EXPOM S.A. NA OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE & EXHIBITION W HOUSTON, TEXAS (USA)

W dniach 2-5 maja odbyła się Offshore Technology Conference & Exhibition w Houston, Texas (USA), najważniejsza konferencja i wystawa branżowa na świecie, w której uczestniczył m.in. Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. Wydarzenie przyciąga corocznie ponad 65 tys. osób, a w jego trakcie dyskutowane i prezentowane są najnowocześniejsze i przełomowe rozwiązania technologiczne dotyczące branży offshore. W trakcie tegorocznej konferencji Banachowi udało się nawiązać perspektywiczne kontakty z amerykańskimi firmami z sektora gazowo- naftowego oraz energii wiatrowej, dzięki czemu Expom S.A. będzie mieć szansę rozwoju w strategicznych dla siebie dziedzinach – energii odnawialnej oraz w branży poszukiwania i wydobycia gazu niekonwencjonalnego (łupkowego i zaciśniętego) w Polsce.

Dla Expom S.A. w czasie konferencji najważniejsze były zagadnienia związane z energią wiatrową oraz poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego. Są to dwie podstawowe branże, w których firma chce się rozwijać.  „Strategia Expom S.A. na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych sektorach, do których według nas należą m.in. branża gazowo-naftowa w kontekście poszukiwania i wydobycia  gazu łupkowego w Polsce oraz energetyka odnawialna.” – tłumaczy Jacek Banach – „ Już teraz produkujemy dla branży energetyki odnawialnej elementy turbin dla elektrowni wodnych, ciężkie piece na biomasę, a ostatnio zrealizowaliśmy pierwsze kontrakty na produkcję żurawików na morską farmę wiatrową oraz ciężkie dźwigi obrotowe na platformę wiertniczą.” – dodaje Banach.

 

Zarząd spółki widzi przyszłość w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł gazu: łupkowego i zaciśniętego, którymi interesują się światowe koncerny, w tym właśnie firmy z USA, który wykupiły koncesje na wydobycie tego typu gazu między innymi w rejonach, w których znajduje się centrum operacyjne Expom S.A. Ze względu na odpowiednie przygotowanie technologiczne oraz lokalizację firmy w centrum terenów, gdzie prowadzone będzie poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego,  Expom S.A. zamierza rozpocząć produkcję stalowych konstrukcji, narzędzi i sprzętu do poszukiwania i wydobycia gazu niekonwencjonalnego. W czasie OTC Banachowi udało się podjąć rozmowy z przedstawicielami amerykańskich firm, które w niedalekiej przyszłości mogą przełożyć się na kontrakty i zamówienia.

 

Program Offshore Technology Conference dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z wydobyciem gazu i ropy w kontekście technologii, zarządzania, kontroli ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedzialności społecznej, wpływu na środowisko naturalne oraz przyszłości energetyki, ale także niekonwencjonalnych źródeł energii, takich jak: energia wiatrowa (farmy morskie) czy wydobycie gazu łupkowego. Samej tylko energii wiatrowej w odniesieniu do branży offshore poświęcone były dwie sesje na których zaprezentowano 14 artykułów. Tegoroczne wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników z całego świata. Prezentowane były doświadczenia firm z Rosji, Australii, Brazylii, Chin, Kuwejtu, Indonezji, Cypru i oczywiście USA. Po raz pierwszy w historii konferencji, która odbywa się od 1969r. dużo miejsca poświęcono wydobyciu gazu łupkowego oraz zaprezentowano rozbudowany panel dotyczący alternatywnym źródłom energii. Jednym z ważnych problemów, który zdaniem ekspertów zmienił oblicze branży wydobywczej i energetycznej był wyciek ropy z odwiertu Macondo w Zatoce Meksykańskiej.

PDFwydrukujwyślij do...