PRACOWNICY EXPOM S.A. OD TERAZ W NOWEJ, BEZPIECZNIEJSZEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ

Expom S.A. z Kurzętnika podpisała umowę z firmą CRL Sp z o.o. z Radomia świadczącą usługi rentalu odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. Jest to kompleksowa usługa zapewniając czyste ubrania poszerzona o systematyczne, zgodne z ustalonym harmonogramem, pranie i naprawianie odzieży. Serwisem zostało objętych 106 pracowników spółki z działu produkcji, transportu i utrzymania ruchu, a także pracownicy młodociani i kadra kierownicza. Stosownie do rodzaju wykonywanej pracy pracownicy otrzymali odzież uszytą z tkaniny: bawełnianej trudnopalnej, bawełnianej trudnopalnej wzmacnianej skórą, poliestrowo-bawełnianej, a także fartuchy ochronne wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Nowa odzież spełnia wymagania odpowiednich polskich norm i dyrektyw, czego potwierdzeniem jest nadanie znaku CE przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy).

„Zastosowanie powyższej odzieży poprawiło bezpieczeństwo pracowników oraz komfort pracy, między innymi przez to, że wykluczyło konieczność stosowania dodatkowych ochron osobistych takich jak fartuchy, naramienniki i nagolenniki skórzane” – komentuje Jacek Banach , Prezes Zarządu Expom S.A.

System serwisowania działa w ten sposób, że pracownicy pobierają z imiennie oznaczonych szafek czystą odzież a następnie, po upływie ustalonego czasu użytkowania (2 lub 4 tygodnie), wrzucają zabrudzone ubrania do tzw. brudowników. Tygodniowy koszt serwisu odzieży to około 1300 zł.

W bieżącym roku Expom S.A. planuje także realizację kilku innych inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i ulepszenia systemu zarządzania. Ich całkowita wartość jest szacowana na około  1 mln PLN. Firma już w styczniu rozpoczęła przebudowę systemu zarządzania jakością zmierzającą do uzyskania nowego certyfikatu jakości. W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona zostanie stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Planowana jest również modernizacja kotłowni w duchu energetyki odnawialnej, dalsze powiększanie kadry produkcyjnej, zmiany w strukturze organizacyjnej oraz wdrożenie systemu ERP.

PDFwydrukujwyślij do...