EILAT-EILOT RENEWABLE ENERGY 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION

Alternatywne źródła energii i uniezależnienie się od ropy – główne tematy Eilat-Eilot Renewable Energy 4th International Conference & Exhibition w Izraelu

W dniach 22-24 lutego br. w Eilacie (Izrael), odbyła się jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji dotyczących energetyki odnawialnej – Eilat-Eilot Renewable Energy 4th International Conference & Exhibition. Uczestniczył w niej, jako jeden z zaledwie dwóch reprezentantów naszego kraju, Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. z Kurzętnika. W czasie konferencji dominowały tematy związane z alternatywnymi źródłami energii oraz uniezależnieniem od ropy. Jednym z najciekawszych wydarzeń było uroczyste otwarcie pierwszej w Izraelu farmy słonecznej średniego rozmiaru opartej na ogniwach PV. Dzięki obecności na konferencji reprezentantowi Expom S.A, udało się nawiązać obiecujące relacje z izraelskimi przedsiębiorstwami z sektora energetyki odnawialnej.

Temat alternatywnych źródeł energii pojawiał się w ramach wielu wystąpień i seminariów. Z punktu widzenia Expom S.A. najciekawsze były te związane z energią wiatrową, ponieważ z tym sektorem Spółka wiąże swój przyszły rozwój. Jacek Banach w czasie konferencji nawiązał kontakt z przedstawicielami izraelskiej firmy produkującej turbiny nowej generacji wykorzystywane przy budowie małych elektrowni wiatrowych. Ponieważ rozwój w tej branży stanowi dla Expom S.A. jeden ze strategicznych celów, pokłada ona duże nadzieje na pozyskanie know-how oraz nawiązanie współpracy z doświadczonymi partnerami z Izraela. W drugim kwartale br. Jacek Banach planuje kolejną wizytę w Izraelu, tym razem już w celu odbycia konkretnych rozmów z potencjalnymi współpracownikami.

 „Uczestnictwo w Eilat-Eilot Renewable Energy 4th International Conference & Exhibition to jedna z nielicznych okazji do poznania ludzi, którzy tworzą tzw. zieloną rewolucję – inwestorów, przedsiębiorców, naukowców oraz polityków.” – komentuje Jacek Banach – „Ponieważ nasza firma od jakiegoś czasu realizuje zamówienia związane z energetyką odnawialną (np. kotły na biomasę i elementy elektrowni wodnych), a przyjęta w tym roku strategia rozwoju zakłada rozpoczęcie produkcji małych elektrowni wiatrowych, obecność w Eilacie to dla mnie najlepszy sposób na znalezienie potencjalnych partnerów czy kontrahentów oraz poznanie najnowszych trendów i technologicznych innowacji w tej dziedzinie.” – dodaje Banach.

 Interesujący dla Expom S.A. był także wątek uniezależnienia od ropy, w ramach którego dyskutowano nad możliwością upowszechnienia pojazdów elektrycznych. Spółka także tu widzi pole dla dalszego rozwoju – planuje rozpoczęcie produkcji komponentów dla branży motoryzacyjnej pojazdów napędzanych elektrycznie.

 Jednym z najciekawszych punktów konferencji była wizyta na pierwszej w Izraelu farmie słonecznej średniego rozmiaru opartej na ogniwach PV. Za powstanie tego projektu odpowiada Arava Power Company. Farma ma mieć docelowo moc 4,9 MW i będzie pierwszą tej wielkości konstrukcją w kraju. Jej ukończenie jest planowane na maj br. a całkowity koszt budowy wyniesie około 27 mln USD.

 Eilat-Eilot Renewable Energy Conference co roku skupia setki uczestników z całego świata. Tym razem rangę wydarzenia dodatkowo podniosła obecność Wicepremiera Izraela, Silvana Shaloma i kilku ministrów rządu Premiera Beniamina Netanyahu. Pan Premier, dzięki bezpośredniemu połączeniu pomiędzy aulą a biurem, mógł osobiście powitać wszystkich przybyłych z telebimu umieszczonego w sali. Pojawiły się także delegacje dyplomatów, naukowców i przedsiębiorców z USA, Kanady, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W czasie konferencji prezentowane są innowacje technologiczne, możliwości biznesowe oraz nowe rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie energetyki odnawialnej. W tym roku panele dyskusyjne i prelekcji obracały się wokół kilku głównych tematów, m.in.: modelu finansowania i przyspieszania rozwoju innowacji technologicznych w dziedzinie energetyki odnawialnej, roli państwa i uregulowań prawnych wspierających rozwój energetyki odnawialnej, budowania wizji i programów uniezależnienia od ropy, efektywnych sposobów pozyskiwania, przechowywania i wykorzystywania energii słonecznej, wiatrowej i wodnej, przezwyciężania przeszkód stojących na drodze do budowy elektrowni produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz najnowszych trendów w badaniach naukowych dotyczących energii odnawialnej. Prelegentami i uczestnikami paneli byli przedstawiciele instytucji badawczych, uniwersytetów, firm działających w branży energetyki odnawialnej oraz przedstawiciele władz państwowych Izraela i innych krajów.

PDFwydrukujwyślij do...

PODSUMOWANIE ROKU 2010 I AMBITNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Expom S.A., firma z branży metalowej specjalizująca się w produkcji wysoko przetworzonego wyrobu finalnego, podsumowała wyniki sprzedaży za rok 2010 i ogłosiła nową strategię rozwoju. W roku ubiegłym Spółka osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie ponad 15 mln PLN. Z tego sprzedaż eksportowa, dominująca, miała wartość 3,5 mln EUR, a krajowa 1,3 mln PLN. W roku bieżącym firma spodziewa się znacznego przekroczenia tych wyników. Wiadomo już, że sam pierwszy kwartał br. przyniesie zamówienia o wartości przekraczającej 1 mln EUR.

