BARDZO DOBRE WYNIKI PO TRZECIM KWARTALE 2011


Expom S.A., firma z branży metalowej, po trzecim kwartale odnotowała zysk netto na poziomie 0,9 mln PLN. Już teraz widomo, że wynik roczny przekroczy prognozę;  obecnie brakuje jedynie 100 tys. PLN do kwoty zaplanowanej w budżecie na rok 2011. Najprawdopodobniej finalnie zysk netto przekroczy tę prognozę o około 20%. Przychody ze sprzedaży wyniosły do tej pory 15,5 mln PLN, w rocznym planie założono kwotę 20 mln PLN, która również zapewne zostanie przekroczona. Kolejny rok zapowiada się jeszcze lepiej. Już teraz firma buduje portfel sprzedaży na rok 2012. Znalazło się w nim m.in. pierwsze zamówienie z całego pakietu o wartości ponad 1,5 mln EUR na wykonanie 42 żurawików szalupowych. Skuteczna realizacja przyjętej strategii rozwoju oraz coraz lepsze wyniki firmy są dobrą wiadomością w  kontekście zaplanowanego na lata 2012-2016 debiutu na NewConnect.
Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji nowej strategii przyjętej pod koniec ubiegłego roku. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według Spółki należą m.in.: energetyka odnawialna (energia wiatrowa) oraz branża gazowo-naftowa (gaz łupkowy). 
„Do końca roku przewidujemy wzrost  zysku o ok. 20%, ale nie kosztem zwiększonych przychodów ze sprzedaży, które w budżecie były zapisane na poziomie 20 mln PLN. Warto podkreślić, że  zysk na sprzedaży wyniósł aż 0,75 mln PLN – pozwala to ocenić podstawową działalność  Spółki ” – mówi Jacek  Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. - „To bardzo dobre wieści, ponieważ przed naszą firmą stoi wiele wyzwań związanych z realizacją ambitnej długofalowej strategii rozwoju, którą ogłosimy na początku nadchodzącego roku. Jednym z jej elementów będzie debiut na NewConnect.”- dodaje Banach. 

W ramach wprowadzania do firmy branży energii odnawialnej Expom S.A. podpisała list intencyjny z izraelską spółką Smart Wind Ltd. Do końca tego roku ma nastąpić zawarcie właściwej umowy pomiędzy spółkami, czyniącej z polskiej firmy partnera biznesowego Smart Wind Ltd. odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy. 
Na początku czerwca br. Expom S.A. otrzymała także pierwsze zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA. 

W tym roku Expom S.A. zrealizowała kilka inwestycji, które mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Dzięki tym inwestycjom Expom S.A. poszerzyła swoją ofertę o wykonywanie usług inżynierskich i prac badawczo-rozwojowych. 

 

PDFwydrukujwyślij do...