym i biznesowym, które wykorzystują światowe przedsiębiorstwa jako bazę dla interesów prowadzonych w Chinach, i dzięki któremu ten ogromny rynek otwiera się na świat. Dlatego też wiele ważnych konferencji  odbywa się właśnie w Hong Kongu. Nie dziwi więc, że dobywa się tu także wydarzenie związane z rynkiem samochodów napędzanych elektrycznie. Obecnie jest tu ponad 18 000 taksówek, które rocznie generują emisję CO2 na poziomie około 700 000 ton. Do tego dochodzi emisja generowana przez pozostałe samochody osobowe. Transport publiczny w oparciu o pojazdy napędzane elektrycznie znacząco zredukowałby emisję CO2. Miałoby to zbawienny wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców miasta, z których wielu w obawie przed smogiem i trującymi wyziewami porusza się po ulicach w maskach ochronnych. W samym Hong Kongu jest już zainstalowanych 330 punktów ładowania samochodów elektrycznych, a w najbliższym roku ma być ich 700. W mieście jeździ obecnie kilkaset samochodów elektrycznych. 
 

PDFwydrukujwyślij do...

GAZ ŁUPKOWY, ENERGIA ODNAWIALNA I ŻURAWIE SZALUPOWE - IDEALNE POŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNE ZA DOSKONAŁE

Expom S.A., firma z branży metalowej specjalizująca się w produkcji wysoko przetworzonego wyrobu finalnego, realizująca zlecenia dla branży okrętowej, energetyki  odnawialnej oraz  gazowo-naftowej związanej z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego, podsumowała wyniki sprzedaży za rok 2011 i ogłosiła nową, krótkofalową strategię rozwoju. W roku ubiegłym Spółka osiągnęła przychód na poziomie ponad 22  mln PLN. Zysk ze sprzedaży wyniósł 0,9 mln PLN, a zysk netto 1,2 mln zł. Na rok 2012 zaplanowano przychody na poziomie 25 mln PLN i zysk netto wynoszący 1,7 mln PLN. Już teraz wiadomo, że pierwszy kwartał roku 2012 przyniesie zamówienia o wartości przekraczającej 1,3 mln EUR. Strategia firmy koncentruje się na najbardziej perspektywicznych branżach: energii odnawialnej, poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego, pojazdach napędzanych elektrycznie i energetyce atomowej.

PDFwydrukujwyślij do...

EXPOM S.A. OPATENTOWUJE KRUSZARKĘ UDAROWĄ

Spółka uzyskała patent na wynalezioną w własnym zakresie kruszarkę udarową przystosowaną do rozdrabniania nadwymiarowych brył urobku pochodzącego ze ściany węglowej i transportowanych przenośnikiem zgrzebłowym, na którym jest zamontowana.
„Celem wynalazku było opracowanie małogabarytowej kruszarki udarowej o zwartej konstrukcji, co ma bardzo duże znaczenie w ustawieniu i zabudowaniu jej w chodniku podścianowym, gdzie znajdują się także inne urządzenia technologiczne.” – tłumaczy Jacek Banach Prezes Expom S.A. –  „Mamy wieloletnie doświadczenia w produkcji różnego rodzaju konstrukcji stalowych dla branży górniczej, a tym wynalazkiem będziemy mieli okazję wejść na rynek wydobywczy z wyrobem własnym.” – dodaje Banach. 

Małogabarytowa dynamiczna kruszarka napędzana jest jednobiegowym silnikiem elektrycznym o mocy 100 lub 132 kW usytuowanym równolegle do trasy przenośnika podścianowego. Można go mocować zamiennie po prawej lub lewej stronie kruszarki. Silnik jest załączany zawsze na biegu luzem jako pierwsze urządzenie w kompleksie ścianowym. Następnie uruchamia się kolejno przenośnik podścianowy, ścianowy oraz kombajn. Konstrukcja napędu kruszarki jest zamknięta przy zastosowaniu stożkowej przekładni zębatej planetarnej, która połączona jest z wałem kruszarki za pomocą sprzęgła hydrokinetycznego. Sprzęgło to ma na celu łagodzenie dynamicznych obciążeń powstających przy kruszeniu. Kruszarka rozbija przemieszczający się przenośnikiem urobek swoimi czterema bijakami, które są osadzone rozłącznie na wyważonym dynamicznie wale. Powierzchnia robocza bijaków jest utwardzona. Wał kruszarki obraca się z prędkością 525 obrotów na minutę współbieżnie z łańcuchem przenośnika podścianowego. Prześwit kruszarki jest regulowany w zakresie 200-500 mm przez podnoszenie układu kruszącego odpowiednimi siłownikami hydraulicznymi. Po ustawieniu układu kruszącego na odpowiedni zakres kruszenia urobku, wał blokuje się mechanicznie. Kruszarka posiada układ zraszania zasilany z sieci zewnętrznej, tworzący kurtynę wodną w celu eliminacji zapylenia powstającego w strefie kruszenia urobku. Rynna kruszarki jest konstrukcją spawaną o szerokości i profilu dopasowanym do rynien przenośnika podścianowego, tak by można ją wstawić w jego trasę. Rynna podkruszarkowa posiada odpowiednio wzmocnioną konstrukcję. W miejscu pod wałem kruszącym posiada grubszą blachę środkową, aby zapobiec jej deformacji podczas pracy urządzenia.