Dynamiczny rozwój i zainteresowanie zagranicznych kontrahentów firma zawdzięcza postawieniu na wysoko przetworzony wyrób finalny. Jednym z jej sztandarowych produktów są kompaktowe żurawie okrętowe – najnowocześniejsze tego typu konstrukcje na świecie, których nie produkuje żadna inna firma. W zeszłym roku Expom S.A. wyprodukowała kilkadziesiąt takich żurawi dla norweskiej firmy NOREQ. Wartość zamówień opiewała na ponad 1 mln EUR. W bieżącym roku Expom S.A.  ma w planach zrealizowanie znacznie większych zamówień na te konstrukcje o szacunkowej wartości nawet 3 mln EUR. Do najważniejszych klientów Expom S.A. należą głównie firmy zagraniczne, liczące się w swoich branżach, m/in.: m.in.: Noreq, Weiss, Vietz, Liebherr, LDW, Jeumont Electric, Konecranes i inni.

„Nowa strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi też spełniać wymóg innowacyjności.” – tłumaczy Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A.  – „Chcemy się także skupić na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Banach.

Strategia firmy na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według Spółki należą: energetyka odnawialna, branża gazowo-naftowa oraz okrętowa. Już teraz Expom S.A. produkuje kotły na biomasę oraz elementy turbin dla elektrowni wodnych. W dziedzinie energii odnawialnej firma ma pewne doświadczenia i długie tradycje. Ponad 25 lat temu Spółka produkowała innowacyjne, jak na tamte czasy, elektrownie wiatrowe. Obecnie, widząc zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, ma zamiar powrócić do tego obszaru działalności koncentrując się na niszy rynkowej, do jakiej należą elektrownie niewielkich rozmiarów. Expom S.A. jako jedyna na świecie produkuje żurawie okrętowe o konstrukcji kompaktowej – takiej, gdzie wszelkie elementy sterujące i okablowanie ukryte są wewnątrz metalowej konstrukcji.  Zarząd spółki widzi przyszłość także w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł gazu: łupkowego i zaciśniętego, którymi interesują się światowe koncerny. Dlatego też firma zamierza rozpocząć produkcję stalowych konstrukcji, narzędzi i sprzętu do poszukiwania i wydobycia tego typu gazu niekonwencjonalnego.  

W bieżącym roku Expom S.A. planuje także realizację kilku inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ich całkowita wartość jest szacowana na około  1 mln PLN. Firma już w styczniu rozpoczęła prace nad udoskonaleniem i modernizacją obecnego systemu zarządzania w celu przygotowania spójnego, zintegrowanego systemu oraz uzyskaniu nowego certyfikatu. W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona zostanie stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Planowana jest również modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania Spółki w duchu energetyki odnawialnej, dalsze powiększanie kadry produkcyjnej, zmiany w strukturze organizacyjnej oraz wdrożenie systemu ERP.

PDFwydrukujwyślij do...

PRACOWNICY EXPOM S.A. OD TERAZ W NOWEJ, BEZPIECZNIEJSZEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ

Expom S.A. z Kurzętnika podpisała umowę z firmą CRL Sp z o.o. z Radomia świadczącą usługi rentalu odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. Jest to kompleksowa usługa zapewniając czyste ubrania poszerzona o systematyczne, zgodne z ustalonym harmonogramem, pranie i naprawianie odzieży. Serwisem zostało objętych 106 pracowników spółki z działu produkcji, transportu i utrzymania ruchu, a także pracownicy młodociani i kadra kierownicza. Stosownie do rodzaju wykonywanej pracy pracownicy otrzymali odzież uszytą z tkaniny: bawełnianej trudnopalnej, bawełnianej trudnopalnej wzmacnianej skórą, poliestrowo-bawełnianej, a także fartuchy ochronne wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Nowa odzież spełnia wymagania odpowiednich polskich norm i dyrektyw, czego potwierdzeniem jest nadanie znaku CE przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy).

„Zastosowanie powyższej odzieży poprawiło bezpieczeństwo pracowników oraz komfort pracy, między innymi przez to, że wykluczyło konieczność stosowania dodatkowych ochron osobistych takich jak fartuchy, naramienniki i nagolenniki skórzane” – komentuje Jacek Banach , Prezes Zarządu Expom S.A.

System serwisowania działa w ten sposób, że pracownicy pobierają z imiennie oznaczonych szafek czystą odzież a następnie, po upływie ustalonego czasu użytkowania (2 lub 4 tygodnie), wrzucają zabrudzone ubrania do tzw. brudowników. Tygodniowy koszt serwisu odzieży to około 1300 zł.

W bieżącym roku Expom S.A. planuje także realizację kilku innych inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i ulepszenia systemu zarządzania. Ich całkowita wartość jest szacowana na około  1 mln PLN. Firma już w styczniu rozpoczęła przebudowę systemu zarządzania jakością zmierzającą do uzyskania nowego certyfikatu jakości. W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona zostanie stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Planowana jest również modernizacja kotłowni w duchu energetyki odnawialnej, dalsze powiększanie kadry produkcyjnej, zmiany w strukturze organizacyjnej oraz wdrożenie systemu ERP.

PDFwydrukujwyślij do...