EXPOM S.A. PRZEDSTAWICIELEM SMART WIND LTD. NA EUROPĘ - PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO W CZASIE CLEAN

W dniach 5-6 lipca 2011, w czasie trwania piętnastej edycji CleanTech Summit & Exhibition w Tel Awiwie w Izraelu, Prezes Zarządu Expom S.A., Jacek Banach, podpisał list intencyjny z reprezentantami izraelskiej spółki Smart Wind Ltd. W jego ramach firmy zobowiązały się do podjęcia współpracy, która zakłada pełnienie przez Expom S.A. roli partnera biznesowego Smart Wind Ltd. w zakresie produkcji małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy.

Expom S.A. będzie przedstawicielem firmy Smart Wind Ltd. i dystrybutorem jej małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy, w tym Polski. Z uwagi na ogromny potencjał rynku małych elektrowni wiatrowych i jednoczesny niedobór podaży profesjonalnych ur​ządzeń i sprzętu, Expom S.A. ma szansę stać się jednym z głównym partnerów dla firm, jednostek samorządowych, osób prywatnych i rozmaitych organizacji zainteresowanych małymi elektrowniami wiatrowymi. 

„Strategia Expom S.A. na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych sektorach, do których należy m.in. energetyka odnawialna.” – tłumaczy Jacek Banach – „ Nasza firma około 25 lat temu była pionierem w Polsce w  produkcji małych elektrowni wiatrowych. Kontakt ze Smart Wind Ltd. umożliwi nam wejście w tę branżę z gotowym produktem, który będziemy produkować, sprzedawać i instalować na terenie całej Europy.” – dodaje Banach.

CleanTech Summit & Exhibition jest jednym z ważniejszych wydarzeń branżowych w dziedzinie energetyki odnawialnej. Uczestnicy z całego świata reprezentują sektor technologii słonecznych, wodnych, wiatrowych i innych. Firma Expom S.A. była jedynym polskim uczestnikiem 15 edycji tego wydarzenia. „W ramach strategii zakładającej powrót do branży MEW, uczestniczyłem poprzednio także w innej ważnej konferencji Eilat-Eilot Renewable Energy 4th International Conference & Exhibition, która odbyła się w lutym br. w Izraelu. Dzięki temu udało mi się nawiązać relacje z firmą Smart Wind Ltd., które teraz zaowocowały podpisaniem listu intencyjnego” – dodaje Banach.

Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej zamówionego przez firmę Expom S.A. rynek małych elektrowni wiatrowych jest w początkowej fazie wzrostu i ma przed sobą sporo wyzwań, ale także duże perspektywy i szanse rozwoju. Najbardziej obiecującą grupą odbiorców są rolnicy i niewielkie przedsiębiorstwa. Obecnie niewiele jest firm produkujących profesjonalne i sprawdzone elementy MEW, w czym Expom S.A. upatruje szansę dla siebie. Stąd wzięła się koncepcja podjęcia współpracy z doświadczonym, zagranicznym partnerem dysponującym sprawdzoną technologią.

Światowy potencjał rynkowy MEW jest oceniany przez AWEA (American Wind Energy Association) na 113 GW w roku 2020, co oznacza 200-300-krotny wzrost obecnie zainstalowanej mocy. W Polsce „Krajowy Plan Działania na rzecz odnawialnych źródeł energii” zakłada, że do roku 2020 15% globalnego zużycia energii brutto ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Moc zainstalowanych turbin wiatrowych ma wynosić 550 MW, a średni czas pracy turbin ma kształtować się na poziomie do 1000h/rok. Według szacunków IEO obecnie wszystkie zainstalowane i działający w Polsce  MEW mają moc około 7MW, co stanowi 1,3% wielkości zaplanowanej na rok 2020.

PDFwydrukujwyślij do...