PDFwydrukujwyślij do...

PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW EXPOM S.A.

Nowy rok w firmie Expom S.A. z Kurzętnika rozpoczął się dobrą nowiną dla pracowników. Od 1 stycznia 2012 otrzymali oni podwyżki wynagrodzenia w wymiarze 5-8%. Całkowity koszt, jaki w związku z tym poniesie firma w ciągu roku to około 400 tys. PLN.
„Podwyżki są przede wszystkim wyrazem uznania dla starań i wysiłków naszych pracowników, którzy są największym kapitałem naszej firmy.” – opowiada Jacek Banach Prezes Zarządu Expom S.A. – „Wiąże się to także z doskonałym wynikiem finansowym, jakim zakończyliśmy rok ubiegły. Nasza firma dynamicznie się rozwija i dzięki temu może przeznaczać coraz większe środki na inwestycje, w tym te najważniejsze – w kapitał ludzki.”  – dodaje Banach. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Expom S.A. zrealizowano szereg inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i polepszenia warunków pracy. W pierwszym kwartale zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. W lutym wdrożono system rentalu odzieży roboczej, we wrześniu zakończył się remont hali produkcyjnej, a w grudniu remont kotłowni i systemu grzewczego. Wprowadzono także ciepłe posiłki regeneracyjne dla pracowników, a rok 2011 zamknięty został uroczystą Wigilią, w której wzięli udział pracownicy spółki. 

PDFwydrukujwyślij do...

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP DOPEŁNIENIEM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W EXPOM S.A.

Pod koniec listopada w Expom S.A. zakończyło się wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy według normy polskiej PN-N-18001:2004 i międzynarodowej OHSAS 18001:2007. Projekt był realizowany przez ostatnie 5 miesięcy i zakończył się audytem przeprowadzonym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Całkowity koszt wdrożenia to 68 000zł. Nowy system uzupełnił działające już w firmie systemy zarządzania jakością i środowiskowego, tworząc tym samym kompletny Zintegrowany System Zarządzania.
„Przyjęta przez nas polityka jakości wynika z potrzeb i oczekiwań klientów oraz naszego świadomego dążenia do spełnienia najwyższych standardów w każdej dziedzinie” – opowiada Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. – „Współpracujemy głównie z zagranicznymi firmami, które, tak jak na przykład amerykański Weatherford, przywiązują ogromną wagę nie tylko do jakości dostarczanych im produktów, ale także bezpieczeństwa pracy.” – dodaje Banach.  

Strategia Expom S.A. od lat zakłada dbałość zarówno o środowisko naturalne i jakość swoich produktów, jak i o bezpieczeństwo i komfort pracowników. Od roku 1999 w firmie  funkcjonuje system zarządzania jakością  (PN-EN ISO 9001:2009), a od roku 2005 system zarządzania środowiskowego (PN-EN 14001:2005). Teraz dołączył do nich system zarządzania BHP, co tym samym uzupełniło zintegrowany system zarządzania w Expom S.A. Z wdrożenia SZ BHP płyną wymierne korzyści dla firmy i jej pracowników. Wskutek wyeliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych minimalizowane są straty a zwiększa się ilość czasu pracy przeznaczonego na produkcję. Dzięki zarządzaniu opartym na informacji i zaangażowaniu w proces samokontroli pracowników oraz ich przedstawicieli rośnie także świadomość i motywacja załogi. Wdrożenie SZ  BHP wpływa także na jakość i wydajność pracy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów i partnerów biznesowych. Lepsza jest również organizacja pracy a system obiegu informacji działa sprawniej. 

W bieżącym roku Expom S.A. zrealizowała także kilka innych inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i polepszenia warunków pracy o całkowitej wartości sięgającej 1 mln PLN.  W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. W firmie wdrożono system rentalu pracowniczej odzieży roboczej, wyremontowana jedną z hal produkcyjnych oraz kotłownię i system ogrzewania, wprowadzono także ciepłe posiłki regeneracyjne dla pracowników produkcyjnych. 

PDFwydrukujwyślij do...

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT KOTŁOWNI I CZĘŚCI SYSTEMU GRZEWCZEGO W EXPOM S.A.

Plan modernizacji na 2011 ustalony przez Zarząd Spółki zakładał remont kotłowni wraz z montażem pieca na tzw. biomasę oraz wymianę części systemu centralnego ogrzewania. Łączny koszt zakupu kotła grzewczego oraz modernizacji kotłowni to  140 000 zł netto. Zaś koszt modernizacji systemu grzewczego na halach produkcyjnych to około 70 000 zł netto. 

„Jest to jedna z największych inwestycji w infrastrukturę w historii Expom S.A.” – opowiada Jacek Banach Prezes Zarządu Expom S.A. – „Prace zostały zrealizowane w jednym półroczu, co było dużym wyzwaniem dla naszej spółki, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich osób włączonych w projekt, udało się nam zdążyć przed początkiem sezonu grzewczego”.  – dodaje Banach. 
Realizacja projektu została podzielona na 4 etapy: demontaż dwóch niewydajnych kotłów oraz grzejników, montaż nowoczesnego kotła na biomasę, włączenie pomieszczeń socjalnych do nowego źródła w kotłowni oraz montaż wysokowydajnych nagrzewnic w halach produkcyjnych. 

Realizacja pierwszego etapu trwała blisko dwa miesiące. Zdemontowano stare  kotły  na paliwo stałe o łącznej mocy 300 kW tj. kocioł  wodny oraz parowy o mocy 150 kW każdy. Nominalna sprawność energetyczna tych kotłów wynosiła 50-60 %, jednakże ze względu na kilkudziesięcioletnią eksploatację spadła do około 30 %. Z punktu widzenia finansowego oraz energetycznego ich dalsza eksploatacja była nie do zaakceptowania.

Drugim etapem był montaż nowoczesnego kotła grzewczego EKOMAT o mocy 350 kW wraz z niezbędną aparaturą w postaci podajnika opału  systemu nawiewowo - wywiewnego, filtrów oraz aparatury kontrolno-pomiarowej z programowalnym sterownikiem PLC. Kotły tego typu to najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie źródeł grzewczych. Ich zaletą jest wysoka sprawność energetyczna na poziomie 80 – 90 % w zależności od opału oraz  stabilne utrzymywanie temperatury przy optymalizacji zużycia opału. Jest to możliwe poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań jak ceramiczna  komora spalania, palenisko retortowe oraz wielopunktowy system napowietrzania sterowany za pomocą mikroprocesorowego sterownika, którego parametry pracy są programowane adekwatnie do potrzeb. Podstawowym paliwem  zamontowanego w Spółce kotła są rozdrobnione odpady drewna (trociny, zrębki, pelety) o granulacji do 6 cm i wilgotności do 40 %, a za sprawą specjalnego wykonania kocioł jest  też przygotowany do spalania odpadów z płyt wiórowych.

Następnym etapem którego realizację firma chciała zamknąć przed sezonem grzewczym było podłączenie do nowego źródła ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz biurowych związanych z produkcją. Ostatni etap zaplanowany na bieżący rok to montaż nowych nagrzewnic firmy Volcano o mocy 30 kW każda na halach H3, H4 i w pomieszczeniach pomocniczych oraz  wpięcie centrali wentylacyjnej  malarni i systemu grzewczego na H1.

 „Wytworzenie  jednego GJ energii cieplnej za pomocą gazu propan, którym to ogrzewane były hale H4 oraz malarnia jest przy obecnych cenach  gazu zbyt drogie.  Koszty  ponoszone przez nas na ogrzewanie w ostatnich latach, kształtowały się na poziomie 240 do 300 tyś zł netto rocznie, nie chcemy puszczać z dymem ciężko zapracowanych pieniędzy”. – opowiada Jacek Banach –„Ta inwestycja pozwoli nam zaoszczędzić w tym obszarze około 30 % i do tego stworzy jeszcze lepsze warunki pracy w naszej firmie” – dodaje Banach. 
Kolejne dwa etapy usprawniania systemu ogrzewania, które stoją przed Expom S.A.  to montaż drugiego kotła grzewczego, którego moc zostanie zweryfikowana po kilku tygodniach pracy obecnego systemu oraz  budowa nowej instalacji CO na H2 wraz z wpięciem pozostałych pomieszczeń do kompletnego systemu  grzewczego.

PDFwydrukujwyślij do...
Następna strona