WYNIKI EXPOM S.A. PO III KWARTALE LEPSZE NIŻ W ROKU UBIEGŁYM

Expom S.A., firma z branży metalowej, po trzecim kwartale odnotowała przychód wynoszący 27 mln zł, co oznacza wzrost o 42% w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2011 oraz zysk netto na poziomie 0,9 mln zł., czyli o 4% przewyższający kwotę z roku ubiegłego. Według prognoz zysk netto na koniec roku ma wynieść ponad  2 mln zł a przychód 35 mln zł.
Expom S.A. jest obecnie największym w Europie producentem żurawików szalupowych, które produkowane są dla kontrahenta Spółki z Norwegii. Spółka kontynuuje również produkcję narzędzi i oprzyrządowania do wiertnic dla branży gazu łupkowego. Obecnie Expom S.A. jest w trakcie procesu certyfikacji według American Petroleum Institute, której uzyskanie zakwalifikuje firmę do grona sprawdzonych, potencjalnych wykonawców usług dla amerykańskich podmiotów z branży gazowo-naftowej. W bieżącym roku w Expom S.A. została zrealizowana ważna inwestycja polegająca na wybudowaniu nowej kotłowni na biomasę. Nowy system opiera się na odnawialnych źródłach energii (OZE), zrezygnowano całkowicie zarówno z gazu, oleju opałowego, oraz węgla i koksu. Łączny koszt inwestycji to ponad 380 tys. złotych. Oszczędności związane z ogrzewaniem Expom S.A. po modernizacji to około 100 000 PLN rocznie, a zwrot z inwestycji jest szacowany po trzech sezonach grzewczych, czyli za trzy lata. 
Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach dla Spółki: budowie statków, platformach wiertniczych, maszynowej, gazowo-naftowej oraz energii odnawialnej.  
„Strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi też spełniać wymóg innowacyjności.” – tłumaczy Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A.  – „Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Banach.

PDFwydrukujwyślij do...