Expom SA inwestuje w młodzież

Spółka z Kurzętnika notuje dynamiczny rozwój. Portfel klientów zainteresowanych usługami dla branży morskiej, energetycznej czy konstrukcyjnej jest coraz bogatszy. Tym bardziej cieszy fakt, że firma dba nie tylko o swą kondycję finansową, ale także intensywnie wspiera społeczność lokalną. 

- Stawiamy na wsparcie dzieci i młodzieży, by dać im lepszy start w przyszłość. Chcemy rozwijać i wykorzystywać potencjał tkwiący w tej grupie młodych, ambitnych i ciekawych świata ludzi. Wierzymy, że naszą firmę tworzą przede wszystkim pracownicy i to na nich opiera się sukces spółki. A prowadząc biznes w Kurzętniku, gdzie ludności napływowej jest stosunkowo niewiele, część z tej młodzieży w przyszłości zasili kadry Expomu, co jest dla nas dodatkową motywacją do działania i gwarancją ciągłego rozwoju firmy – mówi prezes zarządu, Rafał Domżalski.

Dlatego Expom w wybrane obszary inwestuje od wielu lat. Już od 2002 roku firma współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim. Od tego czasu placówka regularnie otrzymuje wsparcie na bieżące potrzeby. Ze środków przekazywanych przez spółkę został sfinansowany chociażby remont elewacji, wymiana okien czy biuletyn informacyjny wydany ostatnio z okazji 50–tej rocznicy istnienia szkoły podstawowej. Środki trafiają także bezpośrednio do uczniów w postaci pomocy naukowych – od tablicy interaktywnej czy tabletów począwszy, a na scenie i scenografii na potrzeby koła teatralnego kończąc. Expom realizuje na terenie szkoły także liczne akcje edukacyjne, szczególnie te związane z bezpieczeństwem na drodze i higieną pracy.

Z myślą o młodzieży z Kurzętnika i okolic od kilkudziesięciu lat prowadzone są zajęcia w ramach przyzakładowych warsztatów praktycznej nauki zawodu. Młodzi ludzie mają możliwość poznania konkretnego fachu w firmie eksportującej swoje wyroby do firm na całym świecie. To wielka wartość w dobie ogólnego zapotrzebowania na specjalistów w branży technicznej. Podczas zajęć uczniowie mają na co dzień dostęp do nowoczesnych technologii i skomplikowanych maszyn, co daje im lepszy start w życiu zawodowym.

Spółka podejmuje także liczne doraźne inicjatywy wspierając inne placówki edukacyjne oraz domy dziecka. Celem tych działań jest nie tylko zaspokajanie bieżących potrzeb podopiecznych, ale także umożliwienie im aktywnego rozwoju. Przykładem może być wsparcie budowy lapidarium przy Zespole Szkół im. W. Jagiełły w Kurzętniku – jest to jedno z największych skalnych muzeów w Polsce, w którym prezentowane są okazy kamieni naturalnych oraz kamiennych fragmentów elementów architektonicznych. Firma docenia różnorodne, nawet małe inicjatywy, które służą podnoszeniu standardu życia najmłodszych mieszkańców Kurzętnika i okolic. Dlatego aktywnie angażuje się w pomoc dla najciekawszych lokalnych projektów, jak kluby szachowe, warcabowe, kółka wędkarskie czy scrabble. Wspiera naukę i rozwój młodych talentów oraz pokrywa część kosztów wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Expom od wielu lat współfinansuje także działalność lokalnego Miejskiego Centrum Kultury oraz angażuje się w działania wspierające kulturalną sferę życia. Dobrym przykładem może być organizacja tegorocznych Dni Kurzętnika i Dni Expomu, których główną atrakcją był koncert Sylwii Grzeszczak oraz Naukowy Piknik pod Gwiazdami. W wydarzeniu wzięło udział blisko 8 tys. osób. 

- Chętnie angażujemy się w tego typu działania, bo bez naszego wsparcia te inicjatywy często nie miałyby racji bytu. Dzięki nim lokalne społeczeństwo nie tylko znajduje ciekawe zajęcie, ale także ma możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach, poszerza swoje perspektywy i uczy się funkcjonowania w grupie – dodaje prezes Domżalski.

Chcąc wspierać wszystkie obszary życia lokalnej społeczności spółka angażuje się także w promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Dlatego od blisko 10 lat współpracuje z klubem sportowym Zamek-Expom Kurzętnik, a od roku jest jego sponsorem tytularnym. Dzięki temu wsparciu klub może liczyć na lepsze warunki treningowe, sprzęt sportowy oraz pomoc w organizacji startów podopiecznych w zawodach i zgrupowaniach. Dodatkową motywacją do tej działalności jest fakt, że w klubie, który odnosi liczne sukcesy szczególnie w sportach walki i siłowych, trenują również m.in. pracownicy firmy oraz ich dzieci.

Zarząd firmy nie ukrywa, że w tym wsparciu poszukuje także korzyści dla siebie, bo dobrze prowadzone i konsekwentne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu powinny być korzystne zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla spółki. Expom S.A. jako jeden z największych pracodawców w regionie od wielu lat jest pionierem licznych inicjatyw branżowych oraz społecznych. 

- Celem, jaki nam przyświeca przy tego typu inicjatywach jest wychowanie otwartego na świat i chętnego do nauki pokolenia, którego przedstawiciele zamiast opuszczać rodzinne strony, zasilą w przyszłości szeregi profesjonalnej kadry pracującej w Expom S.A. – dodaje Prezes Domżalski. 

PDFwydrukujwyślij do...