PODSUMOWANIE ROKU 2010 I AMBITNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Expom S.A., firma z branży metalowej specjalizująca się w produkcji wysoko przetworzonego wyrobu finalnego, podsumowała wyniki sprzedaży za rok 2010 i ogłosiła nową strategię rozwoju. W roku ubiegłym Spółka osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie ponad 15 mln PLN. Z tego sprzedaż eksportowa, dominująca, miała wartość 3,5 mln EUR, a krajowa 1,3 mln PLN. W roku bieżącym firma spodziewa się znacznego przekroczenia tych wyników. Wiadomo już, że sam pierwszy kwartał br. przyniesie zamówienia o wartości przekraczającej 1 mln EUR.

Dynamiczny rozwój i zainteresowanie zagranicznych kontrahentów firma zawdzięcza postawieniu na wysoko przetworzony wyrób finalny. Jednym z jej sztandarowych produktów są kompaktowe żurawie okrętowe – najnowocześniejsze tego typu konstrukcje na świecie, których nie produkuje żadna inna firma. W zeszłym roku Expom S.A. wyprodukowała kilkadziesiąt takich żurawi dla norweskiej firmy NOREQ. Wartość zamówień opiewała na ponad 1 mln EUR. W bieżącym roku Expom S.A.  ma w planach zrealizowanie znacznie większych zamówień na te konstrukcje o szacunkowej wartości nawet 3 mln EUR. Do najważniejszych klientów Expom S.A. należą głównie firmy zagraniczne, liczące się w swoich branżach, m/in.: m.in.: Noreq, Weiss, Vietz, Liebherr, LDW, Jeumont Electric, Konecranes i inni.

„Nowa strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi też spełniać wymóg innowacyjności.” – tłumaczy Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A.  – „Chcemy się także skupić na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Banach.

Strategia firmy na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według Spółki należą: energetyka odnawialna, branża gazowo-naftowa oraz okrętowa. Już teraz Expom S.A. produkuje kotły na biomasę oraz elementy turbin dla elektrowni wodnych. W dziedzinie energii odnawialnej firma ma pewne doświadczenia i długie tradycje. Ponad 25 lat temu Spółka produkowała innowacyjne, jak na tamte czasy, elektrownie wiatrowe. Obecnie, widząc zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, ma zamiar powrócić do tego obszaru działalności koncentrując się na niszy rynkowej, do jakiej należą elektrownie niewielkich rozmiarów. Expom S.A. jako jedyna na świecie produkuje żurawie okrętowe o konstrukcji kompaktowej – takiej, gdzie wszelkie elementy sterujące i okablowanie ukryte są wewnątrz metalowej konstrukcji.  Zarząd spółki widzi przyszłość także w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł gazu: łupkowego i zaciśniętego, którymi interesują się światowe koncerny. Dlatego też firma zamierza rozpocząć produkcję stalowych konstrukcji, narzędzi i sprzętu do poszukiwania i wydobycia tego typu gazu niekonwencjonalnego.  

W bieżącym roku Expom S.A. planuje także realizację kilku inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ich całkowita wartość jest szacowana na około  1 mln PLN. Firma już w styczniu rozpoczęła prace nad udoskonaleniem i modernizacją obecnego systemu zarządzania w celu przygotowania spójnego, zintegrowanego systemu oraz uzyskaniu nowego certyfikatu. W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona zostanie stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Planowana jest również modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania Spółki w duchu energetyki odnawialnej, dalsze powiększanie kadry produkcyjnej, zmiany w strukturze organizacyjnej oraz wdrożenie systemu ERP.

PDFwydrukujwyślij do...