EXPOM S.A. NA MIDEST 2011 W PARYŻU NAWIĄZUJE KONTAKTY Z ATOMOWYM GIGANTEM


W dniach 15-18 listopada 2011r. delegacja Expom S.A. brała udział jako wystawca w Światowych Targach Kooperacji Przemysłowej MIDEST 2011. W trakcie targów przedstawicielom Spółki udało się nawiązać obiecujące kontakty z koncernem Areva w kontekście współpracy przy produkcji urządzeń dla elektrowni atomowych.
Expom S.A. w ramach nowej strategii na rok 2012 planuje rozwój m.in. w dziedzinie energetyki jądrowej nawiązując tym samym do wcześniejszych doświadczeń, kiedy to Spółka produkowała stalowe konstrukcje spawane  dla powstającej ówcześnie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Dlatego też nawiązanie współpracy z francuskim koncernem Areva, byłoby dla firmy dużą szansą na powrót do tej branży. Areva jest jednym z największych producentów reaktorów jądrowych. Zajmuje się także wydobyciem, przeróbką, wzbogacaniem i transportem uranu oraz przetwarzaniem wykorzystanego paliwa do reaktorów. „Prowadziliśmy rozmowy na temat współpracy w zakresie produkcji różnych urządzeń dla elektrowni atomowych.” – komentuje Jacek Banach Prezes Zarządu Expom S.A. –„Liczymy, że kontakty te zaowocują wkrótce konkretnym zamówieniem, dzięki czemu wprowadzimy do Spółki kolejną perspektywiczną branżę.” – dodaje Banach. 
Przedstawiciele Expom S.A. prowadzili także rozmowy z innymi firmami różnych branż zainteresowanymi zamówieniem wykonania całości lub komponentów urządzeń do spalania biomasy, kotłów, przenośników produkcyjnych, przesiewaczy i innych urządzeń. „Nasza firma dzięki wieloletniej obecności na rynku i skupieniu w niemal 100% na eksporcie jest bardzo dobrze rozpoznawalna w branży, jak widać po zainteresowaniu naszym stoiskiem w czasie MIDEST, jesteśmy interesującym partnerem dla wielu liczących się europejskich i światowych koncernów.” – podsumowuje Banach. 

PDFwydrukujwyślij do...

KOLEJNY KROK W STRONĘ GAZU ŁUPKOWEGO-EXPOM S.A. NA WORLD SHALE GAS CONFERENCE & EXHIBITION W HOUSTON

W dniach 7-11 listopada 2011 w Houston, Texas (USA) odbyło się najważniejsze wydarzenie związane z poszukiwaniem i wydobyciem  gazu łupkowego – World Shale Gas Conference & Exhibition. Wziął w nim udział Jacek Banach, prezes zarządu Expom S.A. w związku z intensywnym rozwojem firmy w ramach tej branży. Jedną z ciekawszych atrakcji konferencji był wyjazd zorganizowany przez firmę Chesapeake Energy na pole gazu łupkowego Haynesville (niedaleko San Augustine), gdzie Banach miał okazję oglądać wiertnie w trakcie pracy oraz miejsce, w którym wydobywa się gaz łupkowy na skalę przemysłową
„Stawiamy na branżę gazu łupkowego po pierwsze dlatego, że jest ona naszym zdaniem niezmiernie perspektywiczna. Po drugie widzimy szansę także w lokalizacji naszej firmy na obszarze pokładów gazu łupkowego na północy Polski, co dla amerykańskich firm posiadających tu koncesje na jego poszukiwanie oznacza znaczne obniżenie kosztów w przypadku korzystania z usług tutejszych partnerów biznesowych. Dzięki naszej pomocy nie będą one zmuszone do transportowania narzędzi, oprzyrządowania, maszyn i urządzeń, które jest uciążliwe i kosztowne” – dodaje Banach. 

