EXPOM S.A. INWESTUJE W SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

Expom S.A., firma z branży metalowej z siedzibą w Kurzętniku w roku 2013 zorganizowała szereg szkoleń dla pracowników zarówno biurowych, jak i produkcyjnych. Szkolenia dotyczyły zagadnienie związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem, ale także umiejętności i kompetencji miękkich.
W tym roku odbyły się szkolenia zawodowe dla operatorów suwnic, malarzy i piaskarzy, a także szkolenie dotyczące zmian w podatkach skierowane do pracowników działu księgowości. Po 20 osób wzięło udział w szkoleniach z kompetencji miękkich o tematach: „Sztuka negocjacji” (szkolenie współfinansowane przez ZSZ Iława, prowadzone przed Ernst&Young), „Gotowość do zmian” (szkolenie skierowane do mistrzów i brygadzistów) oraz „Współpraca w zespole” (szkolenie wyjazdowe), W październiku br. Odbędzie się jeszcze szkolenie o temacie „Delegowanie zadań i zarządzanie małą grupą” skierowane do mistrzów i brygadzistów oraz osób kierujących projektami. Będzie ono miało miejsce w Hotelu Kalchem w Brzoziu. W tym roku planowane jest również szkolenie ze skutecznej negocjacji dla różnych grup zawodowych i działów. Wszystkie szkolenia za wyjątkiem „ Sztuka negocjacji” były w 100% dofinansowane przez ZSZ Iława. Oferowany przez firmę program szkoleń pokazuje, że oprócz oczekiwań wobec pracowników, Expom S.A. daje również możliwości dynamicznego rozwoju osobom zajmującym różne stanowiska, również tym z najniższego szczebla. Jest to przykład dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi nieczęsto spotykany w firmach o podobnym profilu. Jedynym warunkiem, jaki stawia przed kadrą zarząd firmy jest zaangażowanie. „Udział w szkoleniach to inwestycja i jednocześnie wyraz uznania dla starań i wysiłków naszych pracowników, którzy są największym kapitałem firmy.” – opowiada Rafał Domżalski, dyrektor generalny, techniczny i członek zarządu Expom S.A. – „Wiąże się to także z doskonałym wynikiem finansowym, jakim osiągnęliśmy w pierwszym półroczu. Nasza firma dynamicznie się rozwija i dzięki temu może przeznaczać coraz większe środki na inwestycje, w tym te najważniejsze – w kapitał ludzki.”  – dodaje Domżalski.

PDFwydrukujwyślij do...