PIERWSZE PÓŁROCZE EXPOM S.A. LEPSZE NIŻ CAŁY POPRZEDNI ROK

Expom S.A., firma z branży metalowej, zamknęła pierwsze półrocze roku 2013 zyskiem netto na bardzo wysokim poziomie. Porównując ten wynik do całościowego zysku netto z roku 2012, widać, iż wprowadzone w styczniu radykalne zmiany w sposobie gospodarowania i zarządzania spółką okazały się słuszne. Wskaźniki płynności i rentowności uległy zdecydowanej poprawie. Warto dodać, że takie wyniki zostały osiągnięte przy równoległej obsłudze dużych inwestycji w spółkę opiewających na ponad 2,5 mln PLN.
Tak duży wzrost zysku netto spowodowała m.in. znacząca dywersyfikacja portfela  zamówień. Przez ostatnie kilka miesięcy firmie udało się odzyskać istotnych klientów, którzy znacząco wpłynęli na bezpieczeństwo finansowe spółki. Expom S.A. pozyskał także nowe zamówienia, m.in. od światowego giganta, firmy ABB, czy kilku innych światowych koncernów. W porównaniu do ubiegłego roku baza klientów spółki została podwojona. Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach: budowie statków, energetycznej, maszynowej, gazowo-naftowej, platform wiertniczych oraz energii odnawialnej.  

„Strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi spełniać najwyższe światowe standardy” – komentuje Rafał Domżalski, Dyrektor Naczelny, Członek Zarządu Jednoosobowego Expom S.A – „Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Domżalski.
Jak wspomniano wyżej, rok 2013 przyniósł kilka rekordowych inwestycji.  Od stycznia do tej pory spółka zainwestowała z  własnych środków ponad 300 tyś. PLN w infrastrukturę i modernizację. W planach jest znaczny rozwój możliwości produkcyjnych, obróbki skrawaniem na wielkogabarytowych obrabiarkach numerycznych oraz  badań jakościowych. W sumie w 2013 r. inwestycje w Expom S.A. sięgną ponad 2,5 mln. PLN.  Kolejny pakiet inwestycji to szkolenia załogi w zakresie kompetencji miękkich, których pierwszy etap spółka ma już za sobą. Kolejne cykle szkoleń przyczynią się do wzrostu pozycji firmy na rynku oraz zwiększą profesjonalizm pracowników.  
Rynek, na którym działa spółka jest bardzo wymagający. Wyroby Expom to w 98% export do krajów zachodniej i północnej Europy.  Produkowane przez firmę komponenty wysyłane są także do USA, Singapuru czy Brazylii. To wielkie wyzwanie dla lokalnej firmy, z którym jednak firma radzi sobie bardzo dobrze. 
Spółka pozyskała także dofinansowanie na reprezentację na dwóch największych imprezach targowych w Europie. Jej przedstawiciele odwiedzili dzięki temu kwietniowe targi w Hanowerze (HANNOVER MESSE 2013, największe na świecie targi morskie Noir Shipping, a jesienią pojawią się na targach kooperacji MIDEST w Paryżu. 

PDFwydrukujwyślij do...