W połowie bieżącego roku Expom S.A. otrzymała zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA. Dzięki temu kontraktowi Expom S.A., zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, wprowadziła do swojego zakresu działalności nową branżę gazowo-naftową.   W trakcie World Shale Gas Conference & Exhibition firma starała się nawiązać kontakty z przedstawicielami innych gigantów z branży, które w nadchodzących latach powinny zaowocować nowymi  umowami zamówieniami. 

World Shale Gas Conference & Exhibition to wydarzenie, które stanowi wyjątkową platformę wymiany informacji związanych z wpływem, jaki gaz łupkowy wywiera na globalny rynek gazu. Uczestnictwo w tej konferencji daje nieocenioną możliwość pozyskania wiedzy i doświadczenia do rozwoju w tym biznesie oraz do poznania przyszłych możliwości oraz pełnego wykorzystania potencjału, jaki posiada gaz łupkowy. W wydarzeniu biorą udział setki uczestników z całego świata reprezentujący zarówno biznes, organizacje rządowe, jak i instytucje finansowe.

PDFwydrukujwyślij do...

POSIŁKI REGENERACYJNE DLA PRACOWNIKÓW EXPOM S.A.

W listopadzie firma Expom S.A. z Kurzętnika uruchomiła dostawę ciepłych posiłków regeneracyjnych dla swoich pracowników. Inicjatywą zostało objętych około 130 osób zatrudnionych w zakładzie.  Łączny miesięczny koszt posiłków, które będą wydawane od listopada 2011 do marca 2012, to ponad 9 tys. zł brutto.
„Uruchomienie posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych to kolejny krok w ramach realizowanej przez nas strategii mającej na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracy. Ludzie to największy kapitał każdego przedsiębiorstwa i dlatego też ciągle w nich inwestujemy.” – komentuje Jacek Banach , Prezes Zarządu Expom S.A. – „Nasza firma wykonuje obecnie coraz bardziej złożone i wymagające zlecenia dla międzynarodowych firm, co wymusza na nas podnoszenie standardów pracy, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy ma się do czynienia z zadowolonymi pracownikami.” –  dodaje Banach. 

W bieżącym roku Expom S.A. zaplanowała także realizację kilku innych inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i polepszenia warunków pracy. Ich całkowita wartość jest szacowana na około  1 mln PLN. W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. W lutym wdrożono także system rentalu odzieży roboczej, a we wrześniu zakończył się remont hali produkcyjnej.

PDFwydrukujwyślij do...

BARDZO DOBRE WYNIKI PO TRZECIM KWARTALE 2011


Expom S.A., firma z branży metalowej, po trzecim kwartale odnotowała zysk netto na poziomie 0,9 mln PLN. Już teraz widomo, że wynik roczny przekroczy prognozę;  obecnie brakuje jedynie 100 tys. PLN do kwoty zaplanowanej w budżecie na rok 2011. Najprawdopodobniej finalnie zysk netto przekroczy tę prognozę o około 20%. Przychody ze sprzedaży wyniosły do tej pory 15,5 mln PLN, w rocznym planie założono kwotę 20 mln PLN, która również zapewne zostanie przekroczona. Kolejny rok zapowiada się jeszcze lepiej. Już teraz firma buduje portfel sprzedaży na rok 2012. Znalazło się w nim m.in. pierwsze zamówienie z całego pakietu o wartości ponad 1,5 mln EUR na wykonanie 42 żurawików szalupowych. Skuteczna realizacja przyjętej strategii rozwoju oraz coraz lepsze wyniki firmy są dobrą wiadomością w  kontekście zaplanowanego na lata 2012-2016 debiutu na NewConnect.
Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji nowej strategii przyjętej pod koniec ubiegłego roku. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według Spółki należą m.in.: energetyka odnawialna (energia wiatrowa) oraz branża gazowo-naftowa (gaz łupkowy). 
„Do końca roku przewidujemy wzrost  zysku o ok. 20%, ale nie kosztem zwiększonych przychodów ze sprzedaży, które w budżecie były zapisane na poziomie 20 mln PLN. Warto podkreślić, że  zysk na sprzedaży wyniósł aż 0,75 mln PLN – pozwala to ocenić podstawową działalność  Spółki ” – mówi Jacek  Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. - „To bardzo dobre wieści, ponieważ przed naszą firmą stoi wiele wyzwań związanych z realizacją ambitnej długofalowej strategii rozwoju, którą ogłosimy na początku nadchodzącego roku. Jednym z jej elementów będzie debiut na NewConnect.”- dodaje Banach. 

W ramach wprowadzania do firmy branży energii odnawialnej Expom S.A. podpisała list intencyjny z izraelską spółką Smart Wind Ltd. Do końca tego roku ma nastąpić zawarcie właściwej umowy pomiędzy spółkami, czyniącej z polskiej firmy partnera biznesowego Smart Wind Ltd. odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy. 
Na początku czerwca br. Expom S.A. otrzymała także pierwsze zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA. 

W tym roku Expom S.A. zrealizowała kilka inwestycji, które mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Dzięki tym inwestycjom Expom S.A. poszerzyła swoją ofertę o wykonywanie usług inżynierskich i prac badawczo-rozwojowych. 

 

PDFwydrukujwyślij do...

CZY PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO ENERGII ODNAWIALNEJ I POJAZDÓW NAPĘDZANYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ? EXPOM S.A.

W dniach 26-27 października 2011 w Barcelonie odbyło się Global Celan Energy Forum, jedna z ważniejszych europejskich konferencji branżowych, w której uczestniczył Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. Konferencja ta jest poświęcona dyskusjom nad zmianami klimatycznymi, odnawialnymi źródłami energii oraz finansowaniem nowych projektów w tej dziedzinie. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników z około 30 krajów.  W trakcie tegorocznej konferencji Banachowi udało się nawiązać perspektywiczne kontakty, dzięki czemu Expom S.A. będzie miała możliwość wejścia w kolejną perspektywiczną branżę, którą jest rynek pojazdów napędzanych elektrycznie.

PDFwydrukujwyślij do...

ZAKOŃCZYŁ SIĘ GENERALNY REMONT JEDNEJ Z HAL PRODUKCYJNYCH EXPOM S.A.

We wrześniu zakończył się remont hali produkcyjnej w Expom S.A. z Kurzętnika. Łączny koszt inwestycji to 57 tys. PLN. W ramach trwających 11 tygodni prac, w które zaangażowanych było 6 osób, usunięto stare zbędne elementy konstrukcyjne, zagruntowano i wzmocniono powierzchnię ścian, sufitu i posadzki, pomalowano halę, odnowiono maszyny, wymieniono szafki narzędziowe i część okiem oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, hydraulicznej i gazów technicznych. Zainstalowane zostały nowe monitory LCD i skanery do odczytu kodów kreskowych zaleceń produkcyjnych.

„Remont hali był konieczny z punktu widzenia dynamicznego rozwoju naszej firmy oraz bezpieczeństwa i komfortu pracy załogi. Realizujemy obecnie coraz bardziej złożone i wymagające zlecenia dla międzynarodowych firm, co wymusza na nas podnoszenie standardów pracy. – tłumaczy Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. ”  - „Dzięki wykonanym pracom znacznie poprawiły się także warunki pracy naszej załogi.” – dodaje Banach. 

 

W bieżącym roku Expom S.A. zaplanowała także realizację kilku innych inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i polepszenia warunków pracy. Ich całkowita wartość jest szacowana na około  1 mln PLN. W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Wdrożono także system rentalu odzieży roboczej.

PDFwydrukujwyślij do...

RADA NADZORCZA ORAZ ZARZĄD PRZED PLANOWANYM DEBIUTEM NA NEWCONNECTSZKOLĄ SIĘ Z ERNST & YOUNG


Pod koniec sierpnia kadra zarządzająca oraz członkowie Rady Nadzorczej Expom S.A., przedsiębiorstwa z branży metalowej z siedzibą w Kurzętniku, rozpoczęli cykl szkoleń, które prowadzą specjaliści z firmy Ernst & Young. Tematem pierwszego szkolenia było budowanie strategii długofalowej. Kolejne będzie dotyczyło kreowania wartości rynkowej firmy. Impulsem do podjęcia współpracy z jedną z najbardziej liczących się firm consultingowych na świecie była nowa strategia rozwoju na lata 2012-2016, w ramach której firma rozważa m.in. wejście na NewConnect.

„Przed naszą firmą stoi wiele wyzwań związanych z realizacją ambitnej strategii rozwoju, którą ogłosimy na początku nadchodzącego roku. Jednym z jej elementów będzie debiut na NewConnect.” – opowiada Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A.  – „Uważamy, że największym kapitałem i atutem każdego przedsiębiorstwa są ludzie, dlatego też Zarząd zdecydował się zainwestować w ich rozwój, tak by mogli z sukcesem stawić czoła czekającym ich wyzwaniom.”

 

Dzięki przyjętej w bieżącym roku strategii rozwoju bazującej na najbardziej perspektywicznych branżach: energetyce odnawialnej, poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego czy branży motoryzacyjnej pojazdów napędzanych elektrycznie, Spółka odnotowała bardzo dobre wyniki w pierwszym półroczu. Wartość sprzedaży osiągnęła poziom  ponad 9,5 mln PLN. Zysk netto wyniósł 0,5 mln PLN. Do końca roku firma spodziewa się znacznego przekroczenia wyników z lat poprzednich, sprzedaż ma osiągnąć wartość ponad 20 mln PLN.

„Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – wyjaśnia Banach.

W ramach wprowadzania do firmy branży energii odnawialnej Expom S.A. podpisała list intencyjny z izraelską spółką Smart Wind Ltd. Do końca tego roku ma nastąpić zawarcie właściwej umowy o współpracy pomiędzy spółkami, czyniącej z polskiej firmy partnera biznesowego Smart Wind Ltd. odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy.

Na początku czerwca br. Expom S.A. otrzymała także pierwsze zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA.

PDFwydrukujwyślij do...

DOSKONAŁE WYNIKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU DZIĘKI SKUTECZNEJ REALIZACJI PRZYJĘTEJ STRATEGII ROZWOJU

Expom S.A., firma z branży metalowej, podsumowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku 2011. W tym okresie wartość sprzedaży Spółki osiągnęła wartość ponad 9,5 mln PLN. Zysk netto wyniósł 0,5 mln PLN. Do końca roku firma spodziewa się znacznego przekroczenia wyników z lat poprzednich, sprzedaż ma osiągnąć wartość ponad 20 mln PLN.

Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji nowej strategii przyjętej na początku bieżącego roku. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według Spółki należą m.in.: energetyka odnawialna oraz branża gazowo-naftowa. 

„Strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi też spełniać wymóg innowacyjności.” – tłumaczy Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A.  – „Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Banach.

W ramach wprowadzania do firmy branży energii odnawialnej Expom S.A. podpisała list intencyjny z izraelską spółką Smart Wind Ltd. Do końca tego roku ma nastąpić zawarcie właściwej umowy pomiędzy spółkami, czyniącej z polskiej firmy partnera biznesowego Smart Wind Ltd. odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy.

Na początku czerwca br. Expom S.A. otrzymała także pierwsze zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA.

Zawarcie powyższych kontraktów było możliwe m.in. dzięki uczestnictwu przedstawicieli Expom S.A. w najważniejszych, międzynarodowych konferencjach branżowych, m.in.: Eilat-Eilot Renewable Energy International Conference & Exhibition, Offshore Technology Conference & Exhibition w Huston, Renewable Energy Finance Forum w Nowym Jorku czy CleanTech Summit & Exhibition w Izraelu.

W pierwszym półroczu tego roku Expom S.A. zrealizowała także kilka inwestycji, które mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.  Zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Dzięki tym inwestycjom Expom S.A. poszerzyła swoją ofertę o wykonywanie usług inżynierskich i prac badawczo-rozwojowych.

PDFwydrukujwyślij do...
Następna strona