NOWA KOTŁOWNIA W EXPOM S.A. ZBUDOWANA W DUCHU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)

W październiku br. w Expom S.A. zakończono jedną z największych w ostatnich latach inwestycji w infrastrukturę. Po ponad roku prac zakończono trzeci, ostatni etap inwestycji związanej z budową nowej kotłowni na biomasę i wymianą starego systemu grzewczego na nowy zrealizowany w duchu energii odnawialnej. Całkowicie został odcięty gaz propan, olej opałowy, węgiel oraz koks, które zostały zastąpione biomasą. Z racji wielkości inwestycji oraz jej skomplikowania Zarząd Spółki podzielił modernizację na trzy etapy, które konsekwentnie krok po kroku zostały zrealizowane. Taki podział okazał się nieunikniony bowiem już w trakcie analizy wykonania inwestycji stwierdzono, iż rozmach przedsięwzięcia jest na tyle duży, że mógłby sparaliżować funkcjonowanie produkcji w Spółce. Łączny koszt inwestycji to ponad 380 tys. złotych. Inwestycję w 100 % pokryto z środków własnych Spółki. Oszczędności związane z ogrzewaniem Expom S.A. po modernizacji to około 100 000 PLN rocznie (35%), a zwrot z inwestycji, biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży zdemontowanego złomu, mniejsze koszty za emisję gazów, dzierżawę zbiorników z paliwem ciekłym czy serwisem promienników gazowych, to trzy lata.
„Pieniądze zainwestowane w tak pragmatyczną inwestycję już przynoszą nam oszczędności. Ostatnie lata przed modernizacją pokazały bowiem, jak wielkie środki przeznaczamy na ogrzanie Spółki. Coraz droższe media typu gaz propan, olej opałowy, energia elektryczna czy koks powodowały wydatki rzędu 240 – 280 tyś zł. na sezon grzewczy, do tego dochodziły opłaty za emisję zanieczyszczeń. Głęboka analiza potwierdziła, iż system musi zostać całkowicie zmieniony. Biorąc pod uwagę najnowsze trendy w energetyce, koncepcję nowej kotłowni ukierunkowano na wysokowydajne kotły energetyczne opalane szerokim wachlarzem opału w tym głównie biomasą.” – komentuje Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. 
Pierwszy etap prac modernizacyjnych obejmował wymianę instalacji w halach pierwszej i drugiej oraz demontaż jednego ze starych kotłów grzewczych. W to miejsce zaprojektowano i zainstalowano nowy kocioł produkcji ,,Intermet’’ o mocy 350 kW. Do spalania w tej nowoczesnej jednostce grzewczej można wykorzystywać szeroki wachlarz tak zwanej biomasy, a więc pellety, brykiety, zrębki, trociny czy też zwykłe drewno. Zastosowana technologia ceramicznej komory spalania poprawia jakość tego procesu, a wbudowane palenisko retortowe wraz z dyszami kierunkowymi powietrza zmniejsza jego bezwładność. Te i inne innowacyjne rozwiązania usprawniają wydajność kotła i dają możliwość pracy w systemie ciągłym, która polega na tym, że automatyczny system płynnego podawania paliwa oparty na regulatorze PID powoduje stabilną pracę kotła, co ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności energetycznej oraz ekonomii grzewczej.
Drugi etap prac obejmował demontaż starego systemu grzewczego w dwóch najbardziej niedogrzewanych poprzednio halach, trzeciej oraz czwartej, a także pomieszczeniach socjalnych. W miejsce starych, nieefektywnych grzejników zamontowano 23 nowoczesne nagrzewnice firmy Volcano typ VR2 o mocy 30 kW każda. Wymieniono też instalację doprowadzającą czynnik grzewczy do nagrzewnic.
Ostatni zaś etap obejmował wpięcie w nowoczesny centralny system grzewczy budynku biurowca wraz z montażem drugiego kotła produkcji ,,Grobelny’’ o mocy 500 kW. To typ kotła tłokowo-miałowego, który jest przystosowany do spalania w procesie ciągłym.  Paliwo podawane jest w wyniku pracy sterownika w zależności od zapotrzebowania na energię. Sprawność energetyczna jest bardzo wysoka i przekracza 80 %. 
Dwie jednostki grzewcze o łącznej mocy 850 kW okazały się wyzwaniem dla systemu odprowadzania spalin. W celu zwiększenia przepustowości ciągów kominowych przebudowano także ten element kotłowni poprzez montaż dodatkowej wentylacji oraz zastąpienie ciągu poziomego wpięciem bezpośrednio w komin główny. Jako dodatkowe elementy podnoszące jakość pracy systemu zainstalowano odmulacz, zawory redukcyjne, filtry cząstek stałych, naczynie zbiorcze oraz system ogrzewania wody do celów sanitarnych. Jest to niezbędne dopełnienie dobrze funkcjonującej kotłowni. 
„Poprzednie wyposażenie kotłowni oraz system grzewczy większości z hal miały ponad 40 lat. Nic dziwnego więc, że  jego wydajność była zaledwie 30 %. Niewydolne kotły groziły awarią w każdej chwili, a mało wydajny system grzejników Fawiera powodował bardzo dużą bezwładność systemu co w dobie  oszczędności produkcyjnych jest nie do zaakceptowania. Ten mało wydajny system zastąpiły wydajne nagrzewnice Volcano o mocy 30 kW montowane w miejscach gniazd produkcyjnej z emisją strumienia ciepła bezpośrednio w obszar pracy, tak by nie ogrzewać górnych części hal produkcyjnych a obszar, w który przebywają pracownicy.” – tłumaczy Rafał Domżalski, Dyrektor Techniczny, Członek  Zarządu Expom S.A.
Podczas realizacji inwestycji wykonano także szereg prac dodatkowych nie związanych z samym systemem grzewczym jednakże zrobionych przy tej okazji: uzupełnienie braków w izolacji, przegląd instalacji wody pitnej oraz montaż urządzeń elektrycznych w kanałach i tunelach technicznych.

PDFwydrukujwyślij do...