SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W EXPOM S.A.

Expom S.A., firma z branży metalowej wywodząca się z Kurzętnika (woj. warmińsko-mazurskie) od wielu lat angażuje się w działalność prospołeczną. Jak większość firm zarządzanych w sposób świadomy i odpowiedzialny, Expom S.A. interesuje się życiem lokalnej społeczności i działa na jej rzecz. Zarząd Spółki ma świadomość, że idea społecznej odpowiedzial­ności biznesu nie jest niczym nowym. Już przecież św. Paweł w Pierw­szym Liście do Tymoteusza przekonywał, że bogaci powinni czynić do­bro, być hojnymi i uspołecznionymi. Wpisując się w ten postulat, Spółka już od ponad 10 lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 imienia Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim.

 
Szkoła jest związana z firmą umową, która została podpisana 3 października 2002 roku. W ramach współpracy szkoła otrzymuje pomoc finansową na organizację festynów, remonty i modernizację lub zakup niezbędnych sprzętów i urządzeń, takich jak telewizor, odtwarzacz DVD, kolorowa drukarka laserowa czy laptop. Spółka ufundowała szkole sztandar oraz przekazała urządzenia kuchenne do szkolnej stołówki, a także pomogła w odnowieniu elewacji budynku oraz przy jego modernizacji i wstawie­niu nowych okien. W roku 2011 firma sfinansowała zakup tablicy inte­raktywnej QOMO i projektora SANYO wraz z oprogramowaniem, które zostały zainstalowane w klasie przeznaczonej dla najmłodszych dzieci. W roku 2012 miała miejsce 10 rocznica rozpoczęcia współpracy pomię­dzy szkołą a Expom S.A. Z tej okazji 18 maja zorganizowano uroczyste obchody, w trakcie których Prezes Zarządu firmy, Jacek Banach, prze­kazał na ręce Dyrektor szkoły, p. Ewy Kijory, 4 komplety tabletów iPad 2 firmy Apple wraz z futerałami. Starsi uczniowie mają korzystać z kompu­terowych aplikacji edukacyjnych na tablety wspomagających uczenie się.

„Dar ten wpisuje się w realizowany przez placówkę projekt Cyfro­wa Szkoła. Inspiracją dla mnie była także moja niedawna wizyta w Singapurze, gdzie w jednej ze szkół prowadzony jest podobny pro­gram pilotażowy zmierzający do tego, by nauczyciele wykorzystywali w procesie edukacji najnowocześniejsze narzędzia informatyczne." - komentuje Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A.


Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Taki postulat znajduje się także w podstawowym dokumencie reformy edukacji, czyli Podstawie Programowej. W jej myśl nauczyciele powinni stwarzać uczniom odpowiednie warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Jednymi z urządzeń, które idealnie wpisują się w tę misję są tablety oraz tablica interaktywna. Uczniowie mogą wykorzystywać je na wszystkich etapach edukacji i w czasie zajęć z różnych przedmiotów.

„Opracowana przez nas koncepcja rozwoju szkoły, opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu TIK (Technologii Informacyjno Komunikatywnych) w procesie nauczania i uczenia się. Stawiamy też na kierowanie placówką z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania przez jakość." Komentuje Ewa Kojora, Dyrektor SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim. - „Mamy w swych dążeniach sojusznika, którym jest nasz zakład patronacki Expom S.A. z Kurzętnika. Prezes firmy, Jacek Banach, wspiera szkołę w dążeniu do cyfryzacji szkoły. Zdajemy sobie sprawę z korzyści edukacyjnych płynących z zastosowania TIK. Ich wykorzystanie w edukacji ma znaczący wpływ na rozwój metod kształcenia i samokształcenia." - dodaje  Kijora.


Expom S.A. regularnie wspiera Dom Dziecka w Pacółtowie. Z środków przekazanych przez firmę sfinansowany został m.in.  zakup samochodu dla dzieci i naprawa dachu. Spółka sponsoruje także Klub Sportowy Zamek w Kurzętniku oraz finansuje zakup książek do bibliotek w Domach Dziecka w Szymonowie i Morągu. Roczny budżet Firmy przeznaczany na realizację działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wynoszą ok. 50 000 zł.

PDFwydrukujwyślij